The Haunting of Hill House Season 1 ฮิลล์เฮาส์ บ้านกระตุกวิญญาณ ปี1 Ep.1-10 ซับไทย

The Haunting of Hill House Season 1 ฮิลล์เฮาส์ บ้านกระตุกวิญญาณ ปี1 Ep.1-10 ซับไทย

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและปัจจุบันทำให้ครอบครัวที่แตกแยกขวัญกระเจิงเผชิญกับความทรงจำสุดหลอนและเหตุการณ์น่าสะพรึงที่เกิดขึ้นในบ้านหลังเก่าที่ทำให้พวกเขาอยู่ต่อไม่ได้Top