The Hippocratic Crush ทีมแพทย์กู้ชีพ พากย์ไทย Ep.1-25 (จบ)

The Hippocratic Crush ทีมแพทย์กู้ชีพ พากย์ไทย Ep.1-25 (จบ)

เรื่องราวของนักศึกษาแพทย์กลุ่มหนึ่งซึ่งจะต้องเป็นแพทย์อาชีพในอนาคต ที่ต่างต้องเผชิญกับความเป็นความตาย จางอี้เจี้ยน (หม่ากั๋วหมิง) นักศึกษาแพทย์ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา และเพื่อรักษาเท้าทั้งสองข้างของน้องชายที่เป็นอัมพาตให้หายเป็นปกติได้ไปเรียนต่อต่างประเทศ อี้เจี้ยนจึงทุ่มเทชีวิตให้กับการทำงานโดยไม่สนใจความรัก


/ ดูออนไลน์และดาวน์โหลด

The Hippocratic Crush ทีมแพทย์กู้ชีพ ตอนที่ 01 พากย์ไทย

The Hippocratic Crush ทีมแพทย์กู้ชีพ ตอนที่ 02 พากย์ไทย

The Hippocratic Crush ทีมแพทย์กู้ชีพ ตอนที่ 03 พากย์ไทย

The Hippocratic Crush ทีมแพทย์กู้ชีพ ตอนที่ 04 พากย์ไทย

The Hippocratic Crush ทีมแพทย์กู้ชีพ ตอนที่ 05 พากย์ไทย

The Hippocratic Crush ทีมแพทย์กู้ชีพ ตอนที่ 06 พากย์ไทย

The Hippocratic Crush ทีมแพทย์กู้ชีพ ตอนที่ 07 พากย์ไทย

The Hippocratic Crush ทีมแพทย์กู้ชีพ ตอนที่ 08 พากย์ไทย

The Hippocratic Crush ทีมแพทย์กู้ชีพ ตอนที่ 09 พากย์ไทย

The Hippocratic Crush ทีมแพทย์กู้ชีพ ตอนที่ 10 พากย์ไทย

The Hippocratic Crush ทีมแพทย์กู้ชีพ ตอนที่ 11 พากย์ไทย

The Hippocratic Crush ทีมแพทย์กู้ชีพ ตอนที่ 12 พากย์ไทย

The Hippocratic Crush ทีมแพทย์กู้ชีพ ตอนที่ 13 พากย์ไทย

The Hippocratic Crush ทีมแพทย์กู้ชีพ ตอนที่ 14 พากย์ไทย

The Hippocratic Crush ทีมแพทย์กู้ชีพ ตอนที่ 15 พากย์ไทย

The Hippocratic Crush ทีมแพทย์กู้ชีพ ตอนที่ 16 พากย์ไทย

The Hippocratic Crush ทีมแพทย์กู้ชีพ ตอนที่ 17 พากย์ไทย

The Hippocratic Crush ทีมแพทย์กู้ชีพ ตอนที่ 18 พากย์ไทย

The Hippocratic Crush ทีมแพทย์กู้ชีพ ตอนที่ 19 พากย์ไทย

The Hippocratic Crush ทีมแพทย์กู้ชีพ ตอนที่ 20 พากย์ไทย

The Hippocratic Crush ทีมแพทย์กู้ชีพ ตอนที่ 21 พากย์ไทย

The Hippocratic Crush ทีมแพทย์กู้ชีพ ตอนที่ 22 พากย์ไทย

The Hippocratic Crush ทีมแพทย์กู้ชีพ ตอนที่ 23 พากย์ไทย

The Hippocratic Crush ทีมแพทย์กู้ชีพ ตอนที่ 24 พากย์ไทย

The Hippocratic Crush ทีมแพทย์กู้ชีพ ตอนที่ 25 พากย์ไทย


Top