The Love You Give Me (2023) รักนี้เธอมอบให้ ตอนที่ 1-28 พากย์ไทย

The Love You Give Me (2023) รักนี้เธอมอบให้ ตอนที่ 1-28 พากย์ไทย

เรื่องราวเล่าถึง หมิ่นฮุ่ย นางเอกของเรื่องที่จับพลัดจับผลูไปรู้จักและรักใคร่ชอบพอกับซินฉี พระเอกของเรื่อง แต่ด้วยความเข้าใจผิด ทั้งสองจึงได้แยกทางกันไป หลายปีต่อมา หมิ่นฮุ่ยและซินฉีได้กลับมาพบกันอีกครั้ง และพบว่าอาการใจเต้นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของความรักเท่านั้น ทั้งสองได้แสดงฉากเรื่องราวความรักที่ทั้งแสนหวานและขม ทั้งในที่ทำงานและชีวิตประจำวัน


/ ดูออนไลน์และดาวน์โหลด

The Love You Give Me (2023) รักนี้เธอมอบให้ ตอนที่ 01 พากย์ไทย

The Love You Give Me (2023) รักนี้เธอมอบให้ ตอนที่ 02 พากย์ไทย

The Love You Give Me (2023) รักนี้เธอมอบให้ ตอนที่ 03 พากย์ไทย

The Love You Give Me (2023) รักนี้เธอมอบให้ ตอนที่ 04 พากย์ไทย

The Love You Give Me (2023) รักนี้เธอมอบให้ ตอนที่ 05 พากย์ไทย

The Love You Give Me (2023) รักนี้เธอมอบให้ ตอนที่ 06 พากย์ไทย

The Love You Give Me (2023) รักนี้เธอมอบให้ ตอนที่ 07 พากย์ไทย

The Love You Give Me (2023) รักนี้เธอมอบให้ ตอนที่ 08 พากย์ไทย

The Love You Give Me (2023) รักนี้เธอมอบให้ ตอนที่ 09 พากย์ไทย

The Love You Give Me (2023) รักนี้เธอมอบให้ ตอนที่ 10 พากย์ไทย

The Love You Give Me (2023) รักนี้เธอมอบให้ ตอนที่ 11 พากย์ไทย

The Love You Give Me (2023) รักนี้เธอมอบให้ ตอนที่ 12 พากย์ไทย

The Love You Give Me (2023) รักนี้เธอมอบให้ ตอนที่ 13 พากย์ไทย

The Love You Give Me (2023) รักนี้เธอมอบให้ ตอนที่ 14 พากย์ไทย

The Love You Give Me (2023) รักนี้เธอมอบให้ ตอนที่ 15 พากย์ไทย

The Love You Give Me (2023) รักนี้เธอมอบให้ ตอนที่ 16 พากย์ไทย

The Love You Give Me (2023) รักนี้เธอมอบให้ ตอนที่ 17 พากย์ไทย

The Love You Give Me (2023) รักนี้เธอมอบให้ ตอนที่ 18 พากย์ไทย

The Love You Give Me (2023) รักนี้เธอมอบให้ ตอนที่ 19 พากย์ไทย

The Love You Give Me (2023) รักนี้เธอมอบให้ ตอนที่ 20 พากย์ไทย

The Love You Give Me (2023) รักนี้เธอมอบให้ ตอนที่ 21 พากย์ไทย

The Love You Give Me (2023) รักนี้เธอมอบให้ ตอนที่ 22 พากย์ไทย

The Love You Give Me (2023) รักนี้เธอมอบให้ ตอนที่ 23 พากย์ไทย

The Love You Give Me (2023) รักนี้เธอมอบให้ ตอนที่ 24 พากย์ไทย

The Love You Give Me (2023) รักนี้เธอมอบให้ ตอนที่ 25 พากย์ไทย

The Love You Give Me (2023) รักนี้เธอมอบให้ ตอนที่ 26 พากย์ไทย

The Love You Give Me (2023) รักนี้เธอมอบให้ ตอนที่ 27 พากย์ไทย

The Love You Give Me (2023) รักนี้เธอมอบให้ ตอนที่ 28 พากย์ไทย


Top