The book and the sword ตํานานอักษรกระบี่ พากย์ไทย Ep.1-40 (จบ)

The book and the sword ตํานานอักษรกระบี่ พากย์ไทย Ep.1-40 (จบ)

พรรคดอกไม้แดงภายใต้การนำของ “เฉินเจียลั่ว” เป็นแหล่งรวมชาวยุทธมากหน้าหลายตา และมีอุดมการณ์ในการต่อต้านราชวงศ์ชิง เพื่อกอบกู้แผ่นดินฮั่นให้พ้นจากการปกครองของชนชาติแมนจู ในยุคนั้น มี “เฉียนหลง” เป็นฮ่องเต้ที่ปรีชาสามารถปกครองอยู่ แต่เฉียนหลงก็ใช่ว่ามีอำนาจเต็มเปี่ยม เพราะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของไทเฮา อีกทั้งมีอ๋องแปดคนช่วยบริหารราชกิจ


/ ดูออนไลน์และดาวน์โหลด

The book and the sword ตํานานอักษรกระบี่ ตอนที่ 01 พากย์ไทย

The book and the sword ตํานานอักษรกระบี่ ตอนที่ 02 พากย์ไทย

The book and the sword ตํานานอักษรกระบี่ ตอนที่ 03 พากย์ไทย

The book and the sword ตํานานอักษรกระบี่ ตอนที่ 04 พากย์ไทย

The book and the sword ตํานานอักษรกระบี่ ตอนที่ 05 พากย์ไทย

The book and the sword ตํานานอักษรกระบี่ ตอนที่ 06 พากย์ไทย

The book and the sword ตํานานอักษรกระบี่ ตอนที่ 07 พากย์ไทย

The book and the sword ตํานานอักษรกระบี่ ตอนที่ 08 พากย์ไทย

The book and the sword ตํานานอักษรกระบี่ ตอนที่ 09 พากย์ไทย

The book and the sword ตํานานอักษรกระบี่ ตอนที่ 10 พากย์ไทย

The book and the sword ตํานานอักษรกระบี่ ตอนที่ 11 พากย์ไทย

The book and the sword ตํานานอักษรกระบี่ ตอนที่ 12 พากย์ไทย

The book and the sword ตํานานอักษรกระบี่ ตอนที่ 13 พากย์ไทย

The book and the sword ตํานานอักษรกระบี่ ตอนที่ 14 พากย์ไทย

The book and the sword ตํานานอักษรกระบี่ ตอนที่ 15 พากย์ไทย

The book and the sword ตํานานอักษรกระบี่ ตอนที่ 16 พากย์ไทย

The book and the sword ตํานานอักษรกระบี่ ตอนที่ 17 พากย์ไทย

The book and the sword ตํานานอักษรกระบี่ ตอนที่ 18 พากย์ไทย

The book and the sword ตํานานอักษรกระบี่ ตอนที่ 19 พากย์ไทย

The book and the sword ตํานานอักษรกระบี่ ตอนที่ 20 พากย์ไทย

The book and the sword ตํานานอักษรกระบี่ ตอนที่ 21 พากย์ไทย

The book and the sword ตํานานอักษรกระบี่ ตอนที่ 22 พากย์ไทย

The book and the sword ตํานานอักษรกระบี่ ตอนที่ 23 พากย์ไทย

The book and the sword ตํานานอักษรกระบี่ ตอนที่ 24 พากย์ไทย

The book and the sword ตํานานอักษรกระบี่ ตอนที่ 25 พากย์ไทย

The book and the sword ตํานานอักษรกระบี่ ตอนที่ 26 พากย์ไทย

The book and the sword ตํานานอักษรกระบี่ ตอนที่ 27 พากย์ไทย

The book and the sword ตํานานอักษรกระบี่ ตอนที่ 28 พากย์ไทย

The book and the sword ตํานานอักษรกระบี่ ตอนที่ 29 พากย์ไทย

The book and the sword ตํานานอักษรกระบี่ ตอนที่ 30 พากย์ไทย

The book and the sword ตํานานอักษรกระบี่ ตอนที่ 31 พากย์ไทย

The book and the sword ตํานานอักษรกระบี่ ตอนที่ 32 พากย์ไทย

The book and the sword ตํานานอักษรกระบี่ ตอนที่ 33 พากย์ไทย

The book and the sword ตํานานอักษรกระบี่ ตอนที่ 34 พากย์ไทย

The book and the sword ตํานานอักษรกระบี่ ตอนที่ 35 พากย์ไทย

The book and the sword ตํานานอักษรกระบี่ ตอนที่ 36 พากย์ไทย

The book and the sword ตํานานอักษรกระบี่ ตอนที่ 37 พากย์ไทย

The book and the sword ตํานานอักษรกระบี่ ตอนที่ 38 พากย์ไทย

The book and the sword ตํานานอักษรกระบี่ ตอนที่ 39 พากย์ไทย

The book and the sword ตํานานอักษรกระบี่ ตอนที่ 40 พากย์ไทย


Top