Sweet Dreams (2018) ฝันนี้ที่มีเธอตอนที่ 1-48 พากย์ไทย

Sweet Dreams (2018) ฝันนี้ที่มีเธอตอนที่ 1-48 พากย์ไทย

เรื่องราวของ หลิงหลิงฉี (ตี๋ลี่เร่อปา) เป็นพนักงานโรงแรม ที่มีปัญหาในการเข้าสังคมอย่างมาก จนเธอเข้ากับเพื่อนๆในที่ทำงานไม่ได้เลย ทำให้ส่งผลกระทบต่องานของเธอเป็นอย่างมาก อยู่มาวันหนึ่ง เธอได้รับสายรัดข้อมืออิเล็กทรอนิค จากบ.เทคโนแห่งหนึ่งให้มาทดลองใช้ เพื่อช่วยในการนอนให้หลับสนิท แต่สายรัดนี้กลับทำงานผิดพลาดคือมันทำให้คลื่นสมองของเธอแทรกเข้าไปในคลื่นสมองของไป๋ไห่ (เติ้งหลุน) ทำให้เธอและเขาเข้าไปอยู่ในความฝันของกันและกัน เรื่องที่ทั้งสองคิดจะทำในชีวิตจริงแต่ไม่เคยกล้าทำ จึงถูกปลดปล่อยออกมาในความฝันนี้เอง จนนิสัยของเธอมีความมั่นใจและเปลี่ยนไป ทั้งสองต้องช่วยเหลือกันทั้งในเรื่องความฝันและความจริง


/ ดูออนไลน์และดาวน์โหลด

Sweet Dreams (2018) ฝันนี้ที่มีเธอ ตอนที่ 01 พากย์ไทย

Sweet Dreams (2018) ฝันนี้ที่มีเธอ ตอนที่ 02 พากย์ไทย

Sweet Dreams (2018) ฝันนี้ที่มีเธอ ตอนที่ 03 พากย์ไทย

Sweet Dreams (2018) ฝันนี้ที่มีเธอ ตอนที่ 04 พากย์ไทย

Sweet Dreams (2018) ฝันนี้ที่มีเธอ ตอนที่ 05 พากย์ไทย

Sweet Dreams (2018) ฝันนี้ที่มีเธอ ตอนที่ 06 พากย์ไทย

Sweet Dreams (2018) ฝันนี้ที่มีเธอ ตอนที่ 07 พากย์ไทย

Sweet Dreams (2018) ฝันนี้ที่มีเธอ ตอนที่ 08 พากย์ไทย

Sweet Dreams (2018) ฝันนี้ที่มีเธอ ตอนที่ 09 พากย์ไทย

Sweet Dreams (2018) ฝันนี้ที่มีเธอ ตอนที่ 10 พากย์ไทย

Sweet Dreams (2018) ฝันนี้ที่มีเธอ ตอนที่ 11 พากย์ไทย

Sweet Dreams (2018) ฝันนี้ที่มีเธอ ตอนที่ 12 พากย์ไทย

Sweet Dreams (2018) ฝันนี้ที่มีเธอ ตอนที่ 13 พากย์ไทย

Sweet Dreams (2018) ฝันนี้ที่มีเธอ ตอนที่ 14 พากย์ไทย

Sweet Dreams (2018) ฝันนี้ที่มีเธอ ตอนที่ 15 พากย์ไทย

Sweet Dreams (2018) ฝันนี้ที่มีเธอ ตอนที่ 16 พากย์ไทย

Sweet Dreams (2018) ฝันนี้ที่มีเธอ ตอนที่ 17 พากย์ไทย

Sweet Dreams (2018) ฝันนี้ที่มีเธอ ตอนที่ 18 พากย์ไทย

Sweet Dreams (2018) ฝันนี้ที่มีเธอ ตอนที่ 19 พากย์ไทย

Sweet Dreams (2018) ฝันนี้ที่มีเธอ ตอนที่ 20 พากย์ไทย

Sweet Dreams (2018) ฝันนี้ที่มีเธอ ตอนที่ 21 พากย์ไทย

Sweet Dreams (2018) ฝันนี้ที่มีเธอ ตอนที่ 22 พากย์ไทย

Sweet Dreams (2018) ฝันนี้ที่มีเธอ ตอนที่ 23 พากย์ไทย

Sweet Dreams (2018) ฝันนี้ที่มีเธอ ตอนที่ 24 พากย์ไทย

Sweet Dreams (2018) ฝันนี้ที่มีเธอ ตอนที่ 25 พากย์ไทย

Sweet Dreams (2018) ฝันนี้ที่มีเธอ ตอนที่ 26 พากย์ไทย

Sweet Dreams (2018) ฝันนี้ที่มีเธอ ตอนที่ 27 พากย์ไทย

Sweet Dreams (2018) ฝันนี้ที่มีเธอ ตอนที่ 28 พากย์ไทย

Sweet Dreams (2018) ฝันนี้ที่มีเธอ ตอนที่ 29 พากย์ไทย

Sweet Dreams (2018) ฝันนี้ที่มีเธอ ตอนที่ 30 พากย์ไทย

Sweet Dreams (2018) ฝันนี้ที่มีเธอ ตอนที่ 31 พากย์ไทย

Sweet Dreams (2018) ฝันนี้ที่มีเธอ ตอนที่ 32 พากย์ไทย

Sweet Dreams (2018) ฝันนี้ที่มีเธอ ตอนที่ 33 พากย์ไทย

Sweet Dreams (2018) ฝันนี้ที่มีเธอ ตอนที่ 34 พากย์ไทย

Sweet Dreams (2018) ฝันนี้ที่มีเธอ ตอนที่ 35 พากย์ไทย

Sweet Dreams (2018) ฝันนี้ที่มีเธอ ตอนที่ 36 พากย์ไทย

Sweet Dreams (2018) ฝันนี้ที่มีเธอ ตอนที่ 37 พากย์ไทย

Sweet Dreams (2018) ฝันนี้ที่มีเธอ ตอนที่ 38 พากย์ไทย

Sweet Dreams (2018) ฝันนี้ที่มีเธอ ตอนที่ 39 พากย์ไทย

Sweet Dreams (2018) ฝันนี้ที่มีเธอ ตอนที่ 40 พากย์ไทย

Sweet Dreams (2018) ฝันนี้ที่มีเธอ ตอนที่ 41 พากย์ไทย

Sweet Dreams (2018) ฝันนี้ที่มีเธอ ตอนที่ 42 พากย์ไทย

Sweet Dreams (2018) ฝันนี้ที่มีเธอ ตอนที่ 43 พากย์ไทย

Sweet Dreams (2018) ฝันนี้ที่มีเธอ ตอนที่ 44 พากย์ไทย

Sweet Dreams (2018) ฝันนี้ที่มีเธอ ตอนที่ 45 พากย์ไทย

Sweet Dreams (2018) ฝันนี้ที่มีเธอ ตอนที่ 46 พากย์ไทย

Sweet Dreams (2018) ฝันนี้ที่มีเธอ ตอนที่ 47 พากย์ไทย

Sweet Dreams (2018) ฝันนี้ที่มีเธอ ตอนที่ 48 พากย์ไทย


Top