One Spring Night ตอนที่ 1-32 ซับไทย

One Spring Night ตอนที่ 1-32 ซับไทย

เรื่องราวของคู่รักที่พบเห็นในความสัมพันธ์ที่พวกเขาต้องคิดเกี่ยวกับการแต่งงานซึ่งกระตุ้นให้พวกเขาตรวจสอบและซาบซึ้งและเข้าใจความรักของพวกเขาในรูปแบบใหม่ทั้งหมด Lee Jung In เป็นผู้หญิงในยุค 30 ของเธอ เธอทำงานเป็นบรรณารักษ์ Yoo Ji Ho ทำงานเป็นเภสัชกรและเขามีจิตใจที่อบอุ่นTop