Young Blood (2019) สายลับสุดป่วนแห่งต้าซ่ง ตอนที่ 1-30 ซับไทย

Young Blood (2019) สายลับสุดป่วนแห่งต้าซ่ง ตอนที่ 1-30 ซับไทย

ในช่วงยุค Qingli เหตุการณ์ที่ก่อกวนก่อกวนภายใต้ความเจริญรุ่งเรืองและความมั่นคงของราชวงศ์ซ่งเหนือ ระบอบแบ่งแยกดินแดนดำเนินการอย่างลับ ๆ ในเมืองหลวงของตงจิงสอดแนมในเรื่องความลับของ Song Military เพื่อหลีกเลี่ยงสงครามและปกป้องความสงบสุขระหว่างประชาชนเพลงภาคเหนือใช้ชื่อ ” มิจี” (คณะรัฐมนตรีลับ) เพื่อฝึกสายลับเล็ก ด้วยเหตุผลหลายประการและไม่ว่าจะเต็มใจหรือไม่เต็มใจหกสิ่งเหล่านี้กลายเป็นห้องที่เจ็ดของมิเกะหลังจากการเลือกและการตรวจสอบที่เข้มงวด: ฉลาดแกมโกงและชาญฉลาดหยวนจงซิน; zhao jian ที่สวยงามและมั่งคั่ง; เสี่ยวจิงผู้ที่ไม่สามารถฆ่าแมลงวันได้ วังควนไม่เคยโกหก ต่อต้านสังคม xue ying; wei ya nei ผู้ชื่นชมหญิงสาวสวย เมื่อเข้าโรงเรียนครั้งแรกแต่ละคนจะทำตัวเองทำเองทำให้เกิดความยุ่งเหยิงรอบตัวและทำให้ปวดหัวกับครู หลังจากผ่านภารกิจต่าง ๆ ในชีวิตและความตายเด็กชายและเด็กหญิงที่ไร้ความรู้ก่อนหน้านี้จะค่อยๆเติบโตและสร้างพันธะซึ่งกันและกันอุทิศความมุ่งมั่นและความภักดีต่อการปกป้องสันติภาพ การฝังชื่อพวกเขากลายเป็นตำนานที่ไม่รู้จักในแม่น้ำแห่งประวัติศาสตร์


/ ดูออนไลน์และดาวน์โหลด

Young Blood สายลับสุดป่วนแห่งต้าซ่ง ตอนที่ 01 ซับไทย

Young Blood สายลับสุดป่วนแห่งต้าซ่ง ตอนที่ 02 ซับไทย

Young Blood สายลับสุดป่วนแห่งต้าซ่ง ตอนที่ 03 ซับไทย

Young Blood สายลับสุดป่วนแห่งต้าซ่ง ตอนที่ 04 ซับไทย

Young Blood สายลับสุดป่วนแห่งต้าซ่ง ตอนที่ 05 ซับไทย

Young Blood สายลับสุดป่วนแห่งต้าซ่ง ตอนที่ 06 ซับไทย

Young Blood สายลับสุดป่วนแห่งต้าซ่ง ตอนที่ 07 ซับไทย

Young Blood สายลับสุดป่วนแห่งต้าซ่ง ตอนที่ 08 ซับไทย

Young Blood สายลับสุดป่วนแห่งต้าซ่ง ตอนที่ 09 ซับไทย

Young Blood สายลับสุดป่วนแห่งต้าซ่ง ตอนที่ 10 ซับไทย

Young Blood สายลับสุดป่วนแห่งต้าซ่ง ตอนที่ 11 ซับไทย

Young Blood สายลับสุดป่วนแห่งต้าซ่ง ตอนที่ 12 ซับไทย

Young Blood สายลับสุดป่วนแห่งต้าซ่ง ตอนที่ 13 ซับไทย

Young Blood สายลับสุดป่วนแห่งต้าซ่ง ตอนที่ 14 ซับไทย

Young Blood สายลับสุดป่วนแห่งต้าซ่ง ตอนที่ 15 ซับไทย

Young Blood สายลับสุดป่วนแห่งต้าซ่ง ตอนที่ 16 ซับไทย

Young Blood สายลับสุดป่วนแห่งต้าซ่ง ตอนที่ 17 ซับไทย

Young Blood สายลับสุดป่วนแห่งต้าซ่ง ตอนที่ 18 ซับไทย

Young Blood สายลับสุดป่วนแห่งต้าซ่ง ตอนที่ 19 ซับไทย

Young Blood สายลับสุดป่วนแห่งต้าซ่ง ตอนที่ 20 ซับไทย

Young Blood สายลับสุดป่วนแห่งต้าซ่ง ตอนที่ 21 ซับไทย

Young Blood สายลับสุดป่วนแห่งต้าซ่ง ตอนที่ 22 ซับไทย

Young Blood สายลับสุดป่วนแห่งต้าซ่ง ตอนที่ 23 ซับไทย

Young Blood สายลับสุดป่วนแห่งต้าซ่ง ตอนที่ 24 ซับไทย

Young Blood สายลับสุดป่วนแห่งต้าซ่ง ตอนที่ 25 ซับไทย

Young Blood สายลับสุดป่วนแห่งต้าซ่ง ตอนที่ 26 ซับไทย

Young Blood สายลับสุดป่วนแห่งต้าซ่ง ตอนที่ 27 ซับไทย

Young Blood สายลับสุดป่วนแห่งต้าซ่ง ตอนที่ 28 ซับไทย

Young Blood สายลับสุดป่วนแห่งต้าซ่ง ตอนที่ 29 ซับไทย


Top