What’s Wrong, Poong Sang ตอนที่ 1-40 ซับไทย

What’s Wrong, Poong Sang ตอนที่ 1-40 ซับไทย

พุงซังส่งเสียเลี้ยงดูน้องๆทั้งสี่คนเพราะพ่อแม่พวกเขาไม่สามารถทำได้ จินซังน้องชายคนโต จองซังน้องสาวคนโต ฮวาซังน้องสาวคนรองและวีซังน้องชายคนเล็ก ตอนนี้พุงซังเข้าสู่วัยกลางคน น้องๆของเขาโตเป็นผู้ใหญ่หมดแล้ว แต่เขาก็ยังต้องคอยดูแลจัดการเรื่องต่างๆให้น้องๆอยู่เสมอ จินซังคอยสร้างแต่ปัญหาระหว่างรอคอยโอกาสในชีวิต จองซังเป็นหมอ เธอเป็นคนฉลาดแต่ก็เย็นชา ฮวาซังตรงข้ามกับจองซัง เธอชอบสร้างปัญหาเหมือนจินซัง และวีซังน้องชายคนเล็กที่ฝันจะเป็นนักเบสบอลอาชีพ แต่ทำตามความฝันไม่สำเร็จ พุงซังเป็นชายวัยกลางคนที่ผู้เงียบเหงา น่าสงสาร ไม่เคยได้ชีวิตของตัวเอง ตอนนี้เขาจะค้นพบความสุขของตัวเองได้หรือไม่


/ ดูออนไลน์และดาวน์โหลด

What’s Wrong, Poong Sang ตอนที่ 01 ซับไทย

What’s Wrong, Poong Sang ตอนที่ 02 ซับไทย

What’s Wrong, Poong Sang ตอนที่ 03 ซับไทย

What’s Wrong, Poong Sang ตอนที่ 04 ซับไทย

What’s Wrong, Poong Sang ตอนที่ 05 ซับไทย

What’s Wrong, Poong Sang ตอนที่ 06 ซับไทย

What’s Wrong, Poong Sang ตอนที่ 07 ซับไทย

What’s Wrong, Poong Sang ตอนที่ 08 ซับไทย

What’s Wrong, Poong Sang ตอนที่ 09 ซับไทย

What’s Wrong, Poong Sang ตอนที่ 10 ซับไทย

What’s Wrong, Poong Sang ตอนที่ 11 ซับไทย

What’s Wrong, Poong Sang ตอนที่ 12 ซับไทย

What’s Wrong, Poong Sang ตอนที่ 13 ซับไทย

What’s Wrong, Poong Sang ตอนที่ 14 ซับไทย

What’s Wrong, Poong Sang ตอนที่ 15 ซับไทย

What’s Wrong, Poong Sang ตอนที่ 16 ซับไทย

What’s Wrong, Poong Sang ตอนที่ 17 ซับไทย

What’s Wrong, Poong Sang ตอนที่ 18 ซับไทย

What’s Wrong, Poong Sang ตอนที่ 19 ซับไทย

What’s Wrong, Poong Sang ตอนที่ 20 ซับไทย

What’s Wrong, Poong Sang ตอนที่ 21 ซับไทย

What’s Wrong, Poong Sang ตอนที่ 22 ซับไทย

What’s Wrong, Poong Sang ตอนที่ 23 ซับไทย

What’s Wrong, Poong Sang ตอนที่ 24 ซับไทย

What’s Wrong, Poong Sang ตอนที่ 25 ซับไทย

What’s Wrong, Poong Sang ตอนที่ 26 ซับไทย

What’s Wrong, Poong Sang ตอนที่ 27 ซับไทย

What’s Wrong, Poong Sang ตอนที่ 28 ซับไทย

What’s Wrong, Poong Sang ตอนที่ 29 ซับไทย

What’s Wrong, Poong Sang ตอนที่ 30 ซับไทย

What’s Wrong, Poong Sang ตอนที่ 31 ซับไทย

What’s Wrong, Poong Sang ตอนที่ 32 ซับไทย

What’s Wrong, Poong Sang ตอนที่ 33 ซับไทย

What’s Wrong, Poong Sang ตอนที่ 34 ซับไทย

What’s Wrong, Poong Sang ตอนที่ 35 ซับไทย

What’s Wrong, Poong Sang ตอนที่ 36 ซับไทย

What’s Wrong, Poong Sang ตอนที่ 37 ซับไทย

What’s Wrong, Poong Sang ตอนที่ 38 ซับไทย

What’s Wrong, Poong Sang ตอนที่ 39 ซับไทย

What’s Wrong, Poong Sang ตอนที่ 40 ซับไทย


Top