Sweet Dreams พันหนึ่งราตรีฝันนี้มีเธอ ตอนที่ 1-48 ซับไทย

Sweet Dreams พันหนึ่งราตรีฝันนี้มีเธอ ตอนที่ 1-48 ซับไทย

ซีรีย์จีน 2018 ที่มีเรื่องวิทยาศาตร์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย เรื่องราวเกี่ยวกับ หลิงหลิงฉี ที่เป็นคนขี้อาย ไม่มั่นใจในตัวเองและไม่กล้าแสดงออก ชอบคิดว่าตัวเองต่ำต้อยกว่าคนอื่นๆ นิสัยนี้จึงกลายเป็นปมด้อยในชีวิต หลิงฉีแอบชอบเพื่อนร่วมงาน คือ ป๋อไห่ ชายหนุ่มนักจัดดอกไม้หน้าตาดี แต่หลิงฉีไม่กล้าบอก เลยได้แต่เก็บความรู้สึกเงียบๆ มาตลอด ในขณะที่ป๋อไห่ก็มีปมในใจที่ซุกซ่อนไว้เช่นกัน วันหนึ่งทั้งหลิงหลิงฉีและป๋อไห่ได้มีโอกาสเข้าร่วมโปรเจคของบริษัทร่วมในความฝัน เหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้น เมื่อการทดลองเกิดผิดพลาด ทำให้คลื่นสมองของหลิงฉีทำงานผิดปกติ เธอเข้าไปมีส่วนร่วมในความฝันของป๋อไห่ ทำให้หลิงฉีได้เห็นความใฝ่ฝันในจิตใจที่ป๋อไห่ไม่มีโอกาสได้ทำและละทิ้งโอกาสนั้นไป หลิงฉีตักเตือนให้ป๋อไห่ทำตามความฝันของตัวเอง และทำให้หลิงฉีเริ่มเรียนรู้ชีวิต และหันมาพิจารณาชีวิตของตัวเอง เธอเริ่มสร้างความมั่นใจ ละปมด้อย จนเข้มแข็งและกล้าแสดงออก ในขณะที่การทำงานของหลิงฉีก็ก้าวหน้า ไปพร้อมกับความรักระหว่างเธอกับป๋อไห่ก็เบ่งบานขึ้นเรื่อยๆ


