Princess Jieyou ลิขิตรัก…กลางสายลม ซับไทย Ep.1-45 (จบ)

Princess Jieyou ลิขิตรัก…กลางสายลม ซับไทย Ep.1-45 (จบ)

เรื่องราวของ “องค์หญิงเจี่ยโยว” องค์ผู้มีคุณูปการมากมายต่อแผ่นดินต้าฮั่น (พระองค์ทรงมีตัวตนจริงในประวัติศาสตร์) เรื่องนี้เกิดขึ้นในสมัยฮั่นอู่ตี้ฮ่องเต้ หลิวเช่อ (พระสวามีของเว่ยจื่อฟูนั่นแล) พระนางเป็นธิดาแห่งพระเชษฐาของฮั่นเกาจู่ฮ่องเต้ หลิวปัง หลิวเจี่ยโยวหญิงสาวที่มีชีวิตอยู่กับคณะละครสัตว์ที่ร่อนเร่เปิดการแสดงไปทั่วทุ่งหญ้า นางมีชีวิตอิสระ ในคณะละคร แต่แล้ววันหนึ่งสวรรค์ได้ส่ง “เวิงกุย” แม่ทัพซ้ายผู้ยิ่งใหญ่แห่งเผ่าอูซุนมาพบกับนาง ขณะนั้นไม่มีใครรู้ฐานะที่แท้จริงของเวิงกุย เวิงกุยบาดเจ็บสาหัสจากการตามล่าของเผ่าซยงหนูที่เป็นอริคู่แค้นและคอยช่วงชิงความเป็นใหญ่ในทุ่งหญ้ากับอูซุนเสมอมา เจี่ยโยวคอยดูแลเขาจนหายดี ทั้งคู่ใกล้ชิดและเพาะสร้างความสัมพันธ์อันลึกล้ำต่อกัน ไม่นานนักด้วยความบังเอิญ เจี่ยโยวได้รู้ว่าตัวเองคือ ราชนัดดาของจักรพรรดิฮั่นอู่ตี้ และเมื่อเจี่ยโยวได้เข้าวัง นางได้รับมอบภารกิจอันยิ่งใหญ่ที่มีผลต่อความสงบสุขของอาณาจักรฮั่น


/ ดูออนไลน์และดาวน์โหลด

Princess Jieyou ลิขิตรัก…กลางสายลม ตอนที่ 01 ซับไทย

Princess Jieyou ลิขิตรัก…กลางสายลม ตอนที่ 02 ซับไทย

Princess Jieyou ลิขิตรัก…กลางสายลม ตอนที่ 03 ซับไทย

Princess Jieyou ลิขิตรัก…กลางสายลม ตอนที่ 04 ซับไทย

Princess Jieyou ลิขิตรัก…กลางสายลม ตอนที่ 05 ซับไทย

Princess Jieyou ลิขิตรัก…กลางสายลม ตอนที่ 06 ซับไทย

Princess Jieyou ลิขิตรัก…กลางสายลม ตอนที่ 07 ซับไทย

Princess Jieyou ลิขิตรัก…กลางสายลม ตอนที่ 08 ซับไทย

Princess Jieyou ลิขิตรัก…กลางสายลม ตอนที่ 09 ซับไทย

Princess Jieyou ลิขิตรัก…กลางสายลม ตอนที่ 10 ซับไทย

Princess Jieyou ลิขิตรัก…กลางสายลม ตอนที่ 11 ซับไทย

Princess Jieyou ลิขิตรัก…กลางสายลม ตอนที่ 12 ซับไทย

Princess Jieyou ลิขิตรัก…กลางสายลม ตอนที่ 13 ซับไทย

Princess Jieyou ลิขิตรัก…กลางสายลม ตอนที่ 14 ซับไทย

Princess Jieyou ลิขิตรัก…กลางสายลม ตอนที่ 15 ซับไทย

Princess Jieyou ลิขิตรัก…กลางสายลม ตอนที่ 16 ซับไทย

Princess Jieyou ลิขิตรัก…กลางสายลม ตอนที่ 17 ซับไทย

Princess Jieyou ลิขิตรัก…กลางสายลม ตอนที่ 18 ซับไทย

Princess Jieyou ลิขิตรัก…กลางสายลม ตอนที่ 19 ซับไทย

Princess Jieyou ลิขิตรัก…กลางสายลม ตอนที่ 20 ซับไทย

Princess Jieyou ลิขิตรัก…กลางสายลม ตอนที่ 21 ซับไทย

Princess Jieyou ลิขิตรัก…กลางสายลม ตอนที่ 22 ซับไทย

Princess Jieyou ลิขิตรัก…กลางสายลม ตอนที่ 23 ซับไทย

Princess Jieyou ลิขิตรัก…กลางสายลม ตอนที่ 24 ซับไทย

Princess Jieyou ลิขิตรัก…กลางสายลม ตอนที่ 25 ซับไทย

Princess Jieyou ลิขิตรัก…กลางสายลม ตอนที่ 26 ซับไทย

Princess Jieyou ลิขิตรัก…กลางสายลม ตอนที่ 27 ซับไทย

Princess Jieyou ลิขิตรัก…กลางสายลม ตอนที่ 28 ซับไทย

Princess Jieyou ลิขิตรัก…กลางสายลม ตอนที่ 29 ซับไทย

Princess Jieyou ลิขิตรัก…กลางสายลม ตอนที่ 30 ซับไทย

Princess Jieyou ลิขิตรัก…กลางสายลม ตอนที่ 31 ซับไทย

Princess Jieyou ลิขิตรัก…กลางสายลม ตอนที่ 32 ซับไทย

Princess Jieyou ลิขิตรัก…กลางสายลม ตอนที่ 33 ซับไทย

Princess Jieyou ลิขิตรัก…กลางสายลม ตอนที่ 34 ซับไทย

Princess Jieyou ลิขิตรัก…กลางสายลม ตอนที่ 35 ซับไทย

Princess Jieyou ลิขิตรัก…กลางสายลม ตอนที่ 36 ซับไทย

Princess Jieyou ลิขิตรัก…กลางสายลม ตอนที่ 37 ซับไทย

Princess Jieyou ลิขิตรัก…กลางสายลม ตอนที่ 38 ซับไทย

Princess Jieyou ลิขิตรัก…กลางสายลม ตอนที่ 39 ซับไทย

Princess Jieyou ลิขิตรัก…กลางสายลม ตอนที่ 40 ซับไทย

Princess Jieyou ลิขิตรัก…กลางสายลม ตอนที่ 41 ซับไทย

Princess Jieyou ลิขิตรัก…กลางสายลม ตอนที่ 42 ซับไทย

Princess Jieyou ลิขิตรัก…กลางสายลม ตอนที่ 43 ซับไทย

Princess Jieyou ลิขิตรัก…กลางสายลม ตอนที่ 44 ซับไทย

Princess Jieyou ลิขิตรัก…กลางสายลม ตอนที่ 45 ซับไทย


Top