The Journey of Flower ฮวาเชียนกู่ ตำนานรักเหนือภพ ตอนที่ 1-50 ซับไทย

The Journey of Flower ฮวาเชียนกู่ ตำนานรักเหนือภพ ตอนที่ 1-50 ซับไทย

ฮวาเชียนกู่ หญิงสาวที่เลือดของตนดึงดูดภูตผีปีศาจ จนนางได้เข้าไปพัวพันกับศึกสงครามแย่งชิงของวิเศษกับ ปีศาจในดินแดนมนุษย์ และได้พบกับ ไป๋จื่อฮว่า บุรุษที่เป็นเซียนที่ฝีมือดีที่สุด แต่บุคลิกดูจะเยือกเย็นเป็นที่สุด เจ้าของอาศรมสิ้นรัก ผู้อยู่เหนือโลกีย์ทั้งปวง เขาไม่เคยรับศิษย์คนใด แต่เขาก็ได้มารับฮวาเชียนกู่เป็นศิษย์ของเขาแต่เพียงผู้เดียว ทว่าโชคชะตากลับขีดเส้นให้ฮวาเชียนกู่ต้องเข้าสู่วีถีมาร เรื่องราวรักต้องห้ามระหว่างศิษย์กับอาจารย์ มารและเซียนจะจบลงเช่นใด ติดตามต่อได้ใน ตำนานรักเหนือภพ


