Second Time Twenty Years Old (2015) ย้อนเวลารักหวานเมื่อวันวาน ตอนที่ 1-16 ซับไทย

Second Time Twenty Years Old (2015) ย้อนเวลารักหวานเมื่อวันวาน ตอนที่ 1-16 ซับไทย

ฮาโนรา อายุ 36 ปี ใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักเต้นในโรงเรียนมัธยม แต่เธอได้พบกับสามีของเธอคิมวูชอลเมื่อเธออายุ 19 ปี และเธอท้องทำให้เธอต้องละทิ้งความฝันและเดินทางไปเยอรมันกับแฟนของเธอ ตลอดเวลาที่ผ่านมาเธอมุ่งเน้นไปที่การดูแลของครอบครัวของเธอและล้มเลิกความฝัน ในความหวังของการเป็นภรรยาของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยและแม่ของมินซู 20ปีต่อมาสามีของเธอพยายามทำสัญญาเพื่อหย่าขาดจากเธอ เธอจึงมุ่งมั่นที่จะเข้าวิทยาลัยและต้องมาเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยเดียวกับลูกชายของเธอเอง


/ ดูออนไลน์และดาวน์โหลด

Second Time Twenty Years Old (2015) ย้อนเวลารักหวานเมื่อวันวาน ตอนที่ 01 ซับไทย

Second Time Twenty Years Old (2015) ย้อนเวลารักหวานเมื่อวันวาน ตอนที่ 02 ซับไทย

Second Time Twenty Years Old (2015) ย้อนเวลารักหวานเมื่อวันวาน ตอนที่ 03 ซับไทย

Second Time Twenty Years Old (2015) ย้อนเวลารักหวานเมื่อวันวาน ตอนที่ 04 ซับไทย

Second Time Twenty Years Old (2015) ย้อนเวลารักหวานเมื่อวันวาน ตอนที่ 05 ซับไทย

Second Time Twenty Years Old (2015) ย้อนเวลารักหวานเมื่อวันวาน ตอนที่ 06 ซับไทย

Second Time Twenty Years Old (2015) ย้อนเวลารักหวานเมื่อวันวาน ตอนที่ 07 ซับไทย

Second Time Twenty Years Old (2015) ย้อนเวลารักหวานเมื่อวันวาน ตอนที่ 08 ซับไทย

Second Time Twenty Years Old (2015) ย้อนเวลารักหวานเมื่อวันวาน ตอนที่ 09 ซับไทย

Second Time Twenty Years Old (2015) ย้อนเวลารักหวานเมื่อวันวาน ตอนที่ 10 ซับไทย

Second Time Twenty Years Old (2015) ย้อนเวลารักหวานเมื่อวันวาน ตอนที่ 11 ซับไทย

Second Time Twenty Years Old (2015) ย้อนเวลารักหวานเมื่อวันวาน ตอนที่ 12 ซับไทย

Second Time Twenty Years Old (2015) ย้อนเวลารักหวานเมื่อวันวาน ตอนที่ 13 ซับไทย

Second Time Twenty Years Old (2015) ย้อนเวลารักหวานเมื่อวันวาน ตอนที่ 14 ซับไทย

Second Time Twenty Years Old (2015) ย้อนเวลารักหวานเมื่อวันวาน ตอนที่ 15 ซับไทย

Second Time Twenty Years Old (2015) ย้อนเวลารักหวานเมื่อวันวาน ตอนที่ 16 ซับไทย


Top