Mysterious Lotus Casebook (2023) หอดอกบัวลายมงคล ตอนที่ 1-8 ซับไทย

Mysterious Lotus Casebook (2023) หอดอกบัวลายมงคล ตอนที่ 1-8 ซับไทย

เรื่องราวเล่าถึงหมอเทวดาหลี่เหลียนฮวาที่ไม่มีใครล่วงรู้ความเป็นมาของเขา หากแต่ในแผ่นดินยกเขาเป็นจอมแพทย์อันดับหนึ่ง บุรุษผู้มีชื่อเสียงเป็นที่เลื่องลือ ว่ากันว่าเขาสามารถรักษาคนตายให้ฟื้นคืนได้ แต่ความจริงแล้วเขากลับไม่มีความรู้เรื่องการแพทย์แม้แต่น้อย ไม่มีใครรู้อายุรู้ตัวตนที่แน่ชัดของเขาแม้แต่ชาติกำเนิดก็ยังเป็นปริศนา ไปไหนไร้ร่องรอยไม่แน่นอน หลี่เหลียนฮวานำ ” หอดอกบัวลายมงคล” ซึ่งคือหอเคลื่อนที่ออกท่องแผ่นดินพร้อมคลี่คลายคดีฆาตกรรมปริศนาซ้อนปริศนาที่ผู้คนอาจเข้าใจว่าเป็นภูตผีปีศาจหลี่เหลียนฮวาผู้ที่ไม่มีความรู้ทางการแพทย์ ไร้ซึ่งวิชาฝีมืออีกทั้งยังกลัวภูตผีปีศาจอย่างที่สุด แล้วเขาจะอาศัยสิ่งใดไขคดี เขามองเงื่อนงำที่ซุกซ่อนอยู่อย่างทะลุปรุโปร่งได้อย่างไร


/ ดูออนไลน์และดาวน์โหลด

Mysterious Lotus Casebook (2023) หอดอกบัวลายมงคล ตอนที่ 01 ซับไทย

Mysterious Lotus Casebook (2023) หอดอกบัวลายมงคล ตอนที่ 02 ซับไทย

Mysterious Lotus Casebook (2023) หอดอกบัวลายมงคล ตอนที่ 03 ซับไทย

Mysterious Lotus Casebook (2023) หอดอกบัวลายมงคล ตอนที่ 04 ซับไทย

Mysterious Lotus Casebook (2023) หอดอกบัวลายมงคล ตอนที่ 05 ซับไทย

Mysterious Lotus Casebook (2023) หอดอกบัวลายมงคล ตอนที่ 06 ซับไทย

Mysterious Lotus Casebook (2023) หอดอกบัวลายมงคล ตอนที่ 07 ซับไทย

Mysterious Lotus Casebook (2023) หอดอกบัวลายมงคล ตอนที่ 08 ซับไทย

Mysterious Lotus Casebook (2023) หอดอกบัวลายมงคล ตอนที่ 09 ซับไทย

Mysterious Lotus Casebook (2023) หอดอกบัวลายมงคล ตอนที่ 10 ซับไทย

Mysterious Lotus Casebook (2023) หอดอกบัวลายมงคล ตอนที่ 11 ซับไทย

Mysterious Lotus Casebook (2023) หอดอกบัวลายมงคล ตอนที่ 12 ซับไทย

Mysterious Lotus Casebook (2023) หอดอกบัวลายมงคล ตอนที่ 13 ซับไทย

Mysterious Lotus Casebook (2023) หอดอกบัวลายมงคล ตอนที่ 14 ซับไทย


Top