My Robot Boyfriend (2019) รักเธอ นายหุ่นยนต์ ตอนที่ 1-42 ซับไทย

My Robot Boyfriend (2019) รักเธอ นายหุ่นยนต์ ตอนที่ 1-42 ซับไทย

หนุ่มแพทย์ฝึกหัดหลินโม่ไป๋เสียชีวิตจากอุบัติเหตุในการเดินทางไปยังธารน้ำแข็งและถูกนำร่างกายมาแปลงให้เป็นกึ่งมนุษย์ปัญญาประดิษฐ์โดยบิดาของนักวิทยาศาสตร์ลินสไตน์ อีกด้านนึงนักข่าวฝึกหัดสาวเจียงเมิ่งเหยียนแอบชอบโม่ไป๋มานาน มองโม๋ไป๋เป็นชายในดวงใจคนนึง และพยายามไล่จีบเขาอยู่ แต่หลังจากที่โม่ไป๋กลายเป็นหุ่นยนต์ไปแล้ว เขาและเธอก็ได้กลับมาเจอกันอีกครั้ง ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับหุ่นยนต์จะสุขเศร้าและซับซ้อนขนาดไหน ความรักที่เมิ่งเหยียนมีให้โม่ไป๋จะต้องเจอกับอุปสรรคอะไรบ้าง โปรดติดตาม…


/ ดูออนไลน์และดาวน์โหลด

My Robot Boyfriend (2019) รักเธอ นายหุ่นยนต์ ตอนที่ 01 ซับไทย

My Robot Boyfriend (2019) รักเธอ นายหุ่นยนต์ ตอนที่ 02 ซับไทย

My Robot Boyfriend (2019) รักเธอ นายหุ่นยนต์ ตอนที่ 03 ซับไทย

My Robot Boyfriend (2019) รักเธอ นายหุ่นยนต์ ตอนที่ 04 ซับไทย

My Robot Boyfriend (2019) รักเธอ นายหุ่นยนต์ ตอนที่ 05 ซับไทย

My Robot Boyfriend (2019) รักเธอ นายหุ่นยนต์ ตอนที่ 06 ซับไทย

My Robot Boyfriend (2019) รักเธอ นายหุ่นยนต์ ตอนที่ 07 ซับไทย

My Robot Boyfriend (2019) รักเธอ นายหุ่นยนต์ ตอนที่ 08 ซับไทย

My Robot Boyfriend (2019) รักเธอ นายหุ่นยนต์ ตอนที่ 09 ซับไทย

My Robot Boyfriend (2019) รักเธอ นายหุ่นยนต์ ตอนที่ 10 ซับไทย

My Robot Boyfriend (2019) รักเธอ นายหุ่นยนต์ ตอนที่ 11 ซับไทย

My Robot Boyfriend (2019) รักเธอ นายหุ่นยนต์ ตอนที่ 12 ซับไทย

My Robot Boyfriend (2019) รักเธอ นายหุ่นยนต์ ตอนที่ 13 ซับไทย

My Robot Boyfriend (2019) รักเธอ นายหุ่นยนต์ ตอนที่ 14 ซับไทย

My Robot Boyfriend (2019) รักเธอ นายหุ่นยนต์ ตอนที่ 15 ซับไทย

My Robot Boyfriend (2019) รักเธอ นายหุ่นยนต์ ตอนที่ 16 ซับไทย

My Robot Boyfriend (2019) รักเธอ นายหุ่นยนต์ ตอนที่ 17 ซับไทย

My Robot Boyfriend (2019) รักเธอ นายหุ่นยนต์ ตอนที่ 18 ซับไทย

My Robot Boyfriend (2019) รักเธอ นายหุ่นยนต์ ตอนที่ 19 ซับไทย

My Robot Boyfriend (2019) รักเธอ นายหุ่นยนต์ ตอนที่ 20 ซับไทย

My Robot Boyfriend (2019) รักเธอ นายหุ่นยนต์ ตอนที่ 21 ซับไทย

My Robot Boyfriend (2019) รักเธอ นายหุ่นยนต์ ตอนที่ 22 ซับไทย

My Robot Boyfriend (2019) รักเธอ นายหุ่นยนต์ ตอนที่ 23 ซับไทย

My Robot Boyfriend (2019) รักเธอ นายหุ่นยนต์ ตอนที่ 24 ซับไทย

My Robot Boyfriend (2019) รักเธอ นายหุ่นยนต์ ตอนที่ 25 ซับไทย

My Robot Boyfriend (2019) รักเธอ นายหุ่นยนต์ ตอนที่ 26 ซับไทย

My Robot Boyfriend (2019) รักเธอ นายหุ่นยนต์ ตอนที่ 27 ซับไทย

My Robot Boyfriend (2019) รักเธอ นายหุ่นยนต์ ตอนที่ 28 ซับไทย

My Robot Boyfriend (2019) รักเธอ นายหุ่นยนต์ ตอนที่ 29 ซับไทย

My Robot Boyfriend (2019) รักเธอ นายหุ่นยนต์ ตอนที่ 30 ซับไทย

My Robot Boyfriend (2019) รักเธอ นายหุ่นยนต์ ตอนที่ 31 ซับไทย

My Robot Boyfriend (2019) รักเธอ นายหุ่นยนต์ ตอนที่ 32 ซับไทย

My Robot Boyfriend (2019) รักเธอ นายหุ่นยนต์ ตอนที่ 33 ซับไทย

My Robot Boyfriend (2019) รักเธอ นายหุ่นยนต์ ตอนที่ 34 ซับไทย

My Robot Boyfriend (2019) รักเธอ นายหุ่นยนต์ ตอนที่ 35 ซับไทย

My Robot Boyfriend (2019) รักเธอ นายหุ่นยนต์ ตอนที่ 36 ซับไทย

My Robot Boyfriend (2019) รักเธอ นายหุ่นยนต์ ตอนที่ 37 ซับไทย

My Robot Boyfriend (2019) รักเธอ นายหุ่นยนต์ ตอนที่ 38 ซับไทย

My Robot Boyfriend (2019) รักเธอ นายหุ่นยนต์ ตอนที่ 39 ซับไทย

My Robot Boyfriend (2019) รักเธอ นายหุ่นยนต์ ตอนที่ 40 ซับไทย

My Robot Boyfriend (2019) รักเธอ นายหุ่นยนต์ ตอนที่ 41 ซับไทย

My Robot Boyfriend (2019) รักเธอ นายหุ่นยนต์ ตอนที่ 42 ซับไทย


Top