The Great Lord (2020) มู่เฉินยอดปรมาจารย์ ตอนที่ 1-48 ซับไทย

The Great Lord (2020) มู่เฉินยอดปรมาจารย์ ตอนที่ 1-48 ซับไทย

The Great Master (2020) ศึกจักรพรรดิ์สวรรค์,ยอดปรมาจารย์,Dominant ,Great dominate,The Great Ruler,The Great Lord,The Great Thousand World,Da Zhu Zai,Great Master
The Great Lord มู่เฉินอาศัยอยู่ที่มหาพันภพเขตแดนส่วนบนของสุริยจักรวาล เป็นพิภพที่ใหญ่ที่สุด ส่วนหลินต้งอาศัยอยู่ในพิภพเขตล่าง ยุคของมู่เฉินจะห่างจากหลินต้งหลายร้อยปี เป็นเด็กหนุ่มที่มีพรสวรรค์พลังจิตสูงเริ่มต้นจากการผจญภัยเพื่อสร้างตำนานผ่านการต่อสู้และระหว่างทางก็สร้างมิตรภาพที่ยั่งยืนพร้อมกับการค้นหาความรักและแม่ที่หายไป
มู่เฉินเกิดในตระกูลมู่พ่อของเขาคือผู้นำแต่เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงในอดีตทำให้แม่จากมู่เฉินไปตั้งแต่อายุเด็ก มู่เฉินสาบานว่าจะต้องเติบโตเข้มแข็งเพื่อตามหาแม่เพื่อที่จะอยู่ร่วมกัน พรสวรรค์ที่มีแต่เกิดทำให้มู่เฉินจากสำนักศึกษาเป่ยหลิง ได้รับเลือกให้เข้าฝึกในสงครามเทพยุทธ์ซึ่งเต็มไปด้วยเหล่าคนเก่งมากความสามารถ ในระหว่างการฝึกฝนเพื่อพยายามเข้าศึกษาที่ภาคเบญจภาคีเขาช่วยลั่วหลีหลายครั้งและก่อให้ต้นรักเบ่งบานขึ้นในใจ
มู่เฉินออกจากบ้านเกิดท่องยุทธภพกับวิหคโลกันตร์คู่ใจ เพื่อต่อสู้กับกองกำลังอสูรแห่งความมืดมิด ปกป้องหญิงสาวที่ตนรัก และค้นหาเบาะแสของมารดาที่หายสาบสูญไป


