The Qin Empire จิ๋นซีฮ่องเต้ องค์จักรพรรดิผู้พิชิต พากย์ไทย Ep.1-51 (จบ)

The Qin Empire จิ๋นซีฮ่องเต้ องค์จักรพรรดิผู้พิชิต พากย์ไทย Ep.1-51 (จบ)

ในรัชสมัยของพระองค์ แม่ทัพนายกองของพระองค์มีบทบาทอย่างยิ่งในการขยายแว่นแคว้น การรบกับเผ่าเยฺว่ทางใต้เมืองฉู่ทำให้ดินแดนไป่เยฺว่ของเมืองหูหนานและกวั่งตงตก เป็นของเมืองฉิน ส่วนการรบกับพวกซฺยงหนูในเอเชียตอนกลางส่งผลให้เมืองฉินได้ดินแดนเอ้อเอ่อร์ตัวซือของกลุ่มซฺยงหนู แม้ที่สุดแล้วจะเป็นเหตุให้มั่วตู๋ ฉันยฺหวี ผู้นำซฺยงหนู สามารถผนวกดินแดนได้บ้างก็ตาม


/ ดูออนไลน์และดาวน์โหลด