My Only One ตอนที่ 1-106 ซับไทย

My Only One ตอนที่ 1-106 ซับไทย

หากเราต้องการให้โลกใบนี้ของเราเป็นโลกแห่งความสุข เช่นนั้นแล้ว อาชญากรรมอันแสนโหดร้าย และที่ถูกกระทำไปอย่างไม่ทันได้คิดก็ต้องมีอยู่ อาชญากรรมที่มีอยู่ทุกวัน และผลของการกระทำนั้นที่ตามมา ชีวิตของเหยื่อ และครอบครัวของพวกเขาก็พังทลายลงไป พร้อมกับการเรียกร้องความยุติธรรมที่มาพร้อมกับความโกรธแค้น อาชญากรนั้นควรที่ถูกลงโทษอย่างยุติธรรมและเป็นไปตามกฎหมาย แต่ทว่า ในสังคมที่ความมีอคติ และความเอนเอียงเป็นตัวตัดสินว่าเราจะถูกตัดสิน และถูกปฏิบัติอย่างไร แล้วครอบครัวของอาชญากรเหล่านั้นจะถูกลิขิตให้ต้องลำบากกับพันธนาการอันไร้เสียงของการดูถูกจากสังคมด้วยหรือไม่ แต่ไม่ว่าเหตุการณ์เหล่านั้นจะน่าสลดและไม่เป็นที่ปรารถนาเพียงใด มันก็ยังมีชีวิตใหม่ และความสุขที่รอคอยอยู่ตรงมุมเงียบ ๆ อยู่เสมอ ซีรีส์เรื่องนี้เป็นการบอกเล่าเรื่องราวผ่านพ่อผู้ที่ได้กลับบ้านมาหลังจากจำคุกถึง 28 ปี และลูกสาวผู้ที่ชีวิตกลับต้องมาผกผันอย่างไม่ทันได้คาดคิด มาติดตามชมการกลับมาพบกันของพวกเขา ที่ต้องผ่านขวากหนามในชีวิตพร้อมกับคนที่รัก พร้อมกับความช่วยเหลือ และพร้อมกับกำลังใจของคนคนนั้นที่เป็นคนเพียงหนึ่งเดียวของพวกเขากันได้เลย


/ ดูออนไลน์และดาวน์โหลด

My Only One ตอนที่ 01+02 ซับไทย

My Only One ตอนที่ 03+04 ซับไทย

My Only One ตอนที่ 05+06 ซับไทย

My Only One ตอนที่ 07+08 ซับไทย

My Only One ตอนที่ 09+10 ซับไทย

My Only One ตอนที่ 11+12 ซับไทย

My Only One ตอนที่ 13+14 ซับไทย

My Only One ตอนที่ 15+16 ซับไทย

My Only One ตอนที่ 17+18 ซับไทย

My Only One ตอนที่ 19+20 ซับไทย

My Only One ตอนที่ 21+22 ซับไทย

My Only One ตอนที่ 23+24 ซับไทย

My Only One ตอนที่ 25+26 ซับไทย

My Only One ตอนที่ 27+28 ซับไทย

My Only One ตอนที่ 29+30 ซับไทย

My Only One ตอนที่ 31+32 ซับไทย

My Only One ตอนที่ 33+34 ซับไทย

My Only One ตอนที่ 35+36 ซับไทย

My Only One ตอนที่ 37+38 ซับไทย

My Only One ตอนที่ 39+40 ซับไทย

My Only One ตอนที่ 41+42 ซับไทย

My Only One ตอนที่ 43+44 ซับไทย

My Only One ตอนที่ 45+46 ซับไทย

My Only One ตอนที่ 47+48 ซับไทย

My Only One ตอนที่ 49+50 ซับไทย

My Only One ตอนที่ 51+52 ซับไทย

My Only One ตอนที่ 53+54 ซับไทย

My Only One ตอนที่ 55+56 ซับไทย

My Only One ตอนที่ 57+58 ซับไทย

My Only One ตอนที่ 59+60 ซับไทย

My Only One ตอนที่ 61+62 ซับไทย

My Only One ตอนที่ 63+64 ซับไทย

My Only One ตอนที่ 65+66 ซับไทย

My Only One ตอนที่ 67+68 ซับไทย

My Only One ตอนที่ 69+70 ซับไทย

My Only One ตอนที่ 71+72 ซับไทย

My Only One ตอนที่ 73+74 ซับไทย

My Only One ตอนที่ 75+76 ซับไทย

My Only One ตอนที่ 77+78 ซับไทย

My Only One ตอนที่ 79+80 ซับไทย

My Only One ตอนที่ 81+82 ซับไทย

My Only One ตอนที่ 83+84 ซับไทย

My Only One ตอนที่ 85+86 ซับไทย

My Only One ตอนที่ 87+88 ซับไทย

My Only One ตอนที่ 89+90 ซับไทย

My Only One ตอนที่ 91+92 ซับไทย

My Only One ตอนที่ 93+94 ซับไทย

My Only One ตอนที่ 95+96 ซับไทย

My Only One ตอนที่ 97+98 ซับไทย

My Only One ตอนที่ 99+100 ซับไทย

My Only One ตอนที่ 101+102 ซับไทย

My Only One ตอนที่ 103+104 ซับไทย

My Only One ตอนที่ 105+106 ซับไทย


Top