Rookie Historian Goo Hae Ryung (2019) ตอนที่ 1-40 ซับไทย

Rookie Historian Goo Hae Ryung (2019) ตอนที่ 1-40 ซับไทย

เรื่องราวเกิดขึ้นในช่วงต้นศตวรรษที่ 19 กูแฮรยองเป็นนักประวัติศาสตร์หญิง ในช่วงเวลานั้นสตรีเขียนประวัติศาสตร์ไม่เป็นที่ยอมรับ เนื่องจากแนวคิดของขงจื๊อที่หยั่งรากลึกในโชซอน  เธอพยายามก้าวผ่านความไม่เท่าเทียมจุดนี้ไปให้ได้ เธอต้องการเป็นนักประวัติศาสตร์อย่างที่เธอฝันและทำให้โลกรู้ว่าทุกคนล้วนเท่าเทียมกัน จึงได้เข้าไปพัวพันกับองค์ชายอีริม ผู้เก็บซ่อนความลับของตัวเองเอาไว้ cr.kseries


/ ดูออนไลน์และดาวน์โหลด

Rookie Historian Goo Hae Ryung (2019) ตอนที่ 01+02 ซับไทย

Rookie Historian Goo Hae Ryung (2019) ตอนที่ 03+04 ซับไทย

Rookie Historian Goo Hae Ryung (2019) ตอนที่ 05+06 ซับไทย

Rookie Historian Goo Hae Ryung (2019) ตอนที่ 07+08 ซับไทย

Rookie Historian Goo Hae Ryung (2019) ตอนที่ 09+10 ซับไทย

Rookie Historian Goo Hae Ryung (2019) ตอนที่ 11+12 ซับไทย

Rookie Historian Goo Hae Ryung (2019) ตอนที่ 13+14 ซับไทย

Rookie Historian Goo Hae Ryung (2019) ตอนที่ 15+16 ซับไทย

Rookie Historian Goo Hae Ryung (2019) ตอนที่ 17+18 ซับไทย

Rookie Historian Goo Hae Ryung (2019) ตอนที่ 19+20 ซับไทย

Rookie Historian Goo Hae Ryung (2019) ตอนที่ 21+22 ซับไทย

Rookie Historian Goo Hae Ryung (2019) ตอนที่ 23+24 ซับไทย

Rookie Historian Goo Hae Ryung (2019) ตอนที่ 25+26 ซับไทย

Rookie Historian Goo Hae Ryung (2019) ตอนที่ 27+28 ซับไทย

Rookie Historian Goo Hae Ryung (2019) ตอนที่ 29+30 ซับไทย

Rookie Historian Goo Hae Ryung (2019) ตอนที่ 31+32 ซับไทย

Rookie Historian Goo Hae Ryung (2019) ตอนที่ 33+34 ซับไทย

Rookie Historian Goo Hae Ryung (2019) ตอนที่ 35+36 ซับไทย

Rookie Historian Goo Hae Ryung (2019) ตอนที่ 37+38 ซับไทย

Rookie Historian Goo Hae Ryung (2019) ตอนที่ 39+40 ซับไทย


Top