Spotlight เกมรัก คนหัวใจข่าว ตอนที่ 1-16 ซับไทย

Spotlight เกมรัก คนหัวใจข่าว ตอนที่ 1-16 ซับไทย

โอแทซุคเป็นผู้ประกาศข่าวที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเองและเขายังเป็นหัวหน้าผู้ประกาศข่าวสำหรับข่าวสังคม แทซุคเป็นคนที่ไม่เคยย่อท้อต่ออุปสรรคจนกว่าจะได้รู้ความจริง อย่างไรก็ตามเพราะว่าอุปนิสัยของเขาจึงมักจะทำให้เขามีเรื่องขัดแย้งกับผู้ร่วมทีมของเขาเสมอ


/ ดูออนไลน์และดาวน์โหลด

Spotlight เกมรัก คนหัวใจข่าว ตอนที่ 01 ซับไทย

Spotlight เกมรัก คนหัวใจข่าว ตอนที่ 02 ซับไทย

Spotlight เกมรัก คนหัวใจข่าว ตอนที่ 03 ซับไทย

Spotlight เกมรัก คนหัวใจข่าว ตอนที่ 04 ซับไทย

Spotlight เกมรัก คนหัวใจข่าว ตอนที่ 05 ซับไทย

Spotlight เกมรัก คนหัวใจข่าว ตอนที่ 06 ซับไทย

Spotlight เกมรัก คนหัวใจข่าว ตอนที่ 07 ซับไทย

Spotlight เกมรัก คนหัวใจข่าว ตอนที่ 08 ซับไทย

Spotlight เกมรัก คนหัวใจข่าว ตอนที่ 09 ซับไทย

Spotlight เกมรัก คนหัวใจข่าว ตอนที่ 10 ซับไทย

Spotlight เกมรัก คนหัวใจข่าว ตอนที่ 11 ซับไทย

Spotlight เกมรัก คนหัวใจข่าว ตอนที่ 12 ซับไทย

Spotlight เกมรัก คนหัวใจข่าว ตอนที่ 13 ซับไทย

Spotlight เกมรัก คนหัวใจข่าว ตอนที่ 14 ซับไทย

Spotlight เกมรัก คนหัวใจข่าว ตอนที่ 15 ซับไทย

Spotlight เกมรัก คนหัวใจข่าว ตอนที่ 16 ซับไทย


Top