While You Were Sleeping ลิขิตฝันฉันและเธอ ตอนที่ 1-16 พากย์ไทย

While You Were Sleeping ลิขิตฝันฉันและเธอ ตอนที่ 1-16 พากย์ไทย

เรื่องราวของ นัมฮงจู หญิงสาวที่สามารถมองเห็นอนาคตผ่านความฝันของเธอ และ อัยการหน้าใหม่ จองแจชาน ที่พอได้รับรู้ถึงพลังเหนือธรรมชาติของ นัมฮงจู แล้วจึงพยายามยับยั้งไม่ให้เหตุการณ์ร้าย ๆ ต่างเกิดขึ้นจริง


/ ดูออนไลน์และดาวน์โหลด

While You Were Sleeping ลิขิตฝันฉันและเธอ ตอนที่ 01 พากย์ไทย

While You Were Sleeping ลิขิตฝันฉันและเธอ ตอนที่ 02 พากย์ไทย

While You Were Sleeping ลิขิตฝันฉันและเธอ ตอนที่ 03 พากย์ไทย

While You Were Sleeping ลิขิตฝันฉันและเธอ ตอนที่ 04 พากย์ไทย

While You Were Sleeping ลิขิตฝันฉันและเธอ ตอนที่ 05 พากย์ไทย

While You Were Sleeping ลิขิตฝันฉันและเธอ ตอนที่ 06 พากย์ไทย

While You Were Sleeping ลิขิตฝันฉันและเธอ ตอนที่ 07 พากย์ไทย

While You Were Sleeping ลิขิตฝันฉันและเธอ ตอนที่ 08 พากย์ไทย

While You Were Sleeping ลิขิตฝันฉันและเธอ ตอนที่ 09 พากย์ไทย

While You Were Sleeping ลิขิตฝันฉันและเธอ ตอนที่ 10 พากย์ไทย

While You Were Sleeping ลิขิตฝันฉันและเธอ ตอนที่ 11 พากย์ไทย

While You Were Sleeping ลิขิตฝันฉันและเธอ ตอนที่ 12 พากย์ไทย

While You Were Sleeping ลิขิตฝันฉันและเธอ ตอนที่ 13 พากย์ไทย

While You Were Sleeping ลิขิตฝันฉันและเธอ ตอนที่ 14 พากย์ไทย

While You Were Sleeping ลิขิตฝันฉันและเธอ ตอนที่ 15 พากย์ไทย

While You Were Sleeping ลิขิตฝันฉันและเธอ ตอนที่ 16 พากย์ไทย


Top