/ ดูออนไลน์และดาวน์โหลด

Sweet Dreams พันหนึ่งราตรีฝันนี้มีเธอ ตอนที่ 01 ซับไทย

Sweet Dreams พันหนึ่งราตรีฝันนี้มีเธอ ตอนที่ 02 ซับไทย

Sweet Dreams พันหนึ่งราตรีฝันนี้มีเธอ ตอนที่ 03 ซับไทย

Sweet Dreams พันหนึ่งราตรีฝันนี้มีเธอ ตอนที่ 04 ซับไทย

Sweet Dreams พันหนึ่งราตรีฝันนี้มีเธอ ตอนที่ 05 ซับไทย

Sweet Dreams พันหนึ่งราตรีฝันนี้มีเธอ ตอนที่ 06 ซับไทย

Sweet Dreams พันหนึ่งราตรีฝันนี้มีเธอ ตอนที่ 07 ซับไทย

Sweet Dreams พันหนึ่งราตรีฝันนี้มีเธอ ตอนที่ 08 ซับไทย

Sweet Dreams พันหนึ่งราตรีฝันนี้มีเธอ ตอนที่ 09 ซับไทย

Sweet Dreams พันหนึ่งราตรีฝันนี้มีเธอ ตอนที่ 10 ซับไทย

Sweet Dreams พันหนึ่งราตรีฝันนี้มีเธอ ตอนที่ 11 ซับไทย

Sweet Dreams พันหนึ่งราตรีฝันนี้มีเธอ ตอนที่ 12 ซับไทย

Sweet Dreams พันหนึ่งราตรีฝันนี้มีเธอ ตอนที่ 13 ซับไทย

Sweet Dreams พันหนึ่งราตรีฝันนี้มีเธอ ตอนที่ 14 ซับไทย

Sweet Dreams พันหนึ่งราตรีฝันนี้มีเธอ ตอนที่ 15 ซับไทย

Sweet Dreams พันหนึ่งราตรีฝันนี้มีเธอ ตอนที่ 16 ซับไทย

Sweet Dreams พันหนึ่งราตรีฝันนี้มีเธอ ตอนที่ 17 ซับไทย

Sweet Dreams พันหนึ่งราตรีฝันนี้มีเธอ ตอนที่ 18 ซับไทย

Sweet Dreams พันหนึ่งราตรีฝันนี้มีเธอ ตอนที่ 19 ซับไทย

Sweet Dreams พันหนึ่งราตรีฝันนี้มีเธอ ตอนที่ 20 ซับไทย

Sweet Dreams พันหนึ่งราตรีฝันนี้มีเธอ ตอนที่ 21 ซับไทย

Sweet Dreams พันหนึ่งราตรีฝันนี้มีเธอ ตอนที่ 22 ซับไทย

Sweet Dreams พันหนึ่งราตรีฝันนี้มีเธอ ตอนที่ 23 ซับไทย

Sweet Dreams พันหนึ่งราตรีฝันนี้มีเธอ ตอนที่ 24 ซับไทย

Sweet Dreams พันหนึ่งราตรีฝันนี้มีเธอ ตอนที่ 25 ซับไทย

Sweet Dreams พันหนึ่งราตรีฝันนี้มีเธอ ตอนที่ 26 ซับไทย

Sweet Dreams พันหนึ่งราตรีฝันนี้มีเธอ ตอนที่ 27 ซับไทย

Sweet Dreams พันหนึ่งราตรีฝันนี้มีเธอ ตอนที่ 28 ซับไทย

Sweet Dreams พันหนึ่งราตรีฝันนี้มีเธอ ตอนที่ 29 ซับไทย

Sweet Dreams พันหนึ่งราตรีฝันนี้มีเธอ ตอนที่ 30 ซับไทย

Sweet Dreams พันหนึ่งราตรีฝันนี้มีเธอ ตอนที่ 31 ซับไทย

Sweet Dreams พันหนึ่งราตรีฝันนี้มีเธอ ตอนที่ 32 ซับไทย

Sweet Dreams พันหนึ่งราตรีฝันนี้มีเธอ ตอนที่ 33 ซับไทย

Sweet Dreams พันหนึ่งราตรีฝันนี้มีเธอ ตอนที่ 34 ซับไทย

Sweet Dreams พันหนึ่งราตรีฝันนี้มีเธอ ตอนที่ 35 ซับไทย

Sweet Dreams พันหนึ่งราตรีฝันนี้มีเธอ ตอนที่ 36 ซับไทย

Sweet Dreams พันหนึ่งราตรีฝันนี้มีเธอ ตอนที่ 37 ซับไทย

Sweet Dreams พันหนึ่งราตรีฝันนี้มีเธอ ตอนที่ 38 ซับไทย

Sweet Dreams พันหนึ่งราตรีฝันนี้มีเธอ ตอนที่ 39 ซับไทย

Sweet Dreams พันหนึ่งราตรีฝันนี้มีเธอ ตอนที่ 40 ซับไทย

Sweet Dreams พันหนึ่งราตรีฝันนี้มีเธอ ตอนที่ 41 ซับไทย

Sweet Dreams พันหนึ่งราตรีฝันนี้มีเธอ ตอนที่ 42 ซับไทย

Sweet Dreams พันหนึ่งราตรีฝันนี้มีเธอ ตอนที่ 43 ซับไทย

Sweet Dreams พันหนึ่งราตรีฝันนี้มีเธอ ตอนที่ 44 ซับไทย

Sweet Dreams พันหนึ่งราตรีฝันนี้มีเธอ ตอนที่ 45 ซับไทย

Sweet Dreams พันหนึ่งราตรีฝันนี้มีเธอ ตอนที่ 46 ซับไทย

Sweet Dreams พันหนึ่งราตรีฝันนี้มีเธอ ตอนที่ 47 ซับไทย

Sweet Dreams พันหนึ่งราตรีฝันนี้มีเธอ ตอนที่ 48 ซับไทย


Top