The Proud Twins คู่แฝดเซียวฮือยี้พิชิตมาร พากย์ไทย Ep.1-20 (จบ)

The Proud Twins คู่แฝดเซียวฮือยี้พิชิตมาร พากย์ไทย Ep.1-20 (จบ)

เซียวฮื่อยี้และฮวยบ่อข่วยนั้น เดิมทีทั้งสองเป็นพี่น้องฝาแฝดกัน เจียงฟงผู้เป็นพ่อได้พาฮัวเยี่ยหนูสาวใช้ของวังบุปผาหลบหนีไปอยู่กินกันฉันท์สามีภรรยา ในขณะที่ฮัวเยี่ยหนูกำลังให้กำเนิดทารกอยู่นั้นเอง เหยาเยี่ย จ้าววังบุปผาซึ่งหลงรักเจียงฟงมาโดยตลอดนั้นได้ค้นพบที่ซ่อนตัวเจียงฟงและครอบครัว นางสังหารเจียงฟงและฮัวเยี่ยหนู จากนั้นได้เลี้ยงดูฮวยบ่อข่วยหนึ่งในทารกฝาแฝดเอาไว้


/ ดูออนไลน์และดาวน์โหลด

The Proud Twins คู่แฝดเซียวฮือยี้พิชิตมาร ตอนที่ 01 พากย์ไทย

The Proud Twins คู่แฝดเซียวฮือยี้พิชิตมาร ตอนที่ 02 พากย์ไทย

The Proud Twins คู่แฝดเซียวฮือยี้พิชิตมาร ตอนที่ 03 พากย์ไทย

The Proud Twins คู่แฝดเซียวฮือยี้พิชิตมาร ตอนที่ 04 พากย์ไทย

The Proud Twins คู่แฝดเซียวฮือยี้พิชิตมาร ตอนที่ 05 พากย์ไทย

The Proud Twins คู่แฝดเซียวฮือยี้พิชิตมาร ตอนที่ 06 พากย์ไทย

The Proud Twins คู่แฝดเซียวฮือยี้พิชิตมาร ตอนที่ 07 พากย์ไทย

The Proud Twins คู่แฝดเซียวฮือยี้พิชิตมาร ตอนที่ 08 พากย์ไทย

The Proud Twins คู่แฝดเซียวฮือยี้พิชิตมาร ตอนที่ 09 พากย์ไทย

The Proud Twins คู่แฝดเซียวฮือยี้พิชิตมาร ตอนที่ 10 พากย์ไทย

The Proud Twins คู่แฝดเซียวฮือยี้พิชิตมาร ตอนที่ 11 พากย์ไทย

The Proud Twins คู่แฝดเซียวฮือยี้พิชิตมาร ตอนที่ 12 พากย์ไทย

The Proud Twins คู่แฝดเซียวฮือยี้พิชิตมาร ตอนที่ 13 พากย์ไทย

The Proud Twins คู่แฝดเซียวฮือยี้พิชิตมาร ตอนที่ 14 พากย์ไทย

The Proud Twins คู่แฝดเซียวฮือยี้พิชิตมาร ตอนที่ 15 พากย์ไทย

The Proud Twins คู่แฝดเซียวฮือยี้พิชิตมาร ตอนที่ 16 พากย์ไทย

The Proud Twins คู่แฝดเซียวฮือยี้พิชิตมาร ตอนที่ 17 พากย์ไทย

The Proud Twins คู่แฝดเซียวฮือยี้พิชิตมาร ตอนที่ 18 พากย์ไทย

The Proud Twins คู่แฝดเซียวฮือยี้พิชิตมาร ตอนที่ 19 พากย์ไทย

The Proud Twins คู่แฝดเซียวฮือยี้พิชิตมาร ตอนที่ 20 พากย์ไทย


Top