Princess Silver (2019) ชายาผมขาว ตอนที่ 1-58 ซับไทย

Princess Silver (2019) ชายาผมขาว ตอนที่ 1-58 ซับไทย

อยู่ๆ องค์หญิงหรงเล่อก็หมดสติและเมื่อฟื้นก็พบว่าตนเองสูญเสียความทรงจำไปหมด ทุกสิ่งที่ปรากฏแก่สายตาทำให้นางรู้สึกสงสัยในฐานะของตนเอง เพื่อผูกมิตรกับเป่ยหลิน หรงเล่อได้รับคำสั่งให้แต่งงานกับอู๋โยว องค์ชายแห่งเป่ยหลิน แต่อู๋โยวปฏิเสธ
หรงเล่อปลอมตัวเป็นม่านเยาเถ้าแก่โรงเตี๊ยม เพื่อตามหาตำราเคล็ดความปกครองแผ่นดินของสกุลฉิน จับพลัดจับผลูรู้จักกับอู๋โยว อู๋โยวชื่นชมและตกหลุมรักม่านเยาโดยไม่รู้ฐานะที่แท้จริงของนาง เมื่อตามหาตำราวิเศษพบ องค์ชายหรงฉีกลับจะให้หรงเล่อแต่งงานกับป๋อโซ่วแม่ทัพใหญ่เป่ยหลิน ป๋อโซ่วและหรงเล่อตกลงแต่งงานกันแต่ในนาม ขณะที่อู๋โยวรู้ว่าแท้ที่จริงม่านเยาก็คือหรงเล่อ ม่านเยาเองก็เจ็บปวดและตัดสินใจจะกุมชะตาชีวิตตนเอง กลับพบว่าที่แท้ป๋อโซ่วก็คือพี่น้องแท้ๆ ของอู๋โยว และความจริงตนเองก็คือทายาทสกุลฉิน ฉินม่าน
ในที่สุดพวกหรงเล่อรู้ว่าโลกเราวุ่นวาย พวกเขาไม่มีปัญญาแม้จะปกป้องความสุขของตนเองเองและความสุขของคนที่ตนเองรัก สุดท้ายหรงเล่อ อู๋โยวและป๋อโซ่วก็ทิ้งฐานะ ปล่อยวางบุญคุณความแค้น
หรงฉีสละตนช่วยเหลือพวกเขาจนทำลายแผนชั่วของขุนนางเลวได้ ทำให้ราชสำนักมั่นคง พวกเขาต่างก็ไปเริ่มชีวิตใหม่ของตน


/ ดูออนไลน์และดาวน์โหลด

Princess Silver (2019) ชายาผมขาว ตอนที่ 01 ซับไทย

Princess Silver (2019) ชายาผมขาว ตอนที่ 02 ซับไทย

Princess Silver (2019) ชายาผมขาว ตอนที่ 03 ซับไทย

Princess Silver (2019) ชายาผมขาว ตอนที่ 04 ซับไทย

Princess Silver (2019) ชายาผมขาว ตอนที่ 05 ซับไทย

Princess Silver (2019) ชายาผมขาว ตอนที่ 06 ซับไทย

Princess Silver (2019) ชายาผมขาว ตอนที่ 07 ซับไทย

Princess Silver (2019) ชายาผมขาว ตอนที่ 08 ซับไทย

Princess Silver (2019) ชายาผมขาว ตอนที่ 09 ซับไทย

Princess Silver (2019) ชายาผมขาว ตอนที่ 10 ซับไทย

Princess Silver (2019) ชายาผมขาว ตอนที่ 11 ซับไทย

Princess Silver (2019) ชายาผมขาว ตอนที่ 12 ซับไทย

Princess Silver (2019) ชายาผมขาว ตอนที่ 13 ซับไทย

Princess Silver (2019) ชายาผมขาว ตอนที่ 14 ซับไทย

Princess Silver (2019) ชายาผมขาว ตอนที่ 15 ซับไทย

Princess Silver (2019) ชายาผมขาว ตอนที่ 16 ซับไทย

Princess Silver (2019) ชายาผมขาว ตอนที่ 17 ซับไทย

Princess Silver (2019) ชายาผมขาว ตอนที่ 18 ซับไทย

Princess Silver (2019) ชายาผมขาว ตอนที่ 19 ซับไทย

Princess Silver (2019) ชายาผมขาว ตอนที่ 20 ซับไทย

Princess Silver (2019) ชายาผมขาว ตอนที่ 21 ซับไทย

Princess Silver (2019) ชายาผมขาว ตอนที่ 22 ซับไทย

Princess Silver (2019) ชายาผมขาว ตอนที่ 23 ซับไทย

Princess Silver (2019) ชายาผมขาว ตอนที่ 24 ซับไทย

Princess Silver (2019) ชายาผมขาว ตอนที่ 25 ซับไทย

Princess Silver (2019) ชายาผมขาว ตอนที่ 26 ซับไทย

Princess Silver (2019) ชายาผมขาว ตอนที่ 27 ซับไทย

Princess Silver (2019) ชายาผมขาว ตอนที่ 28 ซับไทย

Princess Silver (2019) ชายาผมขาว ตอนที่ 29 ซับไทย

Princess Silver (2019) ชายาผมขาว ตอนที่ 30 ซับไทย

Princess Silver (2019) ชายาผมขาว ตอนที่ 31 ซับไทย

Princess Silver (2019) ชายาผมขาว ตอนที่ 32 ซับไทย

Princess Silver (2019) ชายาผมขาว ตอนที่ 33 ซับไทย

Princess Silver (2019) ชายาผมขาว ตอนที่ 34 ซับไทย

Princess Silver (2019) ชายาผมขาว ตอนที่ 35 ซับไทย

Princess Silver (2019) ชายาผมขาว ตอนที่ 36 ซับไทย

Princess Silver (2019) ชายาผมขาว ตอนที่ 37 ซับไทย

Princess Silver (2019) ชายาผมขาว ตอนที่ 38 ซับไทย

Princess Silver (2019) ชายาผมขาว ตอนที่ 39 ซับไทย

Princess Silver (2019) ชายาผมขาว ตอนที่ 40 ซับไทย

Princess Silver (2019) ชายาผมขาว ตอนที่ 41 ซับไทย

Princess Silver (2019) ชายาผมขาว ตอนที่ 42 ซับไทย

Princess Silver (2019) ชายาผมขาว ตอนที่ 43 ซับไทย

Princess Silver (2019) ชายาผมขาว ตอนที่ 44 ซับไทย

Princess Silver (2019) ชายาผมขาว ตอนที่ 45 ซับไทย

Princess Silver (2019) ชายาผมขาว ตอนที่ 46 ซับไทย

Princess Silver (2019) ชายาผมขาว ตอนที่ 47 ซับไทย

Princess Silver (2019) ชายาผมขาว ตอนที่ 48 ซับไทย

Princess Silver (2019) ชายาผมขาว ตอนที่ 49 ซับไทย

Princess Silver (2019) ชายาผมขาว ตอนที่ 50 ซับไทย

Princess Silver (2019) ชายาผมขาว ตอนที่ 51 ซับไทย

Princess Silver (2019) ชายาผมขาว ตอนที่ 52 ซับไทย

Princess Silver (2019) ชายาผมขาว ตอนที่ 53 ซับไทย

Princess Silver (2019) ชายาผมขาว ตอนที่ 54 ซับไทย

Princess Silver (2019) ชายาผมขาว ตอนที่ 55 ซับไทย

Princess Silver (2019) ชายาผมขาว ตอนที่ 56 ซับไทย

Princess Silver (2019) ชายาผมขาว ตอนที่ 57 ซับไทย

Princess Silver (2019) ชายาผมขาว ตอนที่ 58 ซับไทย


Top