Two Weeks 14 วันขอให้ฉันปกป้องหัวใจเธอ ซับไทย Ep.1-16 (จบ)

Two Weeks 14 วันขอให้ฉันปกป้องหัวใจเธอ ซับไทย Ep.1-16 (จบ)

จางแทซานเป็นคนที่มีชีวิตที่ไร้ความหมายและไม่เคยคิดถึงอนาคตของเขา เขากำลังวิ่งหนีหลังจากถูกกล่าวหาว่าฆาตกรรม นอกจากนี้เขาค้นพบว่าเขามีลูกสาวที่กำลังป่วยเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว ละครเรื่องนี้มีระยะเวลาสองสัปดาห์และเล่าถึงความลำบากของแทซานที่ต้องดิ้นรนเพื่อช่วยลูกสาวของเขา


/ ดูออนไลน์และดาวน์โหลด

Two Weeks 14 วันขอให้ฉันปกป้องหัวใจเธอ ตอนที่ 01 ซับไทย

Two Weeks 14 วันขอให้ฉันปกป้องหัวใจเธอ ตอนที่ 02 ซับไทย

Two Weeks 14 วันขอให้ฉันปกป้องหัวใจเธอ ตอนที่ 03 ซับไทย

Two Weeks 14 วันขอให้ฉันปกป้องหัวใจเธอ ตอนที่ 04 ซับไทย

Two Weeks 14 วันขอให้ฉันปกป้องหัวใจเธอ ตอนที่ 05 ซับไทย

Two Weeks 14 วันขอให้ฉันปกป้องหัวใจเธอ ตอนที่ 06 ซับไทย

Two Weeks 14 วันขอให้ฉันปกป้องหัวใจเธอ ตอนที่ 07 ซับไทย

Two Weeks 14 วันขอให้ฉันปกป้องหัวใจเธอ ตอนที่ 08 ซับไทย

Two Weeks 14 วันขอให้ฉันปกป้องหัวใจเธอ ตอนที่ 09 ซับไทย

Two Weeks 14 วันขอให้ฉันปกป้องหัวใจเธอ ตอนที่ 10 ซับไทย

Two Weeks 14 วันขอให้ฉันปกป้องหัวใจเธอ ตอนที่ 11 ซับไทย

Two Weeks 14 วันขอให้ฉันปกป้องหัวใจเธอ ตอนที่ 12 ซับไทย

Two Weeks 14 วันขอให้ฉันปกป้องหัวใจเธอ ตอนที่ 13 ซับไทย

Two Weeks 14 วันขอให้ฉันปกป้องหัวใจเธอ ตอนที่ 14 ซับไทย

Two Weeks 14 วันขอให้ฉันปกป้องหัวใจเธอ ตอนที่ 15 ซับไทย

Two Weeks 14 วันขอให้ฉันปกป้องหัวใจเธอ ตอนที่ 16 ซับไทย


Top