My Bug, My Castellan (2023) แก้บั๊กรักข้ามมิติ ตอนที่ 1-24 ซับไทย

My Bug, My Castellan (2023) แก้บั๊กรักข้ามมิติ ตอนที่ 1-24 ซับไทย

สาวน้อยเทพการทำครัวเข้าไปในเกมเพื่อแก้ไขโปรแกรม คิดไม่ถึงว่าอ๋องผู้ครองเมืองอันหล่อเหลานั่นแท้จริงแล้วคือบั๊กของเกม เพื่อแก้ไขโค้ดโปรแกรมให้กลับมาเป็นปกติ เธอจำเป็นต้องใช้สารพัดวิธีวางยาท่านอ๋องให้ครบ 100 ครั้ง แต่ในระหว่างเรื่องราวความรักความแค้นของเขาและเธอ พลันบังเกิดเป็นความรักแท้จริงขึ้นมา แบบนี้เธอจะทำยังไงดีนะ


/ ดูออนไลน์และดาวน์โหลด

My Bug, My Castellan (2023) แก้บั๊กรักข้ามมิติ ตอนที่ 01 ซับไทย

My Bug, My Castellan (2023) แก้บั๊กรักข้ามมิติ ตอนที่ 02 ซับไทย

My Bug, My Castellan (2023) แก้บั๊กรักข้ามมิติ ตอนที่ 03 ซับไทย

My Bug, My Castellan (2023) แก้บั๊กรักข้ามมิติ ตอนที่ 04 ซับไทย

My Bug, My Castellan (2023) แก้บั๊กรักข้ามมิติ ตอนที่ 05 ซับไทย

My Bug, My Castellan (2023) แก้บั๊กรักข้ามมิติ ตอนที่ 06 ซับไทย

My Bug, My Castellan (2023) แก้บั๊กรักข้ามมิติ ตอนที่ 07 ซับไทย

My Bug, My Castellan (2023) แก้บั๊กรักข้ามมิติ ตอนที่ 08 ซับไทย

My Bug, My Castellan (2023) แก้บั๊กรักข้ามมิติ ตอนที่ 09 ซับไทย

My Bug, My Castellan (2023) แก้บั๊กรักข้ามมิติ ตอนที่ 10 ซับไทย

My Bug, My Castellan (2023) แก้บั๊กรักข้ามมิติ ตอนที่ 11 ซับไทย

My Bug, My Castellan (2023) แก้บั๊กรักข้ามมิติ ตอนที่ 12 ซับไทย

My Bug, My Castellan (2023) แก้บั๊กรักข้ามมิติ ตอนที่ 13 ซับไทย

My Bug, My Castellan (2023) แก้บั๊กรักข้ามมิติ ตอนที่ 14 ซับไทย

My Bug, My Castellan (2023) แก้บั๊กรักข้ามมิติ ตอนที่ 15 ซับไทย

My Bug, My Castellan (2023) แก้บั๊กรักข้ามมิติ ตอนที่ 16 ซับไทย

My Bug, My Castellan (2023) แก้บั๊กรักข้ามมิติ ตอนที่ 17 ซับไทย

My Bug, My Castellan (2023) แก้บั๊กรักข้ามมิติ ตอนที่ 18 ซับไทย

My Bug, My Castellan (2023) แก้บั๊กรักข้ามมิติ ตอนที่ 19 ซับไทย

My Bug, My Castellan (2023) แก้บั๊กรักข้ามมิติ ตอนที่ 20 ซับไทย

My Bug, My Castellan (2023) แก้บั๊กรักข้ามมิติ ตอนที่ 21 ซับไทย

My Bug, My Castellan (2023) แก้บั๊กรักข้ามมิติ ตอนที่ 22 ซับไทย

My Bug, My Castellan (2023) แก้บั๊กรักข้ามมิติ ตอนที่ 23 ซับไทย

My Bug, My Castellan (2023) แก้บั๊กรักข้ามมิติ ตอนที่ 24 ซับไทย


Top