The Legendary Four Aces สี่อัจฉริยะมหาบัณฑิตทอง พากย์ไทย Ep.1-36 (จบ)

The Legendary Four Aces สี่อัจฉริยะมหาบัณฑิตทอง พากย์ไทย Ep.1-36 (จบ)

ถังปั๋วฮู้ (แสดงโดย จาง เจีย ฮุย), จู้จือซัน (แสดงโดย โอ หยาง เจิ้น ฮว๋า), เหวิน จื๋อหมิง (แสดงโดย หลิน เจีย ต้ง) ทั้ง 3 มาจากเจียงหนาน ชนะการแข่ง ขันบัณฑิตที่ หนานเป่ย 2 ปีซ้อน ทั้ง 3 คนเด่นดังจนนำภัยมาสู่ตัว ถูกท้า ประลองโดยยอดคนพิสดาร โจวเหวินปิน (แสดงโดย เว่ย จุ่น เจี๋ย) ปินใช้วิธีการสกปรกเอาชนะ 3 บัณฑิตได้ แต่ในภายหลัง ปินถูก ฮู้ เปิดโปง สร้างความอับอาย แก่ตัวเอง แต่บัณฑิตทั้ง 3 ก็ได้หาหนทางกอบกู้ไว้ได้ ทั้ง 4 จึงกลับกลายเป็นสหาย ที่เคารพซึ่งกัน และกัน


/ ดูออนไลน์และดาวน์โหลด

The Legendary Four Aces สี่อัจฉริยะมหาบัณฑิตทอง ตอนที่ 01 พากย์ไทย

The Legendary Four Aces สี่อัจฉริยะมหาบัณฑิตทอง ตอนที่ 02 พากย์ไทย

The Legendary Four Aces สี่อัจฉริยะมหาบัณฑิตทอง ตอนที่ 03 พากย์ไทย

The Legendary Four Aces สี่อัจฉริยะมหาบัณฑิตทอง ตอนที่ 04 พากย์ไทย

The Legendary Four Aces สี่อัจฉริยะมหาบัณฑิตทอง ตอนที่ 05 พากย์ไทย

The Legendary Four Aces สี่อัจฉริยะมหาบัณฑิตทอง ตอนที่ 06 พากย์ไทย

The Legendary Four Aces สี่อัจฉริยะมหาบัณฑิตทอง ตอนที่ 07 พากย์ไทย

The Legendary Four Aces สี่อัจฉริยะมหาบัณฑิตทอง ตอนที่ 08 พากย์ไทย

The Legendary Four Aces สี่อัจฉริยะมหาบัณฑิตทอง ตอนที่ 09 พากย์ไทย

The Legendary Four Aces สี่อัจฉริยะมหาบัณฑิตทอง ตอนที่ 10 พากย์ไทย

The Legendary Four Aces สี่อัจฉริยะมหาบัณฑิตทอง ตอนที่ 11 พากย์ไทย

The Legendary Four Aces สี่อัจฉริยะมหาบัณฑิตทอง ตอนที่ 12 พากย์ไทย

The Legendary Four Aces สี่อัจฉริยะมหาบัณฑิตทอง ตอนที่ 13 พากย์ไทย

The Legendary Four Aces สี่อัจฉริยะมหาบัณฑิตทอง ตอนที่ 14 พากย์ไทย

The Legendary Four Aces สี่อัจฉริยะมหาบัณฑิตทอง ตอนที่ 15 พากย์ไทย

The Legendary Four Aces สี่อัจฉริยะมหาบัณฑิตทอง ตอนที่ 16 พากย์ไทย

The Legendary Four Aces สี่อัจฉริยะมหาบัณฑิตทอง ตอนที่ 17 พากย์ไทย

The Legendary Four Aces สี่อัจฉริยะมหาบัณฑิตทอง ตอนที่ 18 พากย์ไทย

The Legendary Four Aces สี่อัจฉริยะมหาบัณฑิตทอง ตอนที่ 19 พากย์ไทย

The Legendary Four Aces สี่อัจฉริยะมหาบัณฑิตทอง ตอนที่ 20 พากย์ไทย

The Legendary Four Aces สี่อัจฉริยะมหาบัณฑิตทอง ตอนที่ 21 พากย์ไทย

The Legendary Four Aces สี่อัจฉริยะมหาบัณฑิตทอง ตอนที่ 22 พากย์ไทย

The Legendary Four Aces สี่อัจฉริยะมหาบัณฑิตทอง ตอนที่ 23 พากย์ไทย

The Legendary Four Aces สี่อัจฉริยะมหาบัณฑิตทอง ตอนที่ 24 พากย์ไทย

The Legendary Four Aces สี่อัจฉริยะมหาบัณฑิตทอง ตอนที่ 25 พากย์ไทย

The Legendary Four Aces สี่อัจฉริยะมหาบัณฑิตทอง ตอนที่ 26 พากย์ไทย

The Legendary Four Aces สี่อัจฉริยะมหาบัณฑิตทอง ตอนที่ 27 พากย์ไทย

The Legendary Four Aces สี่อัจฉริยะมหาบัณฑิตทอง ตอนที่ 28 พากย์ไทย

The Legendary Four Aces สี่อัจฉริยะมหาบัณฑิตทอง ตอนที่ 29 พากย์ไทย

The Legendary Four Aces สี่อัจฉริยะมหาบัณฑิตทอง ตอนที่ 30 พากย์ไทย

The Legendary Four Aces สี่อัจฉริยะมหาบัณฑิตทอง ตอนที่ 31 พากย์ไทย

The Legendary Four Aces สี่อัจฉริยะมหาบัณฑิตทอง ตอนที่ 32 พากย์ไทย

The Legendary Four Aces สี่อัจฉริยะมหาบัณฑิตทอง ตอนที่ 33 พากย์ไทย

The Legendary Four Aces สี่อัจฉริยะมหาบัณฑิตทอง ตอนที่ 34 พากย์ไทย

The Legendary Four Aces สี่อัจฉริยะมหาบัณฑิตทอง ตอนที่ 35 พากย์ไทย

The Legendary Four Aces สี่อัจฉริยะมหาบัณฑิตทอง ตอนที่ 36 พากย์ไทย


Top