The Sword and The Chess of Death ฤทธิ์กระบี่อาญาสวรรค์ พากย์ไทย Ep.1-22 (จบ)

The Sword and The Chess of Death ฤทธิ์กระบี่อาญาสวรรค์ พากย์ไทย Ep.1-22 (จบ)

กวานอี้เทียนเจ้าสำนักจื้อจุนต้องการครอบครองยุทธภพ ด้วยเหตุนี้จึงต้องค้นหาขุมทรัพย์ที่ซุกซ่อนอยู่ในหมากรุกความเป็นความตายซึ่งแม่ทัพใหญ่อิงซุ่นเทียนซุกซ่อนไว้เมื่อห้าร้อยปีก่อน แต่กุญแจขุมทรัพย์กลับอยู่ที่ตำราหมากรุกกลและกระบี่ หลิงซวง กวานอี้เทียนจึงมีคำสั่งให้เยิ่นเชียนสิงศิษย์เอกออกค้นหาของสองสิ่ง นึกไม่ถึงว่าเยิ่นเชียนสิงกลับได้พบกับเยี่ยนฉางฟงพี่น้องร่วมสาบานที่ไม่ได้พบกันมานานหลายปีเข้าโดยบังเอิญ


/ ดูออนไลน์และดาวน์โหลด

The Sword and The Chess of Death ฤทธิ์กระบี่อาญาสวรรค์ ตอนที่ 01 พากย์ไทย

The Sword and The Chess of Death ฤทธิ์กระบี่อาญาสวรรค์ ตอนที่ 02 พากย์ไทย

The Sword and The Chess of Death ฤทธิ์กระบี่อาญาสวรรค์ ตอนที่ 03 พากย์ไทย

The Sword and The Chess of Death ฤทธิ์กระบี่อาญาสวรรค์ ตอนที่ 04 พากย์ไทย

The Sword and The Chess of Death ฤทธิ์กระบี่อาญาสวรรค์ ตอนที่ 05 พากย์ไทย

The Sword and The Chess of Death ฤทธิ์กระบี่อาญาสวรรค์ ตอนที่ 06 พากย์ไทย

The Sword and The Chess of Death ฤทธิ์กระบี่อาญาสวรรค์ ตอนที่ 07 พากย์ไทย

The Sword and The Chess of Death ฤทธิ์กระบี่อาญาสวรรค์ ตอนที่ 08 พากย์ไทย

The Sword and The Chess of Death ฤทธิ์กระบี่อาญาสวรรค์ ตอนที่ 09 พากย์ไทย

The Sword and The Chess of Death ฤทธิ์กระบี่อาญาสวรรค์ ตอนที่ 10 พากย์ไทย

The Sword and The Chess of Death ฤทธิ์กระบี่อาญาสวรรค์ ตอนที่ 11 พากย์ไทย

The Sword and The Chess of Death ฤทธิ์กระบี่อาญาสวรรค์ ตอนที่ 12 พากย์ไทย

The Sword and The Chess of Death ฤทธิ์กระบี่อาญาสวรรค์ ตอนที่ 13 พากย์ไทย

The Sword and The Chess of Death ฤทธิ์กระบี่อาญาสวรรค์ ตอนที่ 14 พากย์ไทย

The Sword and The Chess of Death ฤทธิ์กระบี่อาญาสวรรค์ ตอนที่ 15 พากย์ไทย

The Sword and The Chess of Death ฤทธิ์กระบี่อาญาสวรรค์ ตอนที่ 16 พากย์ไทย

The Sword and The Chess of Death ฤทธิ์กระบี่อาญาสวรรค์ ตอนที่ 17 พากย์ไทย

The Sword and The Chess of Death ฤทธิ์กระบี่อาญาสวรรค์ ตอนที่ 18 พากย์ไทย

The Sword and The Chess of Death ฤทธิ์กระบี่อาญาสวรรค์ ตอนที่ 19 พากย์ไทย

The Sword and The Chess of Death ฤทธิ์กระบี่อาญาสวรรค์ ตอนที่ 20 พากย์ไทย

The Sword and The Chess of Death ฤทธิ์กระบี่อาญาสวรรค์ ตอนที่ 21 พากย์ไทย

The Sword and The Chess of Death ฤทธิ์กระบี่อาญาสวรรค์ ตอนที่ 22 พากย์ไทย


Top