Storm in a Cocoon ปริศนาลับในรังไหม ตอนที่ 1-32 พากย์ไทย

Storm in a Cocoon ปริศนาลับในรังไหม ตอนที่ 1-32 พากย์ไทย

พันเจียหยาง นายแพทย์ทหารหนุ่มผู้ทำงานในสนามรบได้เดินทางกลับบ้านเกิด เพื่อมาเยี่ยมเยียนครอบครัวที่เป็นเจ้าของโรงงานทอผ้าขนาดใหญ่ในกวางตุ้ง แต่กลับต้องมาพบคดีการเสียชีวิตอย่างเป็นปริศนาของพี่รอง เจียหยางจึงร่วมมือกับ ผังปิงปิง คนงานหญิงคนสนิทของพี่รองเพื่อสืบหาตัวฆาตกร ที่อาจจะเป็นคนในตระกูลของตัวเอง


/ ดูออนไลน์และดาวน์โหลด

Storm in a Cocoon ปริศนาลับในรังไหม ตอนที่ 01 พากย์ไทย

Storm in a Cocoon ปริศนาลับในรังไหม ตอนที่ 02 พากย์ไทย

Storm in a Cocoon ปริศนาลับในรังไหม ตอนที่ 03 พากย์ไทย

Storm in a Cocoon ปริศนาลับในรังไหม ตอนที่ 04 พากย์ไทย

Storm in a Cocoon ปริศนาลับในรังไหม ตอนที่ 05 พากย์ไทย

Storm in a Cocoon ปริศนาลับในรังไหม ตอนที่ 06 พากย์ไทย

Storm in a Cocoon ปริศนาลับในรังไหม ตอนที่ 07 พากย์ไทย

Storm in a Cocoon ปริศนาลับในรังไหม ตอนที่ 08 พากย์ไทย

Storm in a Cocoon ปริศนาลับในรังไหม ตอนที่ 09 พากย์ไทย

Storm in a Cocoon ปริศนาลับในรังไหม ตอนที่ 10 พากย์ไทย

Storm in a Cocoon ปริศนาลับในรังไหม ตอนที่ 11 พากย์ไทย

Storm in a Cocoon ปริศนาลับในรังไหม ตอนที่ 12 พากย์ไทย

Storm in a Cocoon ปริศนาลับในรังไหม ตอนที่ 13 พากย์ไทย

Storm in a Cocoon ปริศนาลับในรังไหม ตอนที่ 14 พากย์ไทย

Storm in a Cocoon ปริศนาลับในรังไหม ตอนที่ 15 พากย์ไทย

Storm in a Cocoon ปริศนาลับในรังไหม ตอนที่ 16 พากย์ไทย

Storm in a Cocoon ปริศนาลับในรังไหม ตอนที่ 17 พากย์ไทย

Storm in a Cocoon ปริศนาลับในรังไหม ตอนที่ 18 พากย์ไทย

Storm in a Cocoon ปริศนาลับในรังไหม ตอนที่ 19 พากย์ไทย

Storm in a Cocoon ปริศนาลับในรังไหม ตอนที่ 20 พากย์ไทย

Storm in a Cocoon ปริศนาลับในรังไหม ตอนที่ 21 พากย์ไทย

Storm in a Cocoon ปริศนาลับในรังไหม ตอนที่ 22 พากย์ไทย

Storm in a Cocoon ปริศนาลับในรังไหม ตอนที่ 23 พากย์ไทย

Storm in a Cocoon ปริศนาลับในรังไหม ตอนที่ 24 พากย์ไทย

Storm in a Cocoon ปริศนาลับในรังไหม ตอนที่ 25 พากย์ไทย

Storm in a Cocoon ปริศนาลับในรังไหม ตอนที่ 26 พากย์ไทย

Storm in a Cocoon ปริศนาลับในรังไหม ตอนที่ 27 พากย์ไทย

Storm in a Cocoon ปริศนาลับในรังไหม ตอนที่ 28 พากย์ไทย

Storm in a Cocoon ปริศนาลับในรังไหม ตอนที่ 29 พากย์ไทย

Storm in a Cocoon ปริศนาลับในรังไหม ตอนที่ 30 พากย์ไทย

Storm in a Cocoon ปริศนาลับในรังไหม ตอนที่ 31+32 พากย์ไทย


Top