You’re Hired กลยุทธ์สู่ดวงดาว ตอนที่ 1-20 พากย์ไทย

You’re Hired กลยุทธ์สู่ดวงดาว ตอนที่ 1-20 พากย์ไทย

Mak Tai Song (หวงจื่อหัว) นักธุรกิจหนุ่ม พยายามตามหา Sheh Mo Lin (Theresa Lee) ภรรยาของอาจารย์เขา เพื่อช่วยชำระหนี้สินให้กับเธอ เพราะขารู้สึกผิดเกี่ยวกับการตายของอาจารย์ Tong Kat (Benz Hung) ขอให้ Mak Tai Song รับเป็นศิษย์ Song ยอมรับเขาเป็นศิษย์แบบ part-time แลกกับไวน์เป็นค่าสอน ขณะเดียวกัน Song รับชดใช้หนี้แทน She Mo Lin จึงถูก Lam Miu Miu (เสอซือมั่น) มาตามทวงหนี้ ทั้งคู่ค่อยๆ พัฒนาความสัมพันธ์กัน แต่แล้ว Lam Miu Miu ก็ต้องสับสนกับท่าทีที่เปลี่ยนไปของ Song ที่หันมาใช้วิชามารในการจัดการ Ngon Jo Lin (เซียะเทียนหยี) น้องชายของเขาเอง


/ ดูออนไลน์และดาวน์โหลด

You're Hired กลยุทธ์สู่ดวงดาว ตอนที่ 01 พากย์ไทย

You're Hired กลยุทธ์สู่ดวงดาว ตอนที่ 02 พากย์ไทย

You're Hired กลยุทธ์สู่ดวงดาว ตอนที่ 03 พากย์ไทย

You're Hired กลยุทธ์สู่ดวงดาว ตอนที่ 04 พากย์ไทย

You're Hired กลยุทธ์สู่ดวงดาว ตอนที่ 05 พากย์ไทย

You're Hired กลยุทธ์สู่ดวงดาว ตอนที่ 06 พากย์ไทย

You're Hired กลยุทธ์สู่ดวงดาว ตอนที่ 07 พากย์ไทย

You're Hired กลยุทธ์สู่ดวงดาว ตอนที่ 08 พากย์ไทย

You're Hired กลยุทธ์สู่ดวงดาว ตอนที่ 09 พากย์ไทย

You're Hired กลยุทธ์สู่ดวงดาว ตอนที่ 10 พากย์ไทย

You're Hired กลยุทธ์สู่ดวงดาว ตอนที่ 11 พากย์ไทย

You're Hired กลยุทธ์สู่ดวงดาว ตอนที่ 12 พากย์ไทย

You're Hired กลยุทธ์สู่ดวงดาว ตอนที่ 13 พากย์ไทย

You're Hired กลยุทธ์สู่ดวงดาว ตอนที่ 14 พากย์ไทย

You're Hired กลยุทธ์สู่ดวงดาว ตอนที่ 15 พากย์ไทย

You're Hired กลยุทธ์สู่ดวงดาว ตอนที่ 16 พากย์ไทย

You're Hired กลยุทธ์สู่ดวงดาว ตอนที่ 17 พากย์ไทย

You're Hired กลยุทธ์สู่ดวงดาว ตอนที่ 18 พากย์ไทย

You're Hired กลยุทธ์สู่ดวงดาว ตอนที่ 19 พากย์ไทย

You're Hired กลยุทธ์สู่ดวงดาว ตอนที่ 20 พากย์ไทย


Top