The Love by Hypnotic (2019) ลิขิตแห่งจันทรา ตอนที่ 1-36 ซับไทย

The Love by Hypnotic (2019) ลิขิตแห่งจันทรา ตอนที่ 1-36 ซับไทย

จากนิยายรักหวานซึ้ง ” ลิขิตแห่งจันทรา” สู่ซีรีส์ที่ทุกคนรอคอย เรื่องราวได้กล่าวถึงองค์หญิงหลี่หมิงเยว่กับองค์ชายหลี่เชียนที่ไม่ถูกชะตากันแต่เพราะความจำเป็นของบ้านเมืองทั้งสองจึงถูกบีบบังคับให้มาอภิเษกกัน โดยที่มีข้อแม้อยู่ว่าหลี่หมิงเยว่จะใช้มนต์สะกดจิตช่วยทำให้องค์ชายหลี่เชียนระลึกถึงเรื่องราวที่เคยผ่านมาในอดีตได้ เพื่อที่จะฟื้นฟูความทรงจำหลี่เชียนจึงยอมรับการแต่งเข้ามาของหลี่หมิงเยว่ แต่ชีวิตคู่ของเขาทั้งสองคนจะเป็นไปในทิศทางไหนล่ะ


/ ดูออนไลน์และดาวน์โหลด

The Love by Hypnotic (2019) ลิขิตแห่งจันทรา ตอนที่ 01 ซับไทย

The Love by Hypnotic (2019) ลิขิตแห่งจันทรา ตอนที่ 02 ซับไทย

The Love by Hypnotic (2019) ลิขิตแห่งจันทรา ตอนที่ 03 ซับไทย

The Love by Hypnotic (2019) ลิขิตแห่งจันทรา ตอนที่ 04 ซับไทย

The Love by Hypnotic (2019) ลิขิตแห่งจันทรา ตอนที่ 05 ซับไทย

The Love by Hypnotic (2019) ลิขิตแห่งจันทรา ตอนที่ 06 ซับไทย

The Love by Hypnotic (2019) ลิขิตแห่งจันทรา ตอนที่ 07 ซับไทย

The Love by Hypnotic (2019) ลิขิตแห่งจันทรา ตอนที่ 08 ซับไทย

The Love by Hypnotic (2019) ลิขิตแห่งจันทรา ตอนที่ 09 ซับไทย

The Love by Hypnotic (2019) ลิขิตแห่งจันทรา ตอนที่ 10 ซับไทย

The Love by Hypnotic (2019) ลิขิตแห่งจันทรา ตอนที่ 11 ซับไทย

The Love by Hypnotic (2019) ลิขิตแห่งจันทรา ตอนที่ 12 ซับไทย

The Love by Hypnotic (2019) ลิขิตแห่งจันทรา ตอนที่ 13 ซับไทย

The Love by Hypnotic (2019) ลิขิตแห่งจันทรา ตอนที่ 14 ซับไทย

The Love by Hypnotic (2019) ลิขิตแห่งจันทรา ตอนที่ 15 ซับไทย

The Love by Hypnotic (2019) ลิขิตแห่งจันทรา ตอนที่ 16 ซับไทย

The Love by Hypnotic (2019) ลิขิตแห่งจันทรา ตอนที่ 17 ซับไทย

The Love by Hypnotic (2019) ลิขิตแห่งจันทรา ตอนที่ 18 ซับไทย

The Love by Hypnotic (2019) ลิขิตแห่งจันทรา ตอนที่ 19 ซับไทย

The Love by Hypnotic (2019) ลิขิตแห่งจันทรา ตอนที่ 20 ซับไทย

The Love by Hypnotic (2019) ลิขิตแห่งจันทรา ตอนที่ 21 ซับไทย

The Love by Hypnotic (2019) ลิขิตแห่งจันทรา ตอนที่ 22 ซับไทย

The Love by Hypnotic (2019) ลิขิตแห่งจันทรา ตอนที่ 23 ซับไทย

The Love by Hypnotic (2019) ลิขิตแห่งจันทรา ตอนที่ 24 ซับไทย

The Love by Hypnotic (2019) ลิขิตแห่งจันทรา ตอนที่ 25 ซับไทย

The Love by Hypnotic (2019) ลิขิตแห่งจันทรา ตอนที่ 26 ซับไทย

The Love by Hypnotic (2019) ลิขิตแห่งจันทรา ตอนที่ 27 ซับไทย

The Love by Hypnotic (2019) ลิขิตแห่งจันทรา ตอนที่ 28 ซับไทย

The Love by Hypnotic (2019) ลิขิตแห่งจันทรา ตอนที่ 29 ซับไทย

The Love by Hypnotic (2019) ลิขิตแห่งจันทรา ตอนที่ 30 ซับไทย

The Love by Hypnotic (2019) ลิขิตแห่งจันทรา ตอนที่ 31 ซับไทย

The Love by Hypnotic (2019) ลิขิตแห่งจันทรา ตอนที่ 32 ซับไทย

The Love by Hypnotic (2019) ลิขิตแห่งจันทรา ตอนที่ 33 ซับไทย

The Love by Hypnotic (2019) ลิขิตแห่งจันทรา ตอนที่ 34 ซับไทย

The Love by Hypnotic (2019) ลิขิตแห่งจันทรา ตอนที่ 35 ซับไทย

The Love by Hypnotic (2019) ลิขิตแห่งจันทรา ตอนที่ 36 ซับไทย


Top