The Dark Lord ราชันย์รัตติกาล ตอนที่ 1-48 ซับไทย

The Dark Lord ราชันย์รัตติกาล ตอนที่ 1-48 ซับไทย

Ye Xiao Tian ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่คุมขังที่กระทรวงยุติธรรมของราชวงศ์หมิง เมื่อได้รับพินัยกรรมเขาออกจากเมืองหลวงและเดินทางไปยังจังหวัดฮวงหวง เนื่องจากการรวมกันของปัจจัยต่าง ๆ เขาจึงแกล้งทำเป็นเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ แต่รับตำแหน่ง“ ของเขา” อย่างจริงจังและต่อสู้เพื่อความยุติธรรมได้รับความรักจากผู้คน


/ ดูออนไลน์และดาวน์โหลด

The Dark Lord ราชันย์รัตติกาล ตอนที่ 01 ซับไทย

The Dark Lord ราชันย์รัตติกาล ตอนที่ 02 ซับไทย

The Dark Lord ราชันย์รัตติกาล ตอนที่ 03 ซับไทย

The Dark Lord ราชันย์รัตติกาล ตอนที่ 04 ซับไทย

The Dark Lord ราชันย์รัตติกาล ตอนที่ 05 ซับไทย

The Dark Lord ราชันย์รัตติกาล ตอนที่ 06 ซับไทย

The Dark Lord ราชันย์รัตติกาล ตอนที่ 07 ซับไทย

The Dark Lord ราชันย์รัตติกาล ตอนที่ 08 ซับไทย

The Dark Lord ราชันย์รัตติกาล ตอนที่ 09 ซับไทย

The Dark Lord ราชันย์รัตติกาล ตอนที่ 10 ซับไทย

The Dark Lord ราชันย์รัตติกาล ตอนที่ 11 ซับไทย

The Dark Lord ราชันย์รัตติกาล ตอนที่ 12 ซับไทย

The Dark Lord ราชันย์รัตติกาล ตอนที่ 13 ซับไทย

The Dark Lord ราชันย์รัตติกาล ตอนที่ 14 ซับไทย

The Dark Lord ราชันย์รัตติกาล ตอนที่ 15 ซับไทย

The Dark Lord ราชันย์รัตติกาล ตอนที่ 16 ซับไทย

The Dark Lord ราชันย์รัตติกาล ตอนที่ 17 ซับไทย

The Dark Lord ราชันย์รัตติกาล ตอนที่ 18 ซับไทย

The Dark Lord ราชันย์รัตติกาล ตอนที่ 19 ซับไทย

The Dark Lord ราชันย์รัตติกาล ตอนที่ 20 ซับไทย

The Dark Lord ราชันย์รัตติกาล ตอนที่ 21 ซับไทย

The Dark Lord ราชันย์รัตติกาล ตอนที่ 22 ซับไทย

The Dark Lord ราชันย์รัตติกาล ตอนที่ 23 ซับไทย

The Dark Lord ราชันย์รัตติกาล ตอนที่ 24 ซับไทย

The Dark Lord ราชันย์รัตติกาล ตอนที่ 25 ซับไทย

The Dark Lord ราชันย์รัตติกาล ตอนที่ 26 ซับไทย

The Dark Lord ราชันย์รัตติกาล ตอนที่ 27 ซับไทย

The Dark Lord ราชันย์รัตติกาล ตอนที่ 28 ซับไทย

The Dark Lord ราชันย์รัตติกาล ตอนที่ 29 ซับไทย

The Dark Lord ราชันย์รัตติกาล ตอนที่ 30 ซับไทย

The Dark Lord ราชันย์รัตติกาล ตอนที่ 31 ซับไทย

The Dark Lord ราชันย์รัตติกาล ตอนที่ 32 ซับไทย

The Dark Lord ราชันย์รัตติกาล ตอนที่ 33 ซับไทย

The Dark Lord ราชันย์รัตติกาล ตอนที่ 34 ซับไทย

The Dark Lord ราชันย์รัตติกาล ตอนที่ 35 ซับไทย

The Dark Lord ราชันย์รัตติกาล ตอนที่ 36 ซับไทย

The Dark Lord ราชันย์รัตติกาล ตอนที่ 37 ซับไทย

The Dark Lord ราชันย์รัตติกาล ตอนที่ 38 ซับไทย

The Dark Lord ราชันย์รัตติกาล ตอนที่ 39 ซับไทย

The Dark Lord ราชันย์รัตติกาล ตอนที่ 40 ซับไทย

The Dark Lord ราชันย์รัตติกาล ตอนที่ 41 ซับไทย

The Dark Lord ราชันย์รัตติกาล ตอนที่ 42 ซับไทย

The Dark Lord ราชันย์รัตติกาล ตอนที่ 43 ซับไทย

The Dark Lord ราชันย์รัตติกาล ตอนที่ 44 ซับไทย

The Dark Lord ราชันย์รัตติกาล ตอนที่ 45 ซับไทย

The Dark Lord ราชันย์รัตติกาล ตอนที่ 46 ซับไทย

The Dark Lord ราชันย์รัตติกาล ตอนที่ 47 ซับไทย

The Dark Lord ราชันย์รัตติกาล ตอนที่ 48 ซับไทย


Top