The Longest Promise (2023) ลำนำกระดูกหยก ตอนที่ 1-40 ซับไทย

The Longest Promise (2023) ลำนำกระดูกหยก ตอนที่ 1-40 ซับไทย

“สื่ออิ่ง” องค์ชายผู้เคร่งขรึมและเยือกเย็น พระโอรสในจักรพรรดิ์แห่งคงซาง “จูเหยียน” องค์หญิงผู้สดใสร่าเริงแห่งเผ่าชื่อ โชคชะตาลิขิตให้พวกเขาทั้งสองได้ครองคู่ แต่กลับจับผลัดจับผลูมาเป็นศิษย์ครูกันอยู่สามปี อาณาจักรกุยเสียมีอำนาจมากขึ้น ในขณะที่อาณาจักรคงซางกำลังจะล่มสลาย สืออิ่งเข้าใจผิดว่ามนุษย์เงือก “จื่อยวน” ผู้ที่โตมาด้วยกันกับจูเหยียนคือจักรพรรดิ์แห่งท้องทะเล จึงปิดผนึกจื่อยวนด้วยมือของเขาเอง ท้ายที่สุดแล้ว จูเหยียนแทงสืออิ่งด้วยกระดูกหยก แต่โชคชะตาได้เปลี่ยนไปตั้งแต่วันที่ถูกใครบางคนจับตามองแล้ว…


/ ดูออนไลน์และดาวน์โหลด

The Longest Promise (2023) ลำนำกระดูกหยก ตอนที่ 01 ซับไทย

The Longest Promise (2023) ลำนำกระดูกหยก ตอนที่ 02 ซับไทย

The Longest Promise (2023) ลำนำกระดูกหยก ตอนที่ 03 ซับไทย

The Longest Promise (2023) ลำนำกระดูกหยก ตอนที่ 04 ซับไทย

The Longest Promise (2023) ลำนำกระดูกหยก ตอนที่ 05 ซับไทย

The Longest Promise (2023) ลำนำกระดูกหยก ตอนที่ 06 ซับไทย

The Longest Promise (2023) ลำนำกระดูกหยก ตอนที่ 07 ซับไทย

The Longest Promise (2023) ลำนำกระดูกหยก ตอนที่ 08 ซับไทย

The Longest Promise (2023) ลำนำกระดูกหยก ตอนที่ 09 ซับไทย

The Longest Promise (2023) ลำนำกระดูกหยก ตอนที่ 10 ซับไทย

The Longest Promise (2023) ลำนำกระดูกหยก ตอนที่ 11 ซับไทย

The Longest Promise (2023) ลำนำกระดูกหยก ตอนที่ 12 ซับไทย

The Longest Promise (2023) ลำนำกระดูกหยก ตอนที่ 13 ซับไทย

The Longest Promise (2023) ลำนำกระดูกหยก ตอนที่ 14 ซับไทย

The Longest Promise (2023) ลำนำกระดูกหยก ตอนที่ 15 ซับไทย

The Longest Promise (2023) ลำนำกระดูกหยก ตอนที่ 16 ซับไทย

The Longest Promise (2023) ลำนำกระดูกหยก ตอนที่ 17 ซับไทย

The Longest Promise (2023) ลำนำกระดูกหยก ตอนที่ 18 ซับไทย

The Longest Promise (2023) ลำนำกระดูกหยก ตอนที่ 19 ซับไทย

The Longest Promise (2023) ลำนำกระดูกหยก ตอนที่ 20 ซับไทย

The Longest Promise (2023) ลำนำกระดูกหยก ตอนที่ 21 ซับไทย

The Longest Promise (2023) ลำนำกระดูกหยก ตอนที่ 22 ซับไทย

The Longest Promise (2023) ลำนำกระดูกหยก ตอนที่ 23 ซับไทย

The Longest Promise (2023) ลำนำกระดูกหยก ตอนที่ 24 ซับไทย

The Longest Promise (2023) ลำนำกระดูกหยก ตอนที่ 25 ซับไทย

The Longest Promise (2023) ลำนำกระดูกหยก ตอนที่ 26 ซับไทย

The Longest Promise (2023) ลำนำกระดูกหยก ตอนที่ 27 ซับไทย

The Longest Promise (2023) ลำนำกระดูกหยก ตอนที่ 28 ซับไทย

The Longest Promise (2023) ลำนำกระดูกหยก ตอนที่ 29 ซับไทย

The Longest Promise (2023) ลำนำกระดูกหยก ตอนที่ 30 ซับไทย

The Longest Promise (2023) ลำนำกระดูกหยก ตอนที่ 31 ซับไทย

The Longest Promise (2023) ลำนำกระดูกหยก ตอนที่ 32 ซับไทย

The Longest Promise (2023) ลำนำกระดูกหยก ตอนที่ 33 ซับไทย

The Longest Promise (2023) ลำนำกระดูกหยก ตอนที่ 34 ซับไทย

The Longest Promise (2023) ลำนำกระดูกหยก ตอนที่ 35 ซับไทย

The Longest Promise (2023) ลำนำกระดูกหยก ตอนที่ 36 ซับไทย

The Longest Promise (2023) ลำนำกระดูกหยก ตอนที่ 37 ซับไทย

The Longest Promise (2023) ลำนำกระดูกหยก ตอนที่ 38 ซับไทย

The Longest Promise (2023) ลำนำกระดูกหยก ตอนที่ 39 ซับไทย

The Longest Promise (2023) ลำนำกระดูกหยก ตอนที่ 40 ซับไทย


Top