The Legend Of JADE Sword อภินิหารกระบี่สามภพ ตอนที่ 1-65 พากย์ไทย

The Legend Of JADE Sword อภินิหารกระบี่สามภพ ตอนที่ 1-65 พากย์ไทย

 ณ อาณาจักรซื่อหมิง จอมมารผู้ชั่วร้ายกำลังหาวิธีเพื่อออกจากผนึก โดยส่งสมุนแทรกซึมตามเผ่าต่างๆ ด้านสำนักฝึกวิชาหยินหยาง เตี้ยนฉายรองเจ้าสำนักได้สั่ง อี้เหว่ย เดินทางไปเผ่าตระกูลจี้เพื่อส่งเทียบเชิญให้ จี้หนิง ลูกชายประมุขมาฝึกวรยุทธ์ที่สำนัก
แต่เมื่อเดินทางถึงเผ่าตระกูลจี้กำลังมีเรื่องบาดหมางกับเผ่ามังกรหิมะโดยมี ตงชี สมุนของจอมมารบงการอยู่เบื้องหลังเพื่อชิงธาตุศิลา โดยใช้ หนงจือเต้า ใส่ร้ายว่า จี้หนิง สังหาร เฉินจิ้นลูกชายเผ่าประมุขมังกรหิมะ ทำให้ทั้งสองเผ่าเปิดศึกปะทะกัน แต่ประมุขจี้สู้ประมุขสื่อหลีไม่ได้ ประมุขจี้จึงได้สละชีวิตของตัวเองเพื่อให้คนในเผ่าหนีรอดไปได้ ปฐมบทแห่งการล้างแค้น  และการปกป้องทุกชีวิตได้เปิดฉากขึ้นแล้ว


/ ดูออนไลน์และดาวน์โหลด

The Legend Of JADE Sword อภินิหารกระบี่สามภพ ตอนที่ 01 พากย์ไทย

The Legend Of JADE Sword อภินิหารกระบี่สามภพ ตอนที่ 02 พากย์ไทย

The Legend Of JADE Sword อภินิหารกระบี่สามภพ ตอนที่ 03 พากย์ไทย

The Legend Of JADE Sword อภินิหารกระบี่สามภพ ตอนที่ 04 พากย์ไทย

The Legend Of JADE Sword อภินิหารกระบี่สามภพ ตอนที่ 05 พากย์ไทย

The Legend Of JADE Sword อภินิหารกระบี่สามภพ ตอนที่ 06 พากย์ไทย

The Legend Of JADE Sword อภินิหารกระบี่สามภพ ตอนที่ 07 พากย์ไทย

The Legend Of JADE Sword อภินิหารกระบี่สามภพ ตอนที่ 08 พากย์ไทย

The Legend Of JADE Sword อภินิหารกระบี่สามภพ ตอนที่ 09 พากย์ไทย

The Legend Of JADE Sword อภินิหารกระบี่สามภพ ตอนที่ 10 พากย์ไทย

The Legend Of JADE Sword อภินิหารกระบี่สามภพ ตอนที่ 11 พากย์ไทย

The Legend Of JADE Sword อภินิหารกระบี่สามภพ ตอนที่ 12 พากย์ไทย

The Legend Of JADE Sword อภินิหารกระบี่สามภพ ตอนที่ 13 พากย์ไทย

The Legend Of JADE Sword อภินิหารกระบี่สามภพ ตอนที่ 14 พากย์ไทย

The Legend Of JADE Sword อภินิหารกระบี่สามภพ ตอนที่ 15 พากย์ไทย

The Legend Of JADE Sword อภินิหารกระบี่สามภพ ตอนที่ 16 พากย์ไทย

The Legend Of JADE Sword อภินิหารกระบี่สามภพ ตอนที่ 17 พากย์ไทย

The Legend Of JADE Sword อภินิหารกระบี่สามภพ ตอนที่ 18 พากย์ไทย

The Legend Of JADE Sword อภินิหารกระบี่สามภพ ตอนที่ 19 พากย์ไทย

The Legend Of JADE Sword อภินิหารกระบี่สามภพ ตอนที่ 20 พากย์ไทย

The Legend Of JADE Sword อภินิหารกระบี่สามภพ ตอนที่ 21 พากย์ไทย

The Legend Of JADE Sword อภินิหารกระบี่สามภพ ตอนที่ 22 พากย์ไทย

The Legend Of JADE Sword อภินิหารกระบี่สามภพ ตอนที่ 23 พากย์ไทย

The Legend Of JADE Sword อภินิหารกระบี่สามภพ ตอนที่ 24 พากย์ไทย

The Legend Of JADE Sword อภินิหารกระบี่สามภพ ตอนที่ 25 พากย์ไทย

The Legend Of JADE Sword อภินิหารกระบี่สามภพ ตอนที่ 26 พากย์ไทย

The Legend Of JADE Sword อภินิหารกระบี่สามภพ ตอนที่ 27 พากย์ไทย

The Legend Of JADE Sword อภินิหารกระบี่สามภพ ตอนที่ 28 พากย์ไทย

The Legend Of JADE Sword อภินิหารกระบี่สามภพ ตอนที่ 29 พากย์ไทย

The Legend Of JADE Sword อภินิหารกระบี่สามภพ ตอนที่ 30 พากย์ไทย

The Legend Of JADE Sword อภินิหารกระบี่สามภพ ตอนที่ 31 พากย์ไทย

The Legend Of JADE Sword อภินิหารกระบี่สามภพ ตอนที่ 32 พากย์ไทย

The Legend Of JADE Sword อภินิหารกระบี่สามภพ ตอนที่ 33 พากย์ไทย

The Legend Of JADE Sword อภินิหารกระบี่สามภพ ตอนที่ 34 พากย์ไทย

The Legend Of JADE Sword อภินิหารกระบี่สามภพ ตอนที่ 35 พากย์ไทย

The Legend Of JADE Sword อภินิหารกระบี่สามภพ ตอนที่ 36 พากย์ไทย

The Legend Of JADE Sword อภินิหารกระบี่สามภพ ตอนที่ 37 พากย์ไทย

The Legend Of JADE Sword อภินิหารกระบี่สามภพ ตอนที่ 38 พากย์ไทย

The Legend Of JADE Sword อภินิหารกระบี่สามภพ ตอนที่ 39 พากย์ไทย

The Legend Of JADE Sword อภินิหารกระบี่สามภพ ตอนที่ 40 พากย์ไทย

The Legend Of JADE Sword อภินิหารกระบี่สามภพ ตอนที่ 41 พากย์ไทย

The Legend Of JADE Sword อภินิหารกระบี่สามภพ ตอนที่ 42 พากย์ไทย

The Legend Of JADE Sword อภินิหารกระบี่สามภพ ตอนที่ 43 พากย์ไทย

The Legend Of JADE Sword อภินิหารกระบี่สามภพ ตอนที่ 44 พากย์ไทย

The Legend Of JADE Sword อภินิหารกระบี่สามภพ ตอนที่ 45 พากย์ไทย

The Legend Of JADE Sword อภินิหารกระบี่สามภพ ตอนที่ 46 พากย์ไทย

The Legend Of JADE Sword อภินิหารกระบี่สามภพ ตอนที่ 47 พากย์ไทย

The Legend Of JADE Sword อภินิหารกระบี่สามภพ ตอนที่ 48 พากย์ไทย

The Legend Of JADE Sword อภินิหารกระบี่สามภพ ตอนที่ 49 พากย์ไทย

The Legend Of JADE Sword อภินิหารกระบี่สามภพ ตอนที่ 50 พากย์ไทย

The Legend Of JADE Sword อภินิหารกระบี่สามภพ ตอนที่ 51 พากย์ไทย

The Legend Of JADE Sword อภินิหารกระบี่สามภพ ตอนที่ 52 พากย์ไทย

The Legend Of JADE Sword อภินิหารกระบี่สามภพ ตอนที่ 53 พากย์ไทย

The Legend Of JADE Sword อภินิหารกระบี่สามภพ ตอนที่ 54 พากย์ไทย

The Legend Of JADE Sword อภินิหารกระบี่สามภพ ตอนที่ 55 พากย์ไทย

The Legend Of JADE Sword อภินิหารกระบี่สามภพ ตอนที่ 56 พากย์ไทย

The Legend Of JADE Sword อภินิหารกระบี่สามภพ ตอนที่ 57 พากย์ไทย

The Legend Of JADE Sword อภินิหารกระบี่สามภพ ตอนที่ 58 พากย์ไทย

The Legend Of JADE Sword อภินิหารกระบี่สามภพ ตอนที่ 59 พากย์ไทย

The Legend Of JADE Sword อภินิหารกระบี่สามภพ ตอนที่ 60 พากย์ไทย

The Legend Of JADE Sword อภินิหารกระบี่สามภพ ตอนที่ 61 พากย์ไทย

The Legend Of JADE Sword อภินิหารกระบี่สามภพ ตอนที่ 62 พากย์ไทย

The Legend Of JADE Sword อภินิหารกระบี่สามภพ ตอนที่ 63 พากย์ไทย

The Legend Of JADE Sword อภินิหารกระบี่สามภพ ตอนที่ 64 พากย์ไทย


Top