The World of Love (2015) ศึกรักโลหิตอาบบัลลังก์ ตอนที่ 1-36 พากย์ไทย

The World of Love (2015) ศึกรักโลหิตอาบบัลลังก์ ตอนที่ 1-36 พากย์ไทย

ฟ่งหลิน องค์ชายใหญ่แห่งราชวงศ์ถังถูกเสด็จพ่อขับไล่ให้ไปประจำอยู่ชายแดน จนเวลาผ่านไปหลายปีฮ่องเต้มีรับสั่งให้ฟ่งหลินกลับมายังวังหลวง ทำให้เขาได้กลับมาพบกับฟ่งซุน รัชทายาทองค์ปัจจุบัน พร้อมกับเพื่อนสมัยเด็กอย่าง ตู้ซือหวี่ และ เหยียนเยี่ยเจิง ทั้งสี่กลับมาสนิทสนมกันเหมือนในอดีต แต่ฟ่งหลินก็ยังไม่เลิกล้มแผนการณ์แก้แค้นที่ต้องล้างด้วยเลือด เพื่อชิงบัลลังก์และความรักของตนเองกลับคืนมา


/ ดูออนไลน์และดาวน์โหลด

The World of Love ศึกรักโลหิตอาบบัลลังก์ ตอนที่ 01 พากย์ไทย

The World of Love ศึกรักโลหิตอาบบัลลังก์ ตอนที่ 02 พากย์ไทย

The World of Love ศึกรักโลหิตอาบบัลลังก์ ตอนที่ 03 พากย์ไทย

The World of Love ศึกรักโลหิตอาบบัลลังก์ ตอนที่ 04 พากย์ไทย

The World of Love ศึกรักโลหิตอาบบัลลังก์ ตอนที่ 05 พากย์ไทย

The World of Love ศึกรักโลหิตอาบบัลลังก์ ตอนที่ 06 พากย์ไทย

The World of Love ศึกรักโลหิตอาบบัลลังก์ ตอนที่ 07 พากย์ไทย

The World of Love ศึกรักโลหิตอาบบัลลังก์ ตอนที่ 08 พากย์ไทย

The World of Love ศึกรักโลหิตอาบบัลลังก์ ตอนที่ 09 พากย์ไทย

The World of Love ศึกรักโลหิตอาบบัลลังก์ ตอนที่ 10 พากย์ไทย

The World of Love ศึกรักโลหิตอาบบัลลังก์ ตอนที่ 11 พากย์ไทย

The World of Love ศึกรักโลหิตอาบบัลลังก์ ตอนที่ 12 พากย์ไทย

The World of Love ศึกรักโลหิตอาบบัลลังก์ ตอนที่ 13 พากย์ไทย

The World of Love ศึกรักโลหิตอาบบัลลังก์ ตอนที่ 14 พากย์ไทย

The World of Love ศึกรักโลหิตอาบบัลลังก์ ตอนที่ 15 พากย์ไทย

The World of Love ศึกรักโลหิตอาบบัลลังก์ ตอนที่ 16 พากย์ไทย

The World of Love ศึกรักโลหิตอาบบัลลังก์ ตอนที่ 17 พากย์ไทย

The World of Love ศึกรักโลหิตอาบบัลลังก์ ตอนที่ 18 พากย์ไทย

The World of Love ศึกรักโลหิตอาบบัลลังก์ ตอนที่ 19 พากย์ไทย

The World of Love ศึกรักโลหิตอาบบัลลังก์ ตอนที่ 20 พากย์ไทย

The World of Love ศึกรักโลหิตอาบบัลลังก์ ตอนที่ 21 พากย์ไทย

The World of Love ศึกรักโลหิตอาบบัลลังก์ ตอนที่ 22 พากย์ไทย

The World of Love ศึกรักโลหิตอาบบัลลังก์ ตอนที่ 23 พากย์ไทย

The World of Love ศึกรักโลหิตอาบบัลลังก์ ตอนที่ 24 พากย์ไทย

The World of Love ศึกรักโลหิตอาบบัลลังก์ ตอนที่ 25 พากย์ไทย

The World of Love ศึกรักโลหิตอาบบัลลังก์ ตอนที่ 26 พากย์ไทย

The World of Love ศึกรักโลหิตอาบบัลลังก์ ตอนที่ 27 พากย์ไทย

The World of Love ศึกรักโลหิตอาบบัลลังก์ ตอนที่ 28 พากย์ไทย

The World of Love ศึกรักโลหิตอาบบัลลังก์ ตอนที่ 29 พากย์ไทย

The World of Love ศึกรักโลหิตอาบบัลลังก์ ตอนที่ 30 พากย์ไทย

The World of Love ศึกรักโลหิตอาบบัลลังก์ ตอนที่ 31 พากย์ไทย

The World of Love ศึกรักโลหิตอาบบัลลังก์ ตอนที่ 32 พากย์ไทย

The World of Love ศึกรักโลหิตอาบบัลลังก์ ตอนที่ 33 พากย์ไทย

The World of Love ศึกรักโลหิตอาบบัลลังก์ ตอนที่ 34 พากย์ไทย

The World of Love ศึกรักโลหิตอาบบัลลังก์ ตอนที่ 35 พากย์ไทย

The World of Love ศึกรักโลหิตอาบบัลลังก์ ตอนที่ 36 พากย์ไทย


Top