Moorim School (2016) ซับไทย Ep.1-16 (จบ)

Moorim School (2016) ซับไทย Ep.1-16 (จบ)

โรงเรียนมัวริมไม่ได้เน้นเรื่องผลการเรียนในระดับสูง โรงเรียนสอนคุณธรรมนักเรียนรวมถึงความซื่อสัตย์ความศรัทธาความเสียสละและการสื่อสาร ครูและนักเรียนที่โรงเรียนมาจากประเทศต่าง ๆ พร้อมเรื่องราวของตนเอง


/ ดูออนไลน์และดาวน์โหลด