/ ดูออนไลน์และดาวน์โหลด

The Journey of Flower ฮวาเชียนกู่ ตำนานรักเหนือภพ ตอนที่ 01 ซับไทย

The Journey of Flower ฮวาเชียนกู่ ตำนานรักเหนือภพ ตอนที่ 02 ซับไทย

The Journey of Flower ฮวาเชียนกู่ ตำนานรักเหนือภพ ตอนที่ 03 ซับไทย

The Journey of Flower ฮวาเชียนกู่ ตำนานรักเหนือภพ ตอนที่ 04 ซับไทย

The Journey of Flower ฮวาเชียนกู่ ตำนานรักเหนือภพ ตอนที่ 05 ซับไทย

The Journey of Flower ฮวาเชียนกู่ ตำนานรักเหนือภพ ตอนที่ 06 ซับไทย

The Journey of Flower ฮวาเชียนกู่ ตำนานรักเหนือภพ ตอนที่ 07 ซับไทย

The Journey of Flower ฮวาเชียนกู่ ตำนานรักเหนือภพ ตอนที่ 08 ซับไทย

The Journey of Flower ฮวาเชียนกู่ ตำนานรักเหนือภพ ตอนที่ 09 ซับไทย

The Journey of Flower ฮวาเชียนกู่ ตำนานรักเหนือภพ ตอนที่ 10 ซับไทย

The Journey of Flower ฮวาเชียนกู่ ตำนานรักเหนือภพ ตอนที่ 11 ซับไทย

The Journey of Flower ฮวาเชียนกู่ ตำนานรักเหนือภพ ตอนที่ 12 ซับไทย

The Journey of Flower ฮวาเชียนกู่ ตำนานรักเหนือภพ ตอนที่ 13 ซับไทย

The Journey of Flower ฮวาเชียนกู่ ตำนานรักเหนือภพ ตอนที่ 14 ซับไทย

The Journey of Flower ฮวาเชียนกู่ ตำนานรักเหนือภพ ตอนที่ 15 ซับไทย

The Journey of Flower ฮวาเชียนกู่ ตำนานรักเหนือภพ ตอนที่ 16 ซับไทย

The Journey of Flower ฮวาเชียนกู่ ตำนานรักเหนือภพ ตอนที่ 17 ซับไทย

The Journey of Flower ฮวาเชียนกู่ ตำนานรักเหนือภพ ตอนที่ 18 ซับไทย

The Journey of Flower ฮวาเชียนกู่ ตำนานรักเหนือภพ ตอนที่ 19 ซับไทย

The Journey of Flower ฮวาเชียนกู่ ตำนานรักเหนือภพ ตอนที่ 20 ซับไทย

The Journey of Flower ฮวาเชียนกู่ ตำนานรักเหนือภพ ตอนที่ 21 ซับไทย

The Journey of Flower ฮวาเชียนกู่ ตำนานรักเหนือภพ ตอนที่ 22 ซับไทย

The Journey of Flower ฮวาเชียนกู่ ตำนานรักเหนือภพ ตอนที่ 23 ซับไทย

The Journey of Flower ฮวาเชียนกู่ ตำนานรักเหนือภพ ตอนที่ 24 ซับไทย

The Journey of Flower ฮวาเชียนกู่ ตำนานรักเหนือภพ ตอนที่ 25 ซับไทย

The Journey of Flower ฮวาเชียนกู่ ตำนานรักเหนือภพ ตอนที่ 26 ซับไทย

The Journey of Flower ฮวาเชียนกู่ ตำนานรักเหนือภพ ตอนที่ 27 ซับไทย

The Journey of Flower ฮวาเชียนกู่ ตำนานรักเหนือภพ ตอนที่ 28 ซับไทย

The Journey of Flower ฮวาเชียนกู่ ตำนานรักเหนือภพ ตอนที่ 29 ซับไทย

The Journey of Flower ฮวาเชียนกู่ ตำนานรักเหนือภพ ตอนที่ 30 ซับไทย

The Journey of Flower ฮวาเชียนกู่ ตำนานรักเหนือภพ ตอนที่ 31 ซับไทย

The Journey of Flower ฮวาเชียนกู่ ตำนานรักเหนือภพ ตอนที่ 32 ซับไทย

The Journey of Flower ฮวาเชียนกู่ ตำนานรักเหนือภพ ตอนที่ 33 ซับไทย

The Journey of Flower ฮวาเชียนกู่ ตำนานรักเหนือภพ ตอนที่ 34 ซับไทย

The Journey of Flower ฮวาเชียนกู่ ตำนานรักเหนือภพ ตอนที่ 35 ซับไทย

The Journey of Flower ฮวาเชียนกู่ ตำนานรักเหนือภพ ตอนที่ 36 ซับไทย

The Journey of Flower ฮวาเชียนกู่ ตำนานรักเหนือภพ ตอนที่ 37 ซับไทย

The Journey of Flower ฮวาเชียนกู่ ตำนานรักเหนือภพ ตอนที่ 38 ซับไทย

The Journey of Flower ฮวาเชียนกู่ ตำนานรักเหนือภพ ตอนที่ 39 ซับไทย

The Journey of Flower ฮวาเชียนกู่ ตำนานรักเหนือภพ ตอนที่ 40 ซับไทย

The Journey of Flower ฮวาเชียนกู่ ตำนานรักเหนือภพ ตอนที่ 41 ซับไทย

The Journey of Flower ฮวาเชียนกู่ ตำนานรักเหนือภพ ตอนที่ 42 ซับไทย

The Journey of Flower ฮวาเชียนกู่ ตำนานรักเหนือภพ ตอนที่ 43 ซับไทย

The Journey of Flower ฮวาเชียนกู่ ตำนานรักเหนือภพ ตอนที่ 44 ซับไทย

The Journey of Flower ฮวาเชียนกู่ ตำนานรักเหนือภพ ตอนที่ 45 ซับไทย

The Journey of Flower ฮวาเชียนกู่ ตำนานรักเหนือภพ ตอนที่ 46 ซับไทย

The Journey of Flower ฮวาเชียนกู่ ตำนานรักเหนือภพ ตอนที่ 47 ซับไทย

The Journey of Flower ฮวาเชียนกู่ ตำนานรักเหนือภพ ตอนที่ 48 ซับไทย

The Journey of Flower ฮวาเชียนกู่ ตำนานรักเหนือภพ ตอนที่ 49 ซับไทย

The Journey of Flower ฮวาเชียนกู่ ตำนานรักเหนือภพ ตอนที่ 50 ซับไทย


Top