/ ดูออนไลน์และดาวน์โหลด

The Great Lord (2020) มู่เฉินยอดปรมาจารย์ ตอนที่ 01 ซับไทย

The Great Lord (2020) มู่เฉินยอดปรมาจารย์ ตอนที่ 02 ซับไทย

The Great Lord (2020) มู่เฉินยอดปรมาจารย์ ตอนที่ 03 ซับไทย

The Great Lord (2020) มู่เฉินยอดปรมาจารย์ ตอนที่ 04 ซับไทย

The Great Lord (2020) มู่เฉินยอดปรมาจารย์ ตอนที่ 05 ซับไทย

The Great Lord (2020) มู่เฉินยอดปรมาจารย์ ตอนที่ 06 ซับไทย

The Great Lord (2020) มู่เฉินยอดปรมาจารย์ ตอนที่ 07 ซับไทย

The Great Lord (2020) มู่เฉินยอดปรมาจารย์ ตอนที่ 08 ซับไทย

The Great Lord (2020) มู่เฉินยอดปรมาจารย์ ตอนที่ 09 ซับไทย

The Great Lord (2020) มู่เฉินยอดปรมาจารย์ ตอนที่ 10 ซับไทย

The Great Lord (2020) มู่เฉินยอดปรมาจารย์ ตอนที่ 11 ซับไทย

The Great Lord (2020) มู่เฉินยอดปรมาจารย์ ตอนที่ 12 ซับไทย

The Great Lord (2020) มู่เฉินยอดปรมาจารย์ ตอนที่ 13 ซับไทย

The Great Lord (2020) มู่เฉินยอดปรมาจารย์ ตอนที่ 14 ซับไทย

The Great Lord (2020) มู่เฉินยอดปรมาจารย์ ตอนที่ 15 ซับไทย

The Great Lord (2020) มู่เฉินยอดปรมาจารย์ ตอนที่ 16 ซับไทย

The Great Lord (2020) มู่เฉินยอดปรมาจารย์ ตอนที่ 17 ซับไทย

The Great Lord (2020) มู่เฉินยอดปรมาจารย์ ตอนที่ 18 ซับไทย

The Great Lord (2020) มู่เฉินยอดปรมาจารย์ ตอนที่ 19 ซับไทย

The Great Lord (2020) มู่เฉินยอดปรมาจารย์ ตอนที่ 20 ซับไทย

The Great Lord (2020) มู่เฉินยอดปรมาจารย์ ตอนที่ 21 ซับไทย

The Great Lord (2020) มู่เฉินยอดปรมาจารย์ ตอนที่ 22 ซับไทย

The Great Lord (2020) มู่เฉินยอดปรมาจารย์ ตอนที่ 23 ซับไทย

The Great Lord (2020) มู่เฉินยอดปรมาจารย์ ตอนที่ 24 ซับไทย

The Great Lord (2020) มู่เฉินยอดปรมาจารย์ ตอนที่ 25 ซับไทย

The Great Lord (2020) มู่เฉินยอดปรมาจารย์ ตอนที่ 26 ซับไทย

The Great Lord (2020) มู่เฉินยอดปรมาจารย์ ตอนที่ 27 ซับไทย

The Great Lord (2020) มู่เฉินยอดปรมาจารย์ ตอนที่ 28 ซับไทย

The Great Lord (2020) มู่เฉินยอดปรมาจารย์ ตอนที่ 29 ซับไทย

The Great Lord (2020) มู่เฉินยอดปรมาจารย์ ตอนที่ 30 ซับไทย

The Great Lord (2020) มู่เฉินยอดปรมาจารย์ ตอนที่ 31 ซับไทย

The Great Lord (2020) มู่เฉินยอดปรมาจารย์ ตอนที่ 32 ซับไทย

The Great Lord (2020) มู่เฉินยอดปรมาจารย์ ตอนที่ 33 ซับไทย

The Great Lord (2020) มู่เฉินยอดปรมาจารย์ ตอนที่ 34 ซับไทย

The Great Lord (2020) มู่เฉินยอดปรมาจารย์ ตอนที่ 35 ซับไทย

The Great Lord (2020) มู่เฉินยอดปรมาจารย์ ตอนที่ 36 ซับไทย

The Great Lord (2020) มู่เฉินยอดปรมาจารย์ ตอนที่ 37 ซับไทย

The Great Lord (2020) มู่เฉินยอดปรมาจารย์ ตอนที่ 38 ซับไทย

The Great Lord (2020) มู่เฉินยอดปรมาจารย์ ตอนที่ 39 ซับไทย

The Great Lord (2020) มู่เฉินยอดปรมาจารย์ ตอนที่ 40 ซับไทย

The Great Lord (2020) มู่เฉินยอดปรมาจารย์ ตอนที่ 41 ซับไทย

The Great Lord (2020) มู่เฉินยอดปรมาจารย์ ตอนที่ 42 ซับไทย

The Great Lord (2020) มู่เฉินยอดปรมาจารย์ ตอนที่ 43 ซับไทย

The Great Lord (2020) มู่เฉินยอดปรมาจารย์ ตอนที่ 44 ซับไทย

The Great Lord (2020) มู่เฉินยอดปรมาจารย์ ตอนที่ 45 ซับไทย

The Great Lord (2020) มู่เฉินยอดปรมาจารย์ ตอนที่ 46 ซับไทย

The Great Lord (2020) มู่เฉินยอดปรมาจารย์ ตอนที่ 47 ซับไทย

The Great Lord (2020) มู่เฉินยอดปรมาจารย์ ตอนที่ 48 ซับไทย


Top