Take Care Your Highness ฮ่องเต้เจ้าสำราญ พากย์ไทย Ep.1-20 (จบ)

Take Care Your Highness ฮ่องเต้เจ้าสำราญ พากย์ไทย Ep.1-20 (จบ)

ที่เปิดโปงการแย่งชิงดีชิงเด่นกันในราชสำนักที่มีมาช้านาน เป่าชินอ๋อง (หลิวเต๋อหัว) รัชทายาทอันดับหนึ่ง ของจอมจักรพรรดิ์หย่งเจิ้นผู้ยิ่งใหญ่ ผู้มีนิสัยเฉลียวฉลาดแต่ขี้เล่น ทำให้หย่งเจิ้นเป็นห่วงเขามาก จึงพยายามอบรมเขาตลอดเวลา ตราบจนหย่งเจิ้นสวรรคต เป่าชินอ๋องจอมทะเล้นได้ขึ้นครองราชย์ ทรงพระนามว่า เฉียนหลงฮ่องเต้ เขาจะปกครองบ้านเมืองอย่างไร และเมื่ออ๋องซุ่นผู้มีศักดิ์เป็นอาซึ่งอดีตเคยชิงบัลลังก์กับบิดาของเขา กลับมาเพื่อทวงความยิ่งใหญ่ เฉียนหลงฮ่องเต้จะรักษาบัลลังก์


/ ดูออนไลน์และดาวน์โหลด

Take Care Your Highness ฮ่องเต้เจ้าสำราญ ตอนที่ 01 พากย์ไทย

Take Care Your Highness ฮ่องเต้เจ้าสำราญ ตอนที่ 02 พากย์ไทย

Take Care Your Highness ฮ่องเต้เจ้าสำราญ ตอนที่ 03 พากย์ไทย

Take Care Your Highness ฮ่องเต้เจ้าสำราญ ตอนที่ 04 พากย์ไทย

Take Care Your Highness ฮ่องเต้เจ้าสำราญ ตอนที่ 05 พากย์ไทย

Take Care Your Highness ฮ่องเต้เจ้าสำราญ ตอนที่ 06 พากย์ไทย

Take Care Your Highness ฮ่องเต้เจ้าสำราญ ตอนที่ 07 พากย์ไทย

Take Care Your Highness ฮ่องเต้เจ้าสำราญ ตอนที่ 08 พากย์ไทย

Take Care Your Highness ฮ่องเต้เจ้าสำราญ ตอนที่ 09 พากย์ไทย

Take Care Your Highness ฮ่องเต้เจ้าสำราญ ตอนที่ 10 พากย์ไทย

Take Care Your Highness ฮ่องเต้เจ้าสำราญ ตอนที่ 11 พากย์ไทย

Take Care Your Highness ฮ่องเต้เจ้าสำราญ ตอนที่ 12 พากย์ไทย

Take Care Your Highness ฮ่องเต้เจ้าสำราญ ตอนที่ 13 พากย์ไทย

Take Care Your Highness ฮ่องเต้เจ้าสำราญ ตอนที่ 14 พากย์ไทย

Take Care Your Highness ฮ่องเต้เจ้าสำราญ ตอนที่ 15 พากย์ไทย

Take Care Your Highness ฮ่องเต้เจ้าสำราญ ตอนที่ 16 พากย์ไทย

Take Care Your Highness ฮ่องเต้เจ้าสำราญ ตอนที่ 17 พากย์ไทย

Take Care Your Highness ฮ่องเต้เจ้าสำราญ ตอนที่ 18 พากย์ไทย

Take Care Your Highness ฮ่องเต้เจ้าสำราญ ตอนที่ 19 พากย์ไทย

Take Care Your Highness ฮ่องเต้เจ้าสำราญ ตอนที่ 20 พากย์ไทย


Top