The Faded Light Years (2018) ลิขิตฟ้าดาวจรัสรัก ตอนที่ 1-40 ซับไทย

The Faded Light Years (2018) ลิขิตฟ้าดาวจรัสรัก ตอนที่ 1-40 ซับไทย

ติงเหวินเซี่ยว ผู้จัดการDIกรุ๊ป เพื่อสานคำสัญญาที่ให้ไว้กับพ่อให้สำเร็จ จึงอาสาแบกรับภาระใหญ่ในการรับผิดชอบผลักดันกิจการออกสู่ตลาดให้เป็นที่รู้จักของผู้คน โดยต้องเดินตามเป้าหมายที่พ่อกำหนดวางไว้ให้ อาศัยงานแฟชั่นโชว์ของ หัวหน้าดีไซเนอร์ ของ DIกรุ๊ป อย่างมู่หลิงซานเป็นก้าวสำคัญหลักในการสร้างชื่อเสียง พวกเขาเตรียมการกันมาหลายปี เพราะความสำเร็จครั้งนี้จะเป็นข้อชี้ชัดตัดสินชะตาอนาคตของ DI กรุ๊ป แต่ทว่า งานแสดงแฟชั่นโชว์ครั้งนี้ กลับพลิกเปลี่ยนชะตาชีวิตของ เหยี่ยนเซี่ย สาวน้อยดีไซน์เนอร์ผู้ถือครองร้านเย็บผ้าเครื่องจักรเล็กๆในหมู่บ้านริมน้ำ ยังกระทบถึงวิถีชีวิตของติงเหวินเซี่ยวและวัยรุ่นคนอื่นๆในสายงานเดียวกัน ของDI กรุ๊ป ให้ต้องเปลี่ยนไปด้วยเช่นกัน การปรากฏตัวของเหยียนเซี่ยเปรียบเสมือนแสงสว่างอันสดใส ที่มาปลดปล่อย ความทรยศ แผนการชั่วร้าย ความโกรธแค้น การทะเลาะหาเรื่อง ความมืดมิดต่างๆที่รายล้อมอยู่รอบตัว จนทำให้เขา ติงเหวินเซี่ยว จากผู้ที่เป็นเจ้าชาย ต้องกลับกลายเป็นขอทาน เธอจึงเป็นดังแสงสว่างที่นำพาเขาก้าวเดินออกมาจากความชั่วร้ายเหล่านั้น….


/ ดูออนไลน์และดาวน์โหลด

The Faded Light Years (2018) ลิขิตฟ้าดาวจรัสรัก ตอนที่ 01 ซับไทย

The Faded Light Years (2018) ลิขิตฟ้าดาวจรัสรัก ตอนที่ 02 ซับไทย

The Faded Light Years (2018) ลิขิตฟ้าดาวจรัสรัก ตอนที่ 03 ซับไทย

The Faded Light Years (2018) ลิขิตฟ้าดาวจรัสรัก ตอนที่ 04 ซับไทย

The Faded Light Years (2018) ลิขิตฟ้าดาวจรัสรัก ตอนที่ 05 ซับไทย

The Faded Light Years (2018) ลิขิตฟ้าดาวจรัสรัก ตอนที่ 06 ซับไทย

The Faded Light Years (2018) ลิขิตฟ้าดาวจรัสรัก ตอนที่ 07 ซับไทย

The Faded Light Years (2018) ลิขิตฟ้าดาวจรัสรัก ตอนที่ 08 ซับไทย

The Faded Light Years (2018) ลิขิตฟ้าดาวจรัสรัก ตอนที่ 09 ซับไทย

The Faded Light Years (2018) ลิขิตฟ้าดาวจรัสรัก ตอนที่ 10 ซับไทย

The Faded Light Years (2018) ลิขิตฟ้าดาวจรัสรัก ตอนที่ 11 ซับไทย

The Faded Light Years (2018) ลิขิตฟ้าดาวจรัสรัก ตอนที่ 12 ซับไทย

The Faded Light Years (2018) ลิขิตฟ้าดาวจรัสรัก ตอนที่ 13 ซับไทย

The Faded Light Years (2018) ลิขิตฟ้าดาวจรัสรัก ตอนที่ 14 ซับไทย

The Faded Light Years (2018) ลิขิตฟ้าดาวจรัสรัก ตอนที่ 15 ซับไทย

The Faded Light Years (2018) ลิขิตฟ้าดาวจรัสรัก ตอนที่ 16 ซับไทย

The Faded Light Years (2018) ลิขิตฟ้าดาวจรัสรัก ตอนที่ 17 ซับไทย

The Faded Light Years (2018) ลิขิตฟ้าดาวจรัสรัก ตอนที่ 18 ซับไทย

The Faded Light Years (2018) ลิขิตฟ้าดาวจรัสรัก ตอนที่ 19 ซับไทย

The Faded Light Years (2018) ลิขิตฟ้าดาวจรัสรัก ตอนที่ 20 ซับไทย

The Faded Light Years (2018) ลิขิตฟ้าดาวจรัสรัก ตอนที่ 21 ซับไทย

The Faded Light Years (2018) ลิขิตฟ้าดาวจรัสรัก ตอนที่ 22 ซับไทย

The Faded Light Years (2018) ลิขิตฟ้าดาวจรัสรัก ตอนที่ 23 ซับไทย

The Faded Light Years (2018) ลิขิตฟ้าดาวจรัสรัก ตอนที่ 24 ซับไทย

The Faded Light Years (2018) ลิขิตฟ้าดาวจรัสรัก ตอนที่ 25 ซับไทย

The Faded Light Years (2018) ลิขิตฟ้าดาวจรัสรัก ตอนที่ 26 ซับไทย

The Faded Light Years (2018) ลิขิตฟ้าดาวจรัสรัก ตอนที่ 27 ซับไทย

The Faded Light Years (2018) ลิขิตฟ้าดาวจรัสรัก ตอนที่ 28 ซับไทย

The Faded Light Years (2018) ลิขิตฟ้าดาวจรัสรัก ตอนที่ 29 ซับไทย

The Faded Light Years (2018) ลิขิตฟ้าดาวจรัสรัก ตอนที่ 30 ซับไทย

The Faded Light Years (2018) ลิขิตฟ้าดาวจรัสรัก ตอนที่ 31 ซับไทย

The Faded Light Years (2018) ลิขิตฟ้าดาวจรัสรัก ตอนที่ 32 ซับไทย

The Faded Light Years (2018) ลิขิตฟ้าดาวจรัสรัก ตอนที่ 33 ซับไทย

The Faded Light Years (2018) ลิขิตฟ้าดาวจรัสรัก ตอนที่ 34 ซับไทย

The Faded Light Years (2018) ลิขิตฟ้าดาวจรัสรัก ตอนที่ 35 ซับไทย

The Faded Light Years (2018) ลิขิตฟ้าดาวจรัสรัก ตอนที่ 36 ซับไทย

The Faded Light Years (2018) ลิขิตฟ้าดาวจรัสรัก ตอนที่ 37 ซับไทย

The Faded Light Years (2018) ลิขิตฟ้าดาวจรัสรัก ตอนที่ 38 ซับไทย

The Faded Light Years (2018) ลิขิตฟ้าดาวจรัสรัก ตอนที่ 39 ซับไทย

The Faded Light Years (2018) ลิขิตฟ้าดาวจรัสรัก ตอนที่ 40 ซับไทย


Top