Sister Gan Nineteen ประกาศิตนางมาร ตอนที่ 1-36 พากย์ไทย

Sister Gan Nineteen ประกาศิตนางมาร ตอนที่ 1-36 พากย์ไทย

เรื่องราวเกิดขึ้นตอนต้นราชวงศ์หมิงเมื่อ ‘สุ่ยหงเส่า’ บุกเข้ามาที่ ‘สำนักเย่หยางเหมิน’ เพื่อพบกับ ‘เสี่ยนปิง’ คนรักที่ได้ทอดทิ้งและถอนหมั้นกับนางไป แต่กลับกลายเป็นว่านางได้เข้ามาช่วย ‘ฟางเอ๋อ’ ลูกสาวของเจ้าสำนักผู้พี่ให้รอดพ้นจากการตาย ด้วยการอาสาไปหายาจากหมอแซ่อู๋ ในขณะที่นางไปถึงที่นั่นกลับพบว่าหมอแซ่อู๋นอกจากจะมียาแล้ว ยังมีคัมภีร์ที่จอมยุทธ์จากหลายสำนักต้องการ สุ่ยหงเส่าได้คัมภีร์เล่มนั้นมาด้วยความไม่ตั้งใจ ทำให้เมื่อนางกลับไปถึงสำนักพร้อมยาและคัมภีร์ นางถูกจอมยุทธ์ในชุดดำลอบทำร้าย สุ่ยหงเส่าจัดการสังหารคนที่นางคิดว่าเป็นไส้ศึก ทำให้นางและเสี่ยนปิงต้องจบความรักลง ต่อมาสุ่ยหงเส่าถูกล่อลวงเข้าในถ้ำโดย ‘พี่ห้า ฟางจนซิ่ว’ นางถูกไฟครอกจนหน้าเสียโฉมไปหนึ่งข้าง ทำให้นางคับแค้นใจเป็นอย่างมาก เมื่อนางรอดตายมาได้จึงวางแผนไปลักพาตัวฟางเอ๋อมาเลี้ยง และสอนวรยุทธ์ให้จนเก่งกาจ เพื่อที่จะใช้เป็นหมากในการแก้แค้นชายคนที่นางเคยรัก และสำนักของเขาให้ย่อยยับไม่มีชิ้นดี


/ ดูออนไลน์และดาวน์โหลด

Sister Gan Nineteen ประกาศิตนางมาร ตอนที่ 01 พากย์ไทย

Sister Gan Nineteen ประกาศิตนางมาร ตอนที่ 02 พากย์ไทย

Sister Gan Nineteen ประกาศิตนางมาร ตอนที่ 03 พากย์ไทย

Sister Gan Nineteen ประกาศิตนางมาร ตอนที่ 04 พากย์ไทย

Sister Gan Nineteen ประกาศิตนางมาร ตอนที่ 05 พากย์ไทย

Sister Gan Nineteen ประกาศิตนางมาร ตอนที่ 06 พากย์ไทย

Sister Gan Nineteen ประกาศิตนางมาร ตอนที่ 07 พากย์ไทย

Sister Gan Nineteen ประกาศิตนางมาร ตอนที่ 08 พากย์ไทย

Sister Gan Nineteen ประกาศิตนางมาร ตอนที่ 09 พากย์ไทย

Sister Gan Nineteen ประกาศิตนางมาร ตอนที่ 10 พากย์ไทย

Sister Gan Nineteen ประกาศิตนางมาร ตอนที่ 11 พากย์ไทย

Sister Gan Nineteen ประกาศิตนางมาร ตอนที่ 12 พากย์ไทย

Sister Gan Nineteen ประกาศิตนางมาร ตอนที่ 13 พากย์ไทย

Sister Gan Nineteen ประกาศิตนางมาร ตอนที่ 14 พากย์ไทย

Sister Gan Nineteen ประกาศิตนางมาร ตอนที่ 15 พากย์ไทย

Sister Gan Nineteen ประกาศิตนางมาร ตอนที่ 16 พากย์ไทย

Sister Gan Nineteen ประกาศิตนางมาร ตอนที่ 17 พากย์ไทย

Sister Gan Nineteen ประกาศิตนางมาร ตอนที่ 18 พากย์ไทย

Sister Gan Nineteen ประกาศิตนางมาร ตอนที่ 18 พากย์ไทย

Sister Gan Nineteen ประกาศิตนางมาร ตอนที่ 19 พากย์ไทย

Sister Gan Nineteen ประกาศิตนางมาร ตอนที่ 20 พากย์ไทย

Sister Gan Nineteen ประกาศิตนางมาร ตอนที่ 21 พากย์ไทย

Sister Gan Nineteen ประกาศิตนางมาร ตอนที่ 22 พากย์ไทย

Sister Gan Nineteen ประกาศิตนางมาร ตอนที่ 23 พากย์ไทย

Sister Gan Nineteen ประกาศิตนางมาร ตอนที่ 24 พากย์ไทย

Sister Gan Nineteen ประกาศิตนางมาร ตอนที่ 25 พากย์ไทย

Sister Gan Nineteen ประกาศิตนางมาร ตอนที่ 26 พากย์ไทย

Sister Gan Nineteen ประกาศิตนางมาร ตอนที่ 27 พากย์ไทย

Sister Gan Nineteen ประกาศิตนางมาร ตอนที่ 28 พากย์ไทย

Sister Gan Nineteen ประกาศิตนางมาร ตอนที่ 29 พากย์ไทย

Sister Gan Nineteen ประกาศิตนางมาร ตอนที่ 30 พากย์ไทย

Sister Gan Nineteen ประกาศิตนางมาร ตอนที่ 31 พากย์ไทย

Sister Gan Nineteen ประกาศิตนางมาร ตอนที่ 32 พากย์ไทย

Sister Gan Nineteen ประกาศิตนางมาร ตอนที่ 33 พากย์ไทย

Sister Gan Nineteen ประกาศิตนางมาร ตอนที่ 34 พากย์ไทย

Sister Gan Nineteen ประกาศิตนางมาร ตอนที่ 35 พากย์ไทย

Sister Gan Nineteen ประกาศิตนางมาร ตอนที่ 36 พากย์ไทย


Top