V อาคันตุกะมฤตยู Season 1 ซับไทย Ep.1-12 (จบ)

V อาคันตุกะมฤตยู Season 1 ซับไทย Ep.1-12 (จบ)

การแข่งขันนอกโลกมาถึงบนโลกด้วยความตั้งใจที่ดีดูเหมือนว่าจะเปิดเผยความจริงที่ค่อยเป็นค่อยไปของพวกเขายิ่งฝังลึกเข้าไปในสังคมที่พวกเขากลายเป็นTop