Under the Power (2019) องครักษ์เสื้อแพร ตอนที่ 1-55 ซับไทย

Under the Power (2019) องครักษ์เสื้อแพร ตอนที่ 1-55 ซับไทย

Under the Power (2019) องครักษ์เสื้อแพร ซับไทย เกี่ยวกับองครักษ์นามว่าลู่อี้ (รับบทโดยเหรินเจียหลุน) ที่ได้รับมอบหมายให้เข้าไปสืบหาความจริงเกี่ยวกับคดีเงินที่จะใช้ดูแลซ่อมแซมแม่น้ำสองสายหายไป ทำให้เขาได้พบกับหยวนจินเซี่ย (รับบทโดยถานซงอวิ้น) และได้รับความช่วยเหลือจากเธอ ในขณะที่ความจริงของคดีค่อยๆ ถูกคลี่คลายไปเรื่อยๆ ความรักของทั้งคู่ก็คืบคลานเข้ามาแทนที่
แต่เส้นทางรักนี้ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบอย่างที่หลายคนคิด เพราะหลังจากลู่อี้และหยวนจินเซี่ยมีใจให้กัน หยวนจินเซี่ยก็ได้รู้ความจริงว่า เบื้องหลังการตายของคนในครอบครัวเธอมีความเกี่ยวข้องบางอย่างกับลู่อี้…..


/ ดูออนไลน์และดาวน์โหลด

Under the Power (2019) องครักษ์เสื้อแพร ตอนที่ 01 ซับไทย

Under the Power (2019) องครักษ์เสื้อแพร ตอนที่ 02 ซับไทย

Under the Power (2019) องครักษ์เสื้อแพร ตอนที่ 03 ซับไทย

Under the Power (2019) องครักษ์เสื้อแพร ตอนที่ 04 ซับไทย

Under the Power (2019) องครักษ์เสื้อแพร ตอนที่ 05 ซับไทย

Under the Power (2019) องครักษ์เสื้อแพร ตอนที่ 06 ซับไทย

Under the Power (2019) องครักษ์เสื้อแพร ตอนที่ 07 ซับไทย

Under the Power (2019) องครักษ์เสื้อแพร ตอนที่ 08 ซับไทย

Under the Power (2019) องครักษ์เสื้อแพร ตอนที่ 09 ซับไทย

Under the Power (2019) องครักษ์เสื้อแพร ตอนที่ 10 ซับไทย

Under the Power (2019) องครักษ์เสื้อแพร ตอนที่ 11 ซับไทย

Under the Power (2019) องครักษ์เสื้อแพร ตอนที่ 12 ซับไทย

Under the Power (2019) องครักษ์เสื้อแพร ตอนที่ 13 ซับไทย

Under the Power (2019) องครักษ์เสื้อแพร ตอนที่ 14 ซับไทย

Under the Power (2019) องครักษ์เสื้อแพร ตอนที่ 15 ซับไทย

Under the Power (2019) องครักษ์เสื้อแพร ตอนที่ 16 ซับไทย

Under the Power (2019) องครักษ์เสื้อแพร ตอนที่ 17 ซับไทย

Under the Power (2019) องครักษ์เสื้อแพร ตอนที่ 18 ซับไทย

Under the Power (2019) องครักษ์เสื้อแพร ตอนที่ 19 ซับไทย

Under the Power (2019) องครักษ์เสื้อแพร ตอนที่ 20 ซับไทย

Under the Power (2019) องครักษ์เสื้อแพร ตอนที่ 21 ซับไทย

Under the Power (2019) องครักษ์เสื้อแพร ตอนที่ 22 ซับไทย

Under the Power (2019) องครักษ์เสื้อแพร ตอนที่ 23 ซับไทย

Under the Power (2019) องครักษ์เสื้อแพร ตอนที่ 24 ซับไทย

Under the Power (2019) องครักษ์เสื้อแพร ตอนที่ 25 ซับไทย

Under the Power (2019) องครักษ์เสื้อแพร ตอนที่ 26 ซับไทย

Under the Power (2019) องครักษ์เสื้อแพร ตอนที่ 27 ซับไทย

Under the Power (2019) องครักษ์เสื้อแพร ตอนที่ 28 ซับไทย

Under the Power (2019) องครักษ์เสื้อแพร ตอนที่ 29 ซับไทย

Under the Power (2019) องครักษ์เสื้อแพร ตอนที่ 30 ซับไทย

Under the Power (2019) องครักษ์เสื้อแพร ตอนที่ 31 ซับไทย

Under the Power (2019) องครักษ์เสื้อแพร ตอนที่ 32 ซับไทย

Under the Power (2019) องครักษ์เสื้อแพร ตอนที่ 33 ซับไทย

Under the Power (2019) องครักษ์เสื้อแพร ตอนที่ 34 ซับไทย

Under the Power (2019) องครักษ์เสื้อแพร ตอนที่ 35 ซับไทย

Under the Power (2019) องครักษ์เสื้อแพร ตอนที่ 36 ซับไทย

Under the Power (2019) องครักษ์เสื้อแพร ตอนที่ 37 ซับไทย

Under the Power (2019) องครักษ์เสื้อแพร ตอนที่ 38 ซับไทย

Under the Power (2019) องครักษ์เสื้อแพร ตอนที่ 39 ซับไทย

Under the Power (2019) องครักษ์เสื้อแพร ตอนที่ 40 ซับไทย

Under the Power (2019) องครักษ์เสื้อแพร ตอนที่ 41 ซับไทย

Under the Power (2019) องครักษ์เสื้อแพร ตอนที่ 42 ซับไทย

Under the Power (2019) องครักษ์เสื้อแพร ตอนที่ 43 ซับไทย

Under the Power (2019) องครักษ์เสื้อแพร ตอนที่ 44 ซับไทย

Under the Power (2019) องครักษ์เสื้อแพร ตอนที่ 45 ซับไทย

Under the Power (2019) องครักษ์เสื้อแพร ตอนที่ 46 ซับไทย

Under the Power (2019) องครักษ์เสื้อแพร ตอนที่ 47 ซับไทย

Under the Power (2019) องครักษ์เสื้อแพร ตอนที่ 48 ซับไทย

Under the Power (2019) องครักษ์เสื้อแพร ตอนที่ 49 ซับไทย

Under the Power (2019) องครักษ์เสื้อแพร ตอนที่ 50 ซับไทย

Under the Power (2019) องครักษ์เสื้อแพร ตอนที่ 51 ซับไทย

Under the Power (2019) องครักษ์เสื้อแพร ตอนที่ 52 ซับไทย

Under the Power (2019) องครักษ์เสื้อแพร ตอนที่ 53 ซับไทย

Under the Power (2019) องครักษ์เสื้อแพร ตอนที่ 54 ซับไทย

Under the Power (2019) องครักษ์เสื้อแพร ตอนที่ 55 ซับไทย


Top