The Great Protector จ้าวตำนานพิทักษ์ยุทธภพ พากย์ไทย Ep.1-38 (จบ)

The Great Protector จ้าวตำนานพิทักษ์ยุทธภพ พากย์ไทย Ep.1-38 (จบ)

ในยุคการปฏิวัติซินไฮ่สมัยบั้นปลายการปกครองของราชวงศ์ชิง สำนักคุ้มภัยที่โด่งดังไปทั่วยุทธภพคือ สำนักคุ้มภัยไท่กู่ โดยมี “หลิวอันซุ่น” ศิษย์เอกผู้ได้รับความไว้วางใจจากอาจารย์ให้สืบทอดตำแหน่งหัวหน้าใหญ่สำนักคุ้มภัย แต่แล้วเหตุการณ์อันเลวร้ายก็ได้เริ่มก่อตัวขึ้นเมื่อเขาเป็นต้นเหตุทำให้ “หม่าขุย” ผู้อาวุโสศิษย์ร่วมสำนักต้องจบชีวิตลง


/ ดูออนไลน์และดาวน์โหลด

The Great Protector จ้าวตำนานพิทักษ์ยุทธภพ ตอนที่ 01 พากย์ไทย

The Great Protector จ้าวตำนานพิทักษ์ยุทธภพ ตอนที่ 02 พากย์ไทย

The Great Protector จ้าวตำนานพิทักษ์ยุทธภพ ตอนที่ 03 พากย์ไทย

The Great Protector จ้าวตำนานพิทักษ์ยุทธภพ ตอนที่ 04 พากย์ไทย

The Great Protector จ้าวตำนานพิทักษ์ยุทธภพ ตอนที่ 05 พากย์ไทย

The Great Protector จ้าวตำนานพิทักษ์ยุทธภพ ตอนที่ 06 พากย์ไทย

The Great Protector จ้าวตำนานพิทักษ์ยุทธภพ ตอนที่ 07 พากย์ไทย

The Great Protector จ้าวตำนานพิทักษ์ยุทธภพ ตอนที่ 08 พากย์ไทย

The Great Protector จ้าวตำนานพิทักษ์ยุทธภพ ตอนที่ 09 พากย์ไทย

The Great Protector จ้าวตำนานพิทักษ์ยุทธภพ ตอนที่ 10 พากย์ไทย

The Great Protector จ้าวตำนานพิทักษ์ยุทธภพ ตอนที่ 11 พากย์ไทย

The Great Protector จ้าวตำนานพิทักษ์ยุทธภพ ตอนที่ 12 พากย์ไทย

The Great Protector จ้าวตำนานพิทักษ์ยุทธภพ ตอนที่ 13 พากย์ไทย

The Great Protector จ้าวตำนานพิทักษ์ยุทธภพ ตอนที่ 14 พากย์ไทย

The Great Protector จ้าวตำนานพิทักษ์ยุทธภพ ตอนที่ 15 พากย์ไทย

The Great Protector จ้าวตำนานพิทักษ์ยุทธภพ ตอนที่ 16 พากย์ไทย

The Great Protector จ้าวตำนานพิทักษ์ยุทธภพ ตอนที่ 17 พากย์ไทย

The Great Protector จ้าวตำนานพิทักษ์ยุทธภพ ตอนที่ 18 พากย์ไทย

The Great Protector จ้าวตำนานพิทักษ์ยุทธภพ ตอนที่ 19 พากย์ไทย

The Great Protector จ้าวตำนานพิทักษ์ยุทธภพ ตอนที่ 20 พากย์ไทย

The Great Protector จ้าวตำนานพิทักษ์ยุทธภพ ตอนที่ 21 พากย์ไทย

The Great Protector จ้าวตำนานพิทักษ์ยุทธภพ ตอนที่ 22 พากย์ไทย

The Great Protector จ้าวตำนานพิทักษ์ยุทธภพ ตอนที่ 23 พากย์ไทย

The Great Protector จ้าวตำนานพิทักษ์ยุทธภพ ตอนที่ 24 พากย์ไทย

The Great Protector จ้าวตำนานพิทักษ์ยุทธภพ ตอนที่ 25 พากย์ไทย

The Great Protector จ้าวตำนานพิทักษ์ยุทธภพ ตอนที่ 26 พากย์ไทย

The Great Protector จ้าวตำนานพิทักษ์ยุทธภพ ตอนที่ 27 พากย์ไทย

The Great Protector จ้าวตำนานพิทักษ์ยุทธภพ ตอนที่ 28 พากย์ไทย

The Great Protector จ้าวตำนานพิทักษ์ยุทธภพ ตอนที่ 29 พากย์ไทย

The Great Protector จ้าวตำนานพิทักษ์ยุทธภพ ตอนที่ 30 พากย์ไทย

The Great Protector จ้าวตำนานพิทักษ์ยุทธภพ ตอนที่ 31 พากย์ไทย

The Great Protector จ้าวตำนานพิทักษ์ยุทธภพ ตอนที่ 32 พากย์ไทย

The Great Protector จ้าวตำนานพิทักษ์ยุทธภพ ตอนที่ 33 พากย์ไทย

The Great Protector จ้าวตำนานพิทักษ์ยุทธภพ ตอนที่ 34 พากย์ไทย

The Great Protector จ้าวตำนานพิทักษ์ยุทธภพ ตอนที่ 35 พากย์ไทย

The Great Protector จ้าวตำนานพิทักษ์ยุทธภพ ตอนที่ 36 พากย์ไทย

The Great Protector จ้าวตำนานพิทักษ์ยุทธภพ ตอนที่ 37 พากย์ไทย

The Great Protector จ้าวตำนานพิทักษ์ยุทธภพ ตอนที่ 38 พากย์ไทย


Top