The Rippling Blossom เมนูรัก เสิร์ฟสุดเลิฟ พากย์ไทย Ep.1-20 (จบ)

The Rippling Blossom เมนูรัก เสิร์ฟสุดเลิฟ พากย์ไทย Ep.1-20 (จบ)

หลังจากที่หยีฮุยหวงพ่อครัวหัวป่าก์แห่งตี้หวงฟู้ดแอนเบเวอเรดกรุ๊ปเสียชีวิต เหลิงหย่งหยงภรรยาหลวงก็เข้าควบคุมบริหารงานกิจการ ส่วนร้านซูชิญี่ปุ่นเยี่ยหลงซาได้มอบให้เจียงยิ่งเยี่ยอนุภรรยาและลูกชายหยีจื้อเซียวและหยีจื้อหยิง


/ ดูออนไลน์และดาวน์โหลด

The Rippling Blossom เมนูรัก เสิร์ฟสุดเลิฟ ตอนที่ 01 พากย์ไทย

The Rippling Blossom เมนูรัก เสิร์ฟสุดเลิฟ ตอนที่ 02 พากย์ไทย

The Rippling Blossom เมนูรัก เสิร์ฟสุดเลิฟ ตอนที่ 03 พากย์ไทย

The Rippling Blossom เมนูรัก เสิร์ฟสุดเลิฟ ตอนที่ 04 พากย์ไทย

The Rippling Blossom เมนูรัก เสิร์ฟสุดเลิฟ ตอนที่ 05 พากย์ไทย

The Rippling Blossom เมนูรัก เสิร์ฟสุดเลิฟ ตอนที่ 06 พากย์ไทย

The Rippling Blossom เมนูรัก เสิร์ฟสุดเลิฟ ตอนที่ 07 พากย์ไทย

The Rippling Blossom เมนูรัก เสิร์ฟสุดเลิฟ ตอนที่ 08 พากย์ไทย

The Rippling Blossom เมนูรัก เสิร์ฟสุดเลิฟ ตอนที่ 09 พากย์ไทย

The Rippling Blossom เมนูรัก เสิร์ฟสุดเลิฟ ตอนที่ 10 พากย์ไทย

The Rippling Blossom เมนูรัก เสิร์ฟสุดเลิฟ ตอนที่ 11 พากย์ไทย

The Rippling Blossom เมนูรัก เสิร์ฟสุดเลิฟ ตอนที่ 12 พากย์ไทย

The Rippling Blossom เมนูรัก เสิร์ฟสุดเลิฟ ตอนที่ 13 พากย์ไทย

The Rippling Blossom เมนูรัก เสิร์ฟสุดเลิฟ ตอนที่ 14 พากย์ไทย

The Rippling Blossom เมนูรัก เสิร์ฟสุดเลิฟ ตอนที่ 15 พากย์ไทย

The Rippling Blossom เมนูรัก เสิร์ฟสุดเลิฟ ตอนที่ 16 พากย์ไทย

The Rippling Blossom เมนูรัก เสิร์ฟสุดเลิฟ ตอนที่ 17 พากย์ไทย

The Rippling Blossom เมนูรัก เสิร์ฟสุดเลิฟ ตอนที่ 18 พากย์ไทย

The Rippling Blossom เมนูรัก เสิร์ฟสุดเลิฟ ตอนที่ 19 พากย์ไทย

The Rippling Blossom เมนูรัก เสิร์ฟสุดเลิฟ ตอนที่ 20 พากย์ไทย


Top