Sui Tang Heroes สุยถัง มหาสงครามสองแผ่นดิน ตอนที่ 1-57 พากย์ไทย

Sui Tang Heroes สุยถัง มหาสงครามสองแผ่นดิน ตอนที่ 1-57 พากย์ไทย

หยางเจียน อดีตขุนนางชั้นสูงได้สถาปนาตนเองขึ้นเป็น ฮ่องเต้สุยเหวินตี้ เหตุการณ์ ในราชสำนักเริ่มเกิดความเปลี่ยนแปลงเมื่อหยางหย่ง พระราชโอรสองค์โตลุ่มหลงในสุรานารีจึงถูกปลดออกจากตำแหน่งรัชทายาท และได้มีการแต่งตั้ง หยางกว่างพระราชโอรสองค์รองให้ขึ้นรับตำแหน่งเป็นรัชทายาทแทน Sui Tang Heroes สุยถัง มหาสงครามสองแผ่นดินภายใต้การปกครองของ ฮ่องเต้สุยเหวินตี้ พระองค์ต้องการวบรวมแผ่นดินให้เป็นปึกแผ่น จึงมีรับสั่งให้ หยางกว่าง ออกทำศึกสงครามบุกยึดหัวเมืองต่างๆ ทำให้แผ่นดินร้อนระอุลุกเป็นไฟ


/ ดูออนไลน์และดาวน์โหลด

Sui Tang Heroes สุยถัง มหาสงครามสองแผ่นดิน ตอนที่ 01 พากย์ไทย

Sui Tang Heroes สุยถัง มหาสงครามสองแผ่นดิน ตอนที่ 02 พากย์ไทย

Sui Tang Heroes สุยถัง มหาสงครามสองแผ่นดิน ตอนที่ 03 พากย์ไทย

Sui Tang Heroes สุยถัง มหาสงครามสองแผ่นดิน ตอนที่ 04 พากย์ไทย

Sui Tang Heroes สุยถัง มหาสงครามสองแผ่นดิน ตอนที่ 05 พากย์ไทย

Sui Tang Heroes สุยถัง มหาสงครามสองแผ่นดิน ตอนที่ 06 พากย์ไทย

Sui Tang Heroes สุยถัง มหาสงครามสองแผ่นดิน ตอนที่ 07 พากย์ไทย

Sui Tang Heroes สุยถัง มหาสงครามสองแผ่นดิน ตอนที่ 08 พากย์ไทย

Sui Tang Heroes สุยถัง มหาสงครามสองแผ่นดิน ตอนที่ 09 พากย์ไทย

Sui Tang Heroes สุยถัง มหาสงครามสองแผ่นดิน ตอนที่ 10 พากย์ไทย

Sui Tang Heroes สุยถัง มหาสงครามสองแผ่นดิน ตอนที่ 11 พากย์ไทย

Sui Tang Heroes สุยถัง มหาสงครามสองแผ่นดิน ตอนที่ 12 พากย์ไทย

Sui Tang Heroes สุยถัง มหาสงครามสองแผ่นดิน ตอนที่ 13 พากย์ไทย

Sui Tang Heroes สุยถัง มหาสงครามสองแผ่นดิน ตอนที่ 14 พากย์ไทย

Sui Tang Heroes สุยถัง มหาสงครามสองแผ่นดิน ตอนที่ 15 พากย์ไทย

Sui Tang Heroes สุยถัง มหาสงครามสองแผ่นดิน ตอนที่ 16 พากย์ไทย

Sui Tang Heroes สุยถัง มหาสงครามสองแผ่นดิน ตอนที่ 17 พากย์ไทย

Sui Tang Heroes สุยถัง มหาสงครามสองแผ่นดิน ตอนที่ 18 พากย์ไทย

Sui Tang Heroes สุยถัง มหาสงครามสองแผ่นดิน ตอนที่ 19 พากย์ไทย

Sui Tang Heroes สุยถัง มหาสงครามสองแผ่นดิน ตอนที่ 20 พากย์ไทย

Sui Tang Heroes สุยถัง มหาสงครามสองแผ่นดิน ตอนที่ 21 พากย์ไทย

Sui Tang Heroes สุยถัง มหาสงครามสองแผ่นดิน ตอนที่ 22 พากย์ไทย

Sui Tang Heroes สุยถัง มหาสงครามสองแผ่นดิน ตอนที่ 23 พากย์ไทย

Sui Tang Heroes สุยถัง มหาสงครามสองแผ่นดิน ตอนที่ 24 พากย์ไทย

Sui Tang Heroes สุยถัง มหาสงครามสองแผ่นดิน ตอนที่ 25 พากย์ไทย

Sui Tang Heroes สุยถัง มหาสงครามสองแผ่นดิน ตอนที่ 26 พากย์ไทย

Sui Tang Heroes สุยถัง มหาสงครามสองแผ่นดิน ตอนที่ 27 พากย์ไทย

Sui Tang Heroes สุยถัง มหาสงครามสองแผ่นดิน ตอนที่ 28 พากย์ไทย

Sui Tang Heroes สุยถัง มหาสงครามสองแผ่นดิน ตอนที่ 29 พากย์ไทย

Sui Tang Heroes สุยถัง มหาสงครามสองแผ่นดิน ตอนที่ 30 พากย์ไทย

Sui Tang Heroes สุยถัง มหาสงครามสองแผ่นดิน ตอนที่ 31 พากย์ไทย

Sui Tang Heroes สุยถัง มหาสงครามสองแผ่นดิน ตอนที่ 32 พากย์ไทย

Sui Tang Heroes สุยถัง มหาสงครามสองแผ่นดิน ตอนที่ 33 พากย์ไทย

Sui Tang Heroes สุยถัง มหาสงครามสองแผ่นดิน ตอนที่ 34 พากย์ไทย

Sui Tang Heroes สุยถัง มหาสงครามสองแผ่นดิน ตอนที่ 35 พากย์ไทย

Sui Tang Heroes สุยถัง มหาสงครามสองแผ่นดิน ตอนที่ 36 พากย์ไทย

Sui Tang Heroes สุยถัง มหาสงครามสองแผ่นดิน ตอนที่ 37 พากย์ไทย

Sui Tang Heroes สุยถัง มหาสงครามสองแผ่นดิน ตอนที่ 38 พากย์ไทย

Sui Tang Heroes สุยถัง มหาสงครามสองแผ่นดิน ตอนที่ 39 พากย์ไทย

Sui Tang Heroes สุยถัง มหาสงครามสองแผ่นดิน ตอนที่ 40 พากย์ไทย

Sui Tang Heroes สุยถัง มหาสงครามสองแผ่นดิน ตอนที่ 41 พากย์ไทย

Sui Tang Heroes สุยถัง มหาสงครามสองแผ่นดิน ตอนที่ 42 พากย์ไทย

Sui Tang Heroes สุยถัง มหาสงครามสองแผ่นดิน ตอนที่ 43 พากย์ไทย

Sui Tang Heroes สุยถัง มหาสงครามสองแผ่นดิน ตอนที่ 44 พากย์ไทย

Sui Tang Heroes สุยถัง มหาสงครามสองแผ่นดิน ตอนที่ 45 พากย์ไทย

Sui Tang Heroes สุยถัง มหาสงครามสองแผ่นดิน ตอนที่ 46 พากย์ไทย

Sui Tang Heroes สุยถัง มหาสงครามสองแผ่นดิน ตอนที่ 47 พากย์ไทย

Sui Tang Heroes สุยถัง มหาสงครามสองแผ่นดิน ตอนที่ 48 พากย์ไทย

Sui Tang Heroes สุยถัง มหาสงครามสองแผ่นดิน ตอนที่ 49 พากย์ไทย

Sui Tang Heroes สุยถัง มหาสงครามสองแผ่นดิน ตอนที่ 50 พากย์ไทย

Sui Tang Heroes สุยถัง มหาสงครามสองแผ่นดิน ตอนที่ 51 พากย์ไทย

Sui Tang Heroes สุยถัง มหาสงครามสองแผ่นดิน ตอนที่ 52 พากย์ไทย

Sui Tang Heroes สุยถัง มหาสงครามสองแผ่นดิน ตอนที่ 53 พากย์ไทย

Sui Tang Heroes สุยถัง มหาสงครามสองแผ่นดิน ตอนที่ 54 พากย์ไทย

Sui Tang Heroes สุยถัง มหาสงครามสองแผ่นดิน ตอนที่ 55 พากย์ไทย

Sui Tang Heroes สุยถัง มหาสงครามสองแผ่นดิน ตอนที่ 56 พากย์ไทย


Top