The Last Healer In Forbidden City ยอดหมอหลวงแห่งวังต้องห้าม ตอนที่ 1-20 พากย์ไทย

The Last Healer In Forbidden City ยอดหมอหลวงแห่งวังต้องห้าม ตอนที่ 1-20 พากย์ไทย

ในช่วงปลายรัชสมัยของแพทย์ผู้ชำนาญการราชวงศ์ชิง To Chung ได้รับการตั้งชื่อว่าแพทย์แห่งราชวงศ์ใหม่เมื่อเขาประสบความสำเร็จในการรักษาอัครมเหสีจักรพรรดินีจากความเจ็บป่วยของเธอ หรือ พระนางซูสีไทเฮา
ฝูหลิง หมอจัดกระดูก ได้รักษาภรรยาของหมอ To Chung จนเดินได้ จึงได้เข้าวัง ไปทำงานรับใช้ พระนางซูสีไทเฮา แต่เบื้องหลังนั้น เพื่อลอบปลงพระชน ฮ่องเต้


/ ดูออนไลน์และดาวน์โหลด

The Last Healer In Forbidden City ยอดหมอหลวงแห่งวังต้องห้าม ตอนที่ 01 พากย์ไทย

The Last Healer In Forbidden City ยอดหมอหลวงแห่งวังต้องห้าม ตอนที่ 02 พากย์ไทย

The Last Healer In Forbidden City ยอดหมอหลวงแห่งวังต้องห้าม ตอนที่ 03 พากย์ไทย

The Last Healer In Forbidden City ยอดหมอหลวงแห่งวังต้องห้าม ตอนที่ 04 พากย์ไทย

The Last Healer In Forbidden City ยอดหมอหลวงแห่งวังต้องห้าม ตอนที่ 05 พากย์ไทย

The Last Healer In Forbidden City ยอดหมอหลวงแห่งวังต้องห้าม ตอนที่ 06 พากย์ไทย

The Last Healer In Forbidden City ยอดหมอหลวงแห่งวังต้องห้าม ตอนที่ 07 พากย์ไทย

The Last Healer In Forbidden City ยอดหมอหลวงแห่งวังต้องห้าม ตอนที่ 08 พากย์ไทย

The Last Healer In Forbidden City ยอดหมอหลวงแห่งวังต้องห้าม ตอนที่ 09 พากย์ไทย

The Last Healer In Forbidden City ยอดหมอหลวงแห่งวังต้องห้าม ตอนที่ 10 พากย์ไทย

The Last Healer In Forbidden City ยอดหมอหลวงแห่งวังต้องห้าม ตอนที่ 11 พากย์ไทย

The Last Healer In Forbidden City ยอดหมอหลวงแห่งวังต้องห้าม ตอนที่ 12 พากย์ไทย

The Last Healer In Forbidden City ยอดหมอหลวงแห่งวังต้องห้าม ตอนที่ 13 พากย์ไทย

The Last Healer In Forbidden City ยอดหมอหลวงแห่งวังต้องห้าม ตอนที่ 14 พากย์ไทย

The Last Healer In Forbidden City ยอดหมอหลวงแห่งวังต้องห้าม ตอนที่ 15 พากย์ไทย

The Last Healer In Forbidden City ยอดหมอหลวงแห่งวังต้องห้าม ตอนที่ 16 พากย์ไทย

The Last Healer In Forbidden City ยอดหมอหลวงแห่งวังต้องห้าม ตอนที่ 17 พากย์ไทย

The Last Healer In Forbidden City ยอดหมอหลวงแห่งวังต้องห้าม ตอนที่ 18 พากย์ไทย

The Last Healer In Forbidden City ยอดหมอหลวงแห่งวังต้องห้าม ตอนที่ 19 พากย์ไทย

The Last Healer In Forbidden City ยอดหมอหลวงแห่งวังต้องห้าม ตอนที่ 20 พากย์ไทย


Top