Where Dreams Begin (2023) วันที่ฝันเริ่มต้น ตอนที่ 1-38 ซับไทย

Where Dreams Begin (2023) วันที่ฝันเริ่มต้น ตอนที่ 1-38 ซับไทย

เรื่องนี้มีพื้นหลังมาจากเมืองปักกิ่งในยุคปี 70 บอกเล่าเรื่องราวการเติบโต ไล่ตามความฝันและปณิธานในการต่อสู้ดิ้นรนของกลุ่มวัยรุ่น การพัฒนาของตัวละครหลักและเพื่อนยากที่ร่วมเผชิญกับการสอบเอนทรานซ์ ลงทะเล ทำธุรกิจ ไปต่างประเทศ เล่นการเมือง ฯลฯ พบเจอความหมายของการต่อสู้ดิ้นรนในระหว่างที่ต่างประคับประคองกันและกัน นางเอกในเรื่องเองก็ได้ผ่านพบกับจุดขึ้นลงของชีวิต การผสมผสานกันและกันของโชคชะตา จากการบรรยายการเปลี่ยนแปลงและเติบโตของผู้คนเบื้องหลังการปฏิรูปและเสรี ซีรีส์เรื่องนี้นำเสนอการพัฒนาอันรวดเร็วของประเทศ ตีความมิตรภาพอันล้ำค่าระหว่างผู้คน แสดงถึงพลังบวกของการปรับปรุงตัวเองและมองโลกในแง่ดี


/ ดูออนไลน์และดาวน์โหลด

Where Dreams Begin (2023) วันที่ฝันเริ่มต้น ตอนที่ 01 ซับไทย

Where Dreams Begin (2023) วันที่ฝันเริ่มต้น ตอนที่ 02 ซับไทย

Where Dreams Begin (2023) วันที่ฝันเริ่มต้น ตอนที่ 03 ซับไทย

Where Dreams Begin (2023) วันที่ฝันเริ่มต้น ตอนที่ 04 ซับไทย

Where Dreams Begin (2023) วันที่ฝันเริ่มต้น ตอนที่ 05 ซับไทย

Where Dreams Begin (2023) วันที่ฝันเริ่มต้น ตอนที่ 06 ซับไทย

Where Dreams Begin (2023) วันที่ฝันเริ่มต้น ตอนที่ 07 ซับไทย

Where Dreams Begin (2023) วันที่ฝันเริ่มต้น ตอนที่ 08 ซับไทย

Where Dreams Begin (2023) วันที่ฝันเริ่มต้น ตอนที่ 09 ซับไทย

Where Dreams Begin (2023) วันที่ฝันเริ่มต้น ตอนที่ 10 ซับไทย

Where Dreams Begin (2023) วันที่ฝันเริ่มต้น ตอนที่ 11 ซับไทย

Where Dreams Begin (2023) วันที่ฝันเริ่มต้น ตอนที่ 12 ซับไทย

Where Dreams Begin (2023) วันที่ฝันเริ่มต้น ตอนที่ 13 ซับไทย

Where Dreams Begin (2023) วันที่ฝันเริ่มต้น ตอนที่ 14 ซับไทย

Where Dreams Begin (2023) วันที่ฝันเริ่มต้น ตอนที่ 15 ซับไทย

Where Dreams Begin (2023) วันที่ฝันเริ่มต้น ตอนที่ 16 ซับไทย

Where Dreams Begin (2023) วันที่ฝันเริ่มต้น ตอนที่ 17 ซับไทย

Where Dreams Begin (2023) วันที่ฝันเริ่มต้น ตอนที่ 18 ซับไทย

Where Dreams Begin (2023) วันที่ฝันเริ่มต้น ตอนที่ 19 ซับไทย

Where Dreams Begin (2023) วันที่ฝันเริ่มต้น ตอนที่ 20 ซับไทย

Where Dreams Begin (2023) วันที่ฝันเริ่มต้น ตอนที่ 21 ซับไทย

Where Dreams Begin (2023) วันที่ฝันเริ่มต้น ตอนที่ 22 ซับไทย

Where Dreams Begin (2023) วันที่ฝันเริ่มต้น ตอนที่ 23 ซับไทย

Where Dreams Begin (2023) วันที่ฝันเริ่มต้น ตอนที่ 24 ซับไทย

Where Dreams Begin (2023) วันที่ฝันเริ่มต้น ตอนที่ 25 ซับไทย

Where Dreams Begin (2023) วันที่ฝันเริ่มต้น ตอนที่ 26 ซับไทย

Where Dreams Begin (2023) วันที่ฝันเริ่มต้น ตอนที่ 27 ซับไทย

Where Dreams Begin (2023) วันที่ฝันเริ่มต้น ตอนที่ 28 ซับไทย

Where Dreams Begin (2023) วันที่ฝันเริ่มต้น ตอนที่ 29 ซับไทย

Where Dreams Begin (2023) วันที่ฝันเริ่มต้น ตอนที่ 30 ซับไทย

Where Dreams Begin (2023) วันที่ฝันเริ่มต้น ตอนที่ 31 ซับไทย

Where Dreams Begin (2023) วันที่ฝันเริ่มต้น ตอนที่ 32 ซับไทย

Where Dreams Begin (2023) วันที่ฝันเริ่มต้น ตอนที่ 33 ซับไทย

Where Dreams Begin (2023) วันที่ฝันเริ่มต้น ตอนที่ 34 ซับไทย

Where Dreams Begin (2023) วันที่ฝันเริ่มต้น ตอนที่ 35 ซับไทย

Where Dreams Begin (2023) วันที่ฝันเริ่มต้น ตอนที่ 36 ซับไทย

Where Dreams Begin (2023) วันที่ฝันเริ่มต้น ตอนที่ 37 ซับไทย

Where Dreams Begin (2023) วันที่ฝันเริ่มต้น ตอนที่ 38 ซับไทย


Top