Spirit Of The Sword ฤทธิ์ดาบสุริยะมหากาฬ พากย์ไทย Ep.1-40 (จบ)

Spirit Of The Sword ฤทธิ์ดาบสุริยะมหากาฬ พากย์ไทย Ep.1-40 (จบ)

กาลเวลาผ่านไป สรรพสิ่งเปลี่ยนแปลง ซันเย่ต้าฉางลูกชายของฮั่วเฟยเถิงเจ้าสำนักอินทรีย์เทพซึ่งอยู่นอกด่านนั้นได้เดินทางกลับดินแดนจงหยวนตามคำสั่งเสียอาจารย์ที่ให้ไว้ก่อนที่จากโลกนี้ไป ที่เมืองจี้หนัน ต้าฉางนัดประลองกับไป๋ซันคง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ไม่สามารถเปิดเผยให้ผู้ใดล่วงรู้ได้ ไป๋ซันคงจึงซ้อนแผนโดยใช้การประลองกับต้าฉางแสร้งทำเป็นตาย


/ ดูออนไลน์และดาวน์โหลด

Spirit Of The Sword ฤทธิ์ดาบสุริยะมหากาฬ ตอนที่ 01 พากย์ไทย

Spirit Of The Sword ฤทธิ์ดาบสุริยะมหากาฬ ตอนที่ 02 พากย์ไทย

Spirit Of The Sword ฤทธิ์ดาบสุริยะมหากาฬ ตอนที่ 03 พากย์ไทย

Spirit Of The Sword ฤทธิ์ดาบสุริยะมหากาฬ ตอนที่ 04 พากย์ไทย

Spirit Of The Sword ฤทธิ์ดาบสุริยะมหากาฬ ตอนที่ 05 พากย์ไทย

Spirit Of The Sword ฤทธิ์ดาบสุริยะมหากาฬ ตอนที่ 06 พากย์ไทย

Spirit Of The Sword ฤทธิ์ดาบสุริยะมหากาฬ ตอนที่ 07 พากย์ไทย

Spirit Of The Sword ฤทธิ์ดาบสุริยะมหากาฬ ตอนที่ 08 พากย์ไทย

Spirit Of The Sword ฤทธิ์ดาบสุริยะมหากาฬ ตอนที่ 09 พากย์ไทย

Spirit Of The Sword ฤทธิ์ดาบสุริยะมหากาฬ ตอนที่ 10 พากย์ไทย

Spirit Of The Sword ฤทธิ์ดาบสุริยะมหากาฬ ตอนที่ 11 พากย์ไทย

Spirit Of The Sword ฤทธิ์ดาบสุริยะมหากาฬ ตอนที่ 12 พากย์ไทย

Spirit Of The Sword ฤทธิ์ดาบสุริยะมหากาฬ ตอนที่ 13 พากย์ไทย

Spirit Of The Sword ฤทธิ์ดาบสุริยะมหากาฬ ตอนที่ 14 พากย์ไทย

Spirit Of The Sword ฤทธิ์ดาบสุริยะมหากาฬ ตอนที่ 15 พากย์ไทย

Spirit Of The Sword ฤทธิ์ดาบสุริยะมหากาฬ ตอนที่ 16 พากย์ไทย

Spirit Of The Sword ฤทธิ์ดาบสุริยะมหากาฬ ตอนที่ 17 พากย์ไทย

Spirit Of The Sword ฤทธิ์ดาบสุริยะมหากาฬ ตอนที่ 18 พากย์ไทย

Spirit Of The Sword ฤทธิ์ดาบสุริยะมหากาฬ ตอนที่ 19 พากย์ไทย

Spirit Of The Sword ฤทธิ์ดาบสุริยะมหากาฬ ตอนที่ 20 พากย์ไทย

Spirit Of The Sword ฤทธิ์ดาบสุริยะมหากาฬ ตอนที่ 21 พากย์ไทย

Spirit Of The Sword ฤทธิ์ดาบสุริยะมหากาฬ ตอนที่ 22 พากย์ไทย

Spirit Of The Sword ฤทธิ์ดาบสุริยะมหากาฬ ตอนที่ 23 พากย์ไทย

Spirit Of The Sword ฤทธิ์ดาบสุริยะมหากาฬ ตอนที่ 24 พากย์ไทย

Spirit Of The Sword ฤทธิ์ดาบสุริยะมหากาฬ ตอนที่ 25 พากย์ไทย

Spirit Of The Sword ฤทธิ์ดาบสุริยะมหากาฬ ตอนที่ 26 พากย์ไทย

Spirit Of The Sword ฤทธิ์ดาบสุริยะมหากาฬ ตอนที่ 27 พากย์ไทย

Spirit Of The Sword ฤทธิ์ดาบสุริยะมหากาฬ ตอนที่ 28 พากย์ไทย

Spirit Of The Sword ฤทธิ์ดาบสุริยะมหากาฬ ตอนที่ 29 พากย์ไทย

Spirit Of The Sword ฤทธิ์ดาบสุริยะมหากาฬ ตอนที่ 30 พากย์ไทย

Spirit Of The Sword ฤทธิ์ดาบสุริยะมหากาฬ ตอนที่ 31 พากย์ไทย

Spirit Of The Sword ฤทธิ์ดาบสุริยะมหากาฬ ตอนที่ 32 พากย์ไทย

Spirit Of The Sword ฤทธิ์ดาบสุริยะมหากาฬ ตอนที่ 33 พากย์ไทย

Spirit Of The Sword ฤทธิ์ดาบสุริยะมหากาฬ ตอนที่ 34 พากย์ไทย

Spirit Of The Sword ฤทธิ์ดาบสุริยะมหากาฬ ตอนที่ 35 พากย์ไทย

Spirit Of The Sword ฤทธิ์ดาบสุริยะมหากาฬ ตอนที่ 36 พากย์ไทย

Spirit Of The Sword ฤทธิ์ดาบสุริยะมหากาฬ ตอนที่ 37 พากย์ไทย

Spirit Of The Sword ฤทธิ์ดาบสุริยะมหากาฬ ตอนที่ 38 พากย์ไทย

Spirit Of The Sword ฤทธิ์ดาบสุริยะมหากาฬ ตอนที่ 39 พากย์ไทย

Spirit Of The Sword ฤทธิ์ดาบสุริยะมหากาฬ ตอนที่ 40 พากย์ไทย


Top