Rebel Hong Gil Dong ฮงกิลดง วีรบุรุษแห่งโชซอน ตอนที่ 1-32 พากย์ไทย

Rebel Hong Gil Dong ฮงกิลดง วีรบุรุษแห่งโชซอน ตอนที่ 1-32 พากย์ไทย

ในยุคราชวงศ์โชซอน พระเจ้ายอนซัน (คิมจีซอก) ขึ้นครองบัลลังก์เป็นกษัตริย์ นับว่าเป็นช่วงที่ราชสำนักเข้าสู่กลียุค พระองค์ทรงเลิกสนพระทัยกิจการบ้านเมืองและประพฤติตนเหลวแหลก; ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย รวมถึงหลงมัวเมาในสุรานารี โดยเฉพาะนางโลม นามว่า จางนกซู (ลีฮานุย) พระองค์หลงใหลในความงามของนางจนถึงขั้นแต่งตั้งเป็นพระสนม กลายเป็นความระส่ำระสายภายในราชสำนัก


/ ดูออนไลน์และดาวน์โหลด

Hong Gil Dong ฮงกิลดง วีรบุรุษแห่งโชซอน ตอนที่ 01 พากย์ไทย

Hong Gil Dong ฮงกิลดง วีรบุรุษแห่งโชซอน ตอนที่ 02 พากย์ไทย

Hong Gil Dong ฮงกิลดง วีรบุรุษแห่งโชซอน ตอนที่ 03 พากย์ไทย

Hong Gil Dong ฮงกิลดง วีรบุรุษแห่งโชซอน ตอนที่ 04 พากย์ไทย

Hong Gil Dong ฮงกิลดง วีรบุรุษแห่งโชซอน ตอนที่ 05 พากย์ไทย

Hong Gil Dong ฮงกิลดง วีรบุรุษแห่งโชซอน ตอนที่ 06 พากย์ไทย

Hong Gil Dong ฮงกิลดง วีรบุรุษแห่งโชซอน ตอนที่ 07 พากย์ไทย

Hong Gil Dong ฮงกิลดง วีรบุรุษแห่งโชซอน ตอนที่ 08 พากย์ไทย

Hong Gil Dong ฮงกิลดง วีรบุรุษแห่งโชซอน ตอนที่ 09 พากย์ไทย

Hong Gil Dong ฮงกิลดง วีรบุรุษแห่งโชซอน ตอนที่ 10 พากย์ไทย

Hong Gil Dong ฮงกิลดง วีรบุรุษแห่งโชซอน ตอนที่ 11 พากย์ไทย

Hong Gil Dong ฮงกิลดง วีรบุรุษแห่งโชซอน ตอนที่ 12 พากย์ไทย

Hong Gil Dong ฮงกิลดง วีรบุรุษแห่งโชซอน ตอนที่ 13 พากย์ไทย

Hong Gil Dong ฮงกิลดง วีรบุรุษแห่งโชซอน ตอนที่ 14 พากย์ไทย

Hong Gil Dong ฮงกิลดง วีรบุรุษแห่งโชซอน ตอนที่ 15 พากย์ไทย

Hong Gil Dong ฮงกิลดง วีรบุรุษแห่งโชซอน ตอนที่ 16 พากย์ไทย

Hong Gil Dong ฮงกิลดง วีรบุรุษแห่งโชซอน ตอนที่ 17 พากย์ไทย

Hong Gil Dong ฮงกิลดง วีรบุรุษแห่งโชซอน ตอนที่ 18 พากย์ไทย

Hong Gil Dong ฮงกิลดง วีรบุรุษแห่งโชซอน ตอนที่ 19 พากย์ไทย

Hong Gil Dong ฮงกิลดง วีรบุรุษแห่งโชซอน ตอนที่ 20 พากย์ไทย

Hong Gil Dong ฮงกิลดง วีรบุรุษแห่งโชซอน ตอนที่ 21 พากย์ไทย

Hong Gil Dong ฮงกิลดง วีรบุรุษแห่งโชซอน ตอนที่ 22 พากย์ไทย

Hong Gil Dong ฮงกิลดง วีรบุรุษแห่งโชซอน ตอนที่ 23 พากย์ไทย

Hong Gil Dong ฮงกิลดง วีรบุรุษแห่งโชซอน ตอนที่ 24 พากย์ไทย

Hong Gil Dong ฮงกิลดง วีรบุรุษแห่งโชซอน ตอนที่ 25 พากย์ไทย

Hong Gil Dong ฮงกิลดง วีรบุรุษแห่งโชซอน ตอนที่ 26 พากย์ไทย

Hong Gil Dong ฮงกิลดง วีรบุรุษแห่งโชซอน ตอนที่ 27 พากย์ไทย

Hong Gil Dong ฮงกิลดง วีรบุรุษแห่งโชซอน ตอนที่ 28 พากย์ไทย

Hong Gil Dong ฮงกิลดง วีรบุรุษแห่งโชซอน ตอนที่ 29 พากย์ไทย

Hong Gil Dong ฮงกิลดง วีรบุรุษแห่งโชซอน ตอนที่ 30 พากย์ไทย

Hong Gil Dong ฮงกิลดง วีรบุรุษแห่งโชซอน ตอนที่ 31 พากย์ไทย


Top