The Ranch Season 1 ซับไทย Ep.1-10 (จบ)

The Ranch Season 1 ซับไทย Ep.1-10 (จบ)

เส้นทางสู่การเป็นนักกีฬามืออาชัพไม่ได้ทอดยาวอยู่เบื้องหน้า โคลต์ ต้องช่วยพ่อแล้วพีชายดูแลไร่ให้อยู่รอดและพยายามค้นหาว่าเขาจะเข้ากับสมาชิกในครอบครัวได้อย่างไรTop