Princess at Large 2 (2020) พระชายาลอยนวล ภาค2 ตอนที่ 1-15 ซับไทย

Princess at Large 2 (2020) พระชายาลอยนวล ภาค2 ตอนที่ 1-15 ซับไทย

Princess at Large 2 (2020) พระชายาลอยนวล ภาค2 ซับไทย
จี้เซียนยฺหวินที่ตายไปได้กลับมาอยู่เคียงข้างกายฉีหลิงเซียวองค์รัชทายาทแห่งตงหลินอีกครั้ง แต่ทว่าในครั้งนี้ใบหน้าของเธอได้กลายเป็นหลานรั่วซี เพื่อที่จะใกล้ชิดและทำให้ฉีหลิงเซียวจำเธอได้ เธอได้อาศัยความสามารถทางการแพทย์ที่เหนือชั้นสอบเข้าสำนักการแพทย์ยฺหวินได้สำเร็จ และกลายเป็นแพทย์หลวงของฮ่องเต้ แต่หลังสูญเสียพระชายาไป ก็ทำให้จิตใจของฉีหลิงเซียวปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมาก เมื่อต้องเผชิญกับการเข้าหาและพยายามแสดงตัวเป็นมิตรของหลานรั่วซี เขาเลือกที่จะหลบหลีก 


/ ดูออนไลน์และดาวน์โหลด

Princess at Large 2 (2020) พระชายาลอยนวล ภาค2 ตอนที่ 01 ซับไทย

Princess at Large 2 (2020) พระชายาลอยนวล ภาค2 ตอนที่ 02 ซับไทย

Princess at Large 2 (2020) พระชายาลอยนวล ภาค2 ตอนที่ 03 ซับไทย

Princess at Large 2 (2020) พระชายาลอยนวล ภาค2 ตอนที่ 04 ซับไทย

Princess at Large 2 (2020) พระชายาลอยนวล ภาค2 ตอนที่ 05 ซับไทย

Princess at Large 2 (2020) พระชายาลอยนวล ภาค2 ตอนที่ 06 ซับไทย

Princess at Large 2 (2020) พระชายาลอยนวล ภาค2 ตอนที่ 07 ซับไทย

Princess at Large 2 (2020) พระชายาลอยนวล ภาค2 ตอนที่ 08 ซับไทย

Princess at Large 2 (2020) พระชายาลอยนวล ภาค2 ตอนที่ 09 ซับไทย

Princess at Large 2 (2020) พระชายาลอยนวล ภาค2 ตอนที่ 10 ซับไทย

Princess at Large 2 (2020) พระชายาลอยนวล ภาค2 ตอนที่ 11 ซับไทย

Princess at Large 2 (2020) พระชายาลอยนวล ภาค2 ตอนที่ 12 ซับไทย

Princess at Large 2 (2020) พระชายาลอยนวล ภาค2 ตอนที่ 13 ซับไทย

Princess at Large 2 (2020) พระชายาลอยนวล ภาค2 ตอนที่ 14 ซับไทย

Princess at Large 2 (2020) พระชายาลอยนวล ภาค2 ตอนที่ 15 ซับไทย


Top