The Merchant Of Qing Dynasty ตำนานพ่อค้าราชวงศ์ชิง พากย์ไทย Ep.1-34 (จบ)

The Merchant Of Qing Dynasty ตำนานพ่อค้าราชวงศ์ชิง พากย์ไทย Ep.1-34 (จบ)

ในสมัยราชวงศ์ชิงการค้าขายนั้นเป็นเหมือนรายได้หลักของประเทศซึ่งต้องมีการทำบัญชีอย่างรัดกุม แต่กลับมีบัญชีอยู่เล่มนึงที่เกี่ยวพันกับเรื่องที่ไม่ควรเปิดเผยอยู่ ซึ่งเป็นเรื่องผล ประโยชน์ระหว่างเหล่าขุนนาง ติดตามเรื่องราวความขัดแย้งของกลุ่มพ่อค้าและขุนนางได้ในตำนานพ่อค้าราชวงศ์ชิง


/ ดูออนไลน์และดาวน์โหลด

The Merchant Of Qing Dynasty ตำนานพ่อค้าราชวงศ์ชิง ตอนที่ 01 พากย์ไทย

The Merchant Of Qing Dynasty ตำนานพ่อค้าราชวงศ์ชิง ตอนที่ 02 พากย์ไทย

The Merchant Of Qing Dynasty ตำนานพ่อค้าราชวงศ์ชิง ตอนที่ 03 พากย์ไทย

The Merchant Of Qing Dynasty ตำนานพ่อค้าราชวงศ์ชิง ตอนที่ 04 พากย์ไทย

The Merchant Of Qing Dynasty ตำนานพ่อค้าราชวงศ์ชิง ตอนที่ 05 พากย์ไทย

The Merchant Of Qing Dynasty ตำนานพ่อค้าราชวงศ์ชิง ตอนที่ 06 พากย์ไทย

The Merchant Of Qing Dynasty ตำนานพ่อค้าราชวงศ์ชิง ตอนที่ 07 พากย์ไทย

The Merchant Of Qing Dynasty ตำนานพ่อค้าราชวงศ์ชิง ตอนที่ 08 พากย์ไทย

The Merchant Of Qing Dynasty ตำนานพ่อค้าราชวงศ์ชิง ตอนที่ 09 พากย์ไทย

The Merchant Of Qing Dynasty ตำนานพ่อค้าราชวงศ์ชิง ตอนที่ 10 พากย์ไทย

The Merchant Of Qing Dynasty ตำนานพ่อค้าราชวงศ์ชิง ตอนที่ 11 พากย์ไทย

The Merchant Of Qing Dynasty ตำนานพ่อค้าราชวงศ์ชิง ตอนที่ 12 พากย์ไทย

The Merchant Of Qing Dynasty ตำนานพ่อค้าราชวงศ์ชิง ตอนที่ 13 พากย์ไทย

The Merchant Of Qing Dynasty ตำนานพ่อค้าราชวงศ์ชิง ตอนที่ 14 พากย์ไทย

The Merchant Of Qing Dynasty ตำนานพ่อค้าราชวงศ์ชิง ตอนที่ 15 พากย์ไทย

The Merchant Of Qing Dynasty ตำนานพ่อค้าราชวงศ์ชิง ตอนที่ 16 พากย์ไทย

The Merchant Of Qing Dynasty ตำนานพ่อค้าราชวงศ์ชิง ตอนที่ 17 พากย์ไทย

The Merchant Of Qing Dynasty ตำนานพ่อค้าราชวงศ์ชิง ตอนที่ 18 พากย์ไทย

The Merchant Of Qing Dynasty ตำนานพ่อค้าราชวงศ์ชิง ตอนที่ 19 พากย์ไทย

The Merchant Of Qing Dynasty ตำนานพ่อค้าราชวงศ์ชิง ตอนที่ 20 พากย์ไทย

The Merchant Of Qing Dynasty ตำนานพ่อค้าราชวงศ์ชิง ตอนที่ 21 พากย์ไทย

The Merchant Of Qing Dynasty ตำนานพ่อค้าราชวงศ์ชิง ตอนที่ 22 พากย์ไทย

The Merchant Of Qing Dynasty ตำนานพ่อค้าราชวงศ์ชิง ตอนที่ 23 พากย์ไทย

The Merchant Of Qing Dynasty ตำนานพ่อค้าราชวงศ์ชิง ตอนที่ 24 พากย์ไทย

The Merchant Of Qing Dynasty ตำนานพ่อค้าราชวงศ์ชิง ตอนที่ 25 พากย์ไทย

The Merchant Of Qing Dynasty ตำนานพ่อค้าราชวงศ์ชิง ตอนที่ 26 พากย์ไทย

The Merchant Of Qing Dynasty ตำนานพ่อค้าราชวงศ์ชิง ตอนที่ 27 พากย์ไทย

The Merchant Of Qing Dynasty ตำนานพ่อค้าราชวงศ์ชิง ตอนที่ 28 พากย์ไทย

The Merchant Of Qing Dynasty ตำนานพ่อค้าราชวงศ์ชิง ตอนที่ 29 พากย์ไทย

The Merchant Of Qing Dynasty ตำนานพ่อค้าราชวงศ์ชิง ตอนที่ 30 พากย์ไทย

The Merchant Of Qing Dynasty ตำนานพ่อค้าราชวงศ์ชิง ตอนที่ 31 พากย์ไทย

The Merchant Of Qing Dynasty ตำนานพ่อค้าราชวงศ์ชิง ตอนที่ 32 พากย์ไทย

The Merchant Of Qing Dynasty ตำนานพ่อค้าราชวงศ์ชิง ตอนที่ 33 พากย์ไทย

The Merchant Of Qing Dynasty ตำนานพ่อค้าราชวงศ์ชิง ตอนที่ 34 พากย์ไทย


Top