Secrets of Three Kingdoms ตำนานลับสามก๊ก ตอนที่ 1-54 พากย์ไทย

Secrets of Three Kingdoms ตำนานลับสามก๊ก ตอนที่ 1-54 พากย์ไทย

ละครมีฉากในช่วงปลายราชวงศ์ฮั่นตะวันออกของจีน อองบีหยิน พระสนมในพระเจ้าเลนเต้ได้ให้กำเนิดบุตรชายฝาแฝดคือเล่าเหียบ และเล่าผิง แต่ไม่นานหลังจากนั้นอองบีหยินก็ถูกวางยาพิษสังหารโดยพระมเหสีโฮเฮาที่มีความริษยาอองบีหยิน เล่าเหียบได้รับการเลี้ยงดูโดยพระพันปีตังไทฮอซึ่งเป็นพระอัยกี ภายหลังได้ขึ้นเป็นจักรพรรดิ (ขึ้นเป็นพระเจ้าเหี้ยนเต้) ส่วนเล่าผิงได้ถูกพาออกไปนอกวังอย่างลับ ๆ และได้รับการเลี้ยงดูอย่างสามัญชน
สิบแปดปีต่อมา เกิดความวุ่นวายไปทั่วแผ่นดินจีนเมื่อหลายขุนศึกได้รบรากันเพื่อช่วงชิงอำนาจและดินแดน พระเจ้าเหี้ยนเต้กลายเป็นจักรรพรรดิหุ่นเชิดภายใต้การควบคุมของโจโฉขุนศึกผู้ทรงอิทธิพล ในระหว่างนั้นพระเจ้าเหี้ยนได้ทรงทราบว่าพระองค์มีพระอนุชาฝาแฝดคือเล่าผิง จึงทรงมีรับสั่งเรียกเล่าผิงเข้าวังเพื่อช่วยเหลือพระองค์กอบกู้ราชวงศ์ฮั่นไม่ให้ล่มสลาย ตลอดหลายปีมานี้ เล่าผิงเติบโดขึ้นพร้อมกับสุมาอี้ และไม่เคยทราบเรื่องชาติกำเนิดที่แท้จริงของตนมาก่อน


/ ดูออนไลน์และดาวน์โหลด

Secrets of Three Kingdoms ตำนานลับสามก๊ก ตอนที่ 01 พากย์ไทย

Secrets of Three Kingdoms ตำนานลับสามก๊ก ตอนที่ 02 พากย์ไทย

Secrets of Three Kingdoms ตำนานลับสามก๊ก ตอนที่ 03 พากย์ไทย

Secrets of Three Kingdoms ตำนานลับสามก๊ก ตอนที่ 04 พากย์ไทย

Secrets of Three Kingdoms ตำนานลับสามก๊ก ตอนที่ 05 พากย์ไทย

Secrets of Three Kingdoms ตำนานลับสามก๊ก ตอนที่ 06 พากย์ไทย

Secrets of Three Kingdoms ตำนานลับสามก๊ก ตอนที่ 07 พากย์ไทย

Secrets of Three Kingdoms ตำนานลับสามก๊ก ตอนที่ 08 พากย์ไทย

Secrets of Three Kingdoms ตำนานลับสามก๊ก ตอนที่ 09 พากย์ไทย

Secrets of Three Kingdoms ตำนานลับสามก๊ก ตอนที่ 10 พากย์ไทย

Secrets of Three Kingdoms ตำนานลับสามก๊ก ตอนที่ 11 พากย์ไทย

Secrets of Three Kingdoms ตำนานลับสามก๊ก ตอนที่ 12 พากย์ไทย

Secrets of Three Kingdoms ตำนานลับสามก๊ก ตอนที่ 13 พากย์ไทย

Secrets of Three Kingdoms ตำนานลับสามก๊ก ตอนที่ 14 พากย์ไทย

Secrets of Three Kingdoms ตำนานลับสามก๊ก ตอนที่ 15 พากย์ไทย

Secrets of Three Kingdoms ตำนานลับสามก๊ก ตอนที่ 16 พากย์ไทย

Secrets of Three Kingdoms ตำนานลับสามก๊ก ตอนที่ 17 พากย์ไทย

Secrets of Three Kingdoms ตำนานลับสามก๊ก ตอนที่ 18 พากย์ไทย

Secrets of Three Kingdoms ตำนานลับสามก๊ก ตอนที่ 19 พากย์ไทย

Secrets of Three Kingdoms ตำนานลับสามก๊ก ตอนที่ 20 พากย์ไทย

Secrets of Three Kingdoms ตำนานลับสามก๊ก ตอนที่ 21 พากย์ไทย

Secrets of Three Kingdoms ตำนานลับสามก๊ก ตอนที่ 22 พากย์ไทย

Secrets of Three Kingdoms ตำนานลับสามก๊ก ตอนที่ 23 พากย์ไทย

Secrets of Three Kingdoms ตำนานลับสามก๊ก ตอนที่ 24 พากย์ไทย

Secrets of Three Kingdoms ตำนานลับสามก๊ก ตอนที่ 25 พากย์ไทย

Secrets of Three Kingdoms ตำนานลับสามก๊ก ตอนที่ 26 พากย์ไทย

Secrets of Three Kingdoms ตำนานลับสามก๊ก ตอนที่ 27 พากย์ไทย

Secrets of Three Kingdoms ตำนานลับสามก๊ก ตอนที่ 28 พากย์ไทย

Secrets of Three Kingdoms ตำนานลับสามก๊ก ตอนที่ 29 พากย์ไทย

Secrets of Three Kingdoms ตำนานลับสามก๊ก ตอนที่ 30 พากย์ไทย

Secrets of Three Kingdoms ตำนานลับสามก๊ก ตอนที่ 31 พากย์ไทย

Secrets of Three Kingdoms ตำนานลับสามก๊ก ตอนที่ 32 พากย์ไทย

Secrets of Three Kingdoms ตำนานลับสามก๊ก ตอนที่ 33 พากย์ไทย

Secrets of Three Kingdoms ตำนานลับสามก๊ก ตอนที่ 34 พากย์ไทย

Secrets of Three Kingdoms ตำนานลับสามก๊ก ตอนที่ 35 พากย์ไทย

Secrets of Three Kingdoms ตำนานลับสามก๊ก ตอนที่ 36 พากย์ไทย

Secrets of Three Kingdoms ตำนานลับสามก๊ก ตอนที่ 37 พากย์ไทย

Secrets of Three Kingdoms ตำนานลับสามก๊ก ตอนที่ 38 พากย์ไทย

Secrets of Three Kingdoms ตำนานลับสามก๊ก ตอนที่ 39 พากย์ไทย

Secrets of Three Kingdoms ตำนานลับสามก๊ก ตอนที่ 40 พากย์ไทย

Secrets of Three Kingdoms ตำนานลับสามก๊ก ตอนที่ 41 พากย์ไทย

Secrets of Three Kingdoms ตำนานลับสามก๊ก ตอนที่ 42 พากย์ไทย

Secrets of Three Kingdoms ตำนานลับสามก๊ก ตอนที่ 43 พากย์ไทย

Secrets of Three Kingdoms ตำนานลับสามก๊ก ตอนที่ 44 พากย์ไทย

Secrets of Three Kingdoms ตำนานลับสามก๊ก ตอนที่ 45 พากย์ไทย

Secrets of Three Kingdoms ตำนานลับสามก๊ก ตอนที่ 46 พากย์ไทย

Secrets of Three Kingdoms ตำนานลับสามก๊ก ตอนที่ 47 พากย์ไทย

Secrets of Three Kingdoms ตำนานลับสามก๊ก ตอนที่ 48 พากย์ไทย

Secrets of Three Kingdoms ตำนานลับสามก๊ก ตอนที่ 49 พากย์ไทย

Secrets of Three Kingdoms ตำนานลับสามก๊ก ตอนที่ 50 พากย์ไทย

Secrets of Three Kingdoms ตำนานลับสามก๊ก ตอนที่ 51 พากย์ไทย

Secrets of Three Kingdoms ตำนานลับสามก๊ก ตอนที่ 52 พากย์ไทย

Secrets of Three Kingdoms ตำนานลับสามก๊ก ตอนที่ 53 พากย์ไทย

Secrets of Three Kingdoms ตำนานลับสามก๊ก ตอนที่ 54 พากย์ไทย